X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18934
Przesłano:
Dział: Języki obce

Christmas - pisanie listu do świętego Mikołaja i kartki świątecznej. Przykład wykorzystania elementów zabawy w nauce języka

autor: Olga Sobieraj
data realizacji: 17. 12. 2010r.

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – przykład wykorzystania elementów zabawy w nauce języka


Temat: Christmas – pisanie listu do świętego Mikołaja i kartki świątecznej.

CZAS TRWANIA LEKCJI: 45 minut
WIEK UCZNIÓW: 7 – 9 lat ( I – III kl. Szkoły podstawowej )

POZIOM : Elementary

Cele główne ( terapeutyczne ):
Ř Budowanie dobrej atmosfery na lekcji w relacji uczeń – nauczyciel i tworzenie warunków sprzyjających do osiągania sukcesu oraz zadowolenia z wykonywanych czynności i wspólnej nauki,
Ř Wzmacnianie pozytywnych stron osiągnięć uczniów ( oceny, plusy ).

Cele operacyjne:
UCZEŃ:
- zna słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia,
- rozumie różnice występujące w zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych w Anglii i w Polsce,
- potrafi napisać po śladzie list do św. Mikołaja i kartkę świąteczną.


Metody: pogadanka, gra dydaktyczna, praca pod kierunkiem
( piosenki ):
· metody oparte na posługiwaniu się słowem: pogadanka, rozmowa kierowana, sugestia słowna,
· metody zajęć praktycznych: rozwiązywanie krzyżówki, gra dydaktyczna ‘ Bingo ‘, łączenie rysunków z ich znaczeniami w j. angielskim, kolorowanie i wklejanie rysunków bożonarodzeniowych z podpisami do zeszytu.

Formy: grupowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- krzyżówka,
- teksty piosenek bożonarodzeniowych,
- kartki z ćwiczeniami,
- naklejki,
- rysunek choinki,
- kartki z listem do św. Mikołaja i kartką świąteczną,
- plansza z grą ‘Bingo”.

Postawy i nawyki:
- potrafi współpracować w grupie,
- potrafi przeczytać lub zaśpiewać piosenki bożonarodzeniowe.

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe; powitanie dzieci.
2. Nawiązanie do tematu lekcji:
a). Nauczyciel informuje uczniów o temacie.

b).Warm up ( rozgrzewka językowa ) - Nauczyciel odtwarza z płyty dwie piosenki bożonarodzeniowe i wprowadza dzieci w klimat i temat lekcji, dzieci próbują śpiewać ( czytać ),

c) Nauczyciel rozmawia z uczniami o zwyczajach i tradycjach świątecznych ( różnicach ) w Polsce i w Anglii.


II. Część zasadnicza:

1. Uczniowie piszą po śladzie list do św. Mikołaja i rysują lub piszą, co chcieliby dostać od niego
2. Uczniowie uzupełniają kartkę świąteczną
3. Uczniowie grają w grę ‘Bingo’
4. Uczniowie kolorują rysunki i łączą je podpisami, następnie wycinają i wklejają z podpisami do zeszytu
5. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę ze słownictwem bożonarodzeniowym


III. Podsumowanie:

1. Nauczyciel podsumowuje lekcję – pyta o to, czego uczniowie dowiedzieli się podczas lekcji i wystawia oceny lub plusy za aktywność – wzmacnianie pozytywnych stron osiągnięć uczniów,
2. Nauczyciel zadaje pracę domową – rozdaje rysunek choinki i naklejki do jej przyozdobienia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.