X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18854
Przesłano:
Dział: Języki obce

Skills zone - doskonalenie sprawności czytania, słuchania i mówienia. Konspekt zajęć z języka angielskiego w klasie V

Konspekt zajęć z języka angielskiego

Prowadząca: Ewelina Zych

Czas zajęć: 45 min
Klasa:V

Temat: . Skills zone - doskonalenie sprawności czytania, słuchania i mówienia.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- potrafi przeczytać i zrozumieć tekst
- odpowiada na pytania dotyczące tekstu Unusual Teacher
-zna nazwy przedmiotów szkolnych
-stosuje czas Present Continuous
- umie uzupełnić tekst piosenki czasownikami w czasie Present continuous
- rozumie usłyszany tekst
-odpowiada na pytania zgodnie z nagraniem
-umie korzystać ze słownika
Metody:
-ćwiczenia praktyczne
-komunikacyjna
-słuchowa
-audiolingwialna
Formy pracy:
-zbiorowa
-indywidualna
-w grupach

Środki dydaktyczne:
-zeszyt ćwiczeń
-podręcznik
- płyta CD
- karty pracy


Przebieg zajęć:
I Część wstępna:

1.Przywitanie się i sprawdzenie listy obecności.
ROZGRZEWKA JĘZYKOWA
1. Przypomnienie słownictwa z poprzednich zajęć- nazw przedmiotów szkolnych. Uczniowie dostają karteczki z obrazkami (każdy obrazek związany jest z jakimś przedmiotem szkolnym) i dopasowują nazwy przedmiotów szkolnych do obrazków.

II Częśc główna:

1. Ćwiczenie w czytaniu-uczniowie otwierają podręczniki na stronie 42. Nauczyciel czyta tekst UNUSUAL TEACHER. Następnie uczniowie czytają tekst ponownie i w parach odpowiadają na pytania dotyczące tekstu( praca ze słownikiem).
2.Ćwiczenie w słuchaniu- uczniowie słuchają nagrania i odpowiadają na pytania.
3.Ćwiczenie w mówieniu ( praca w grupach)- uczniowie dostają karty pracy (tabela dotyczącą planu lekcji ) i muszą uzupełnić brakujące informacje.

III Zakończenie:

1. Słuchanie i uzupełnianie tekstu piosenki DREAMING wyrazami z ramki (użycie czasu Present Continuous).
2.Praca domowa- ćwiczenia 1-3 ze strony 40 w zeszycie ćwiczeń.

Opcjonalnie- Extra activity
1.Uczniowie, pracując w parach zadają sobie pytania o to, co ich rodziny robią w tej chwili i odpowiadaja na te pytania ( Czas Present continuous).Używają wyrażeń: I think..., Perhaps np.:
A What is your brother doing now?
B I think he is having a Maths Lesson.
2. Ćwiczenie w pisaniu-uczniowie piszą 2 zdania o planie lekcji Blindy ( np. Blinda has Got Polish on Friday).

Ćwiczenie w słuchaniu:
Listen to Tomek asking Paul about British school. Answer the questions. Posłuchaj Tomka pytającego Paula o angielskie szkoły. Odpowiedz na pytania.
1.When do British students start school in the morning?
........................................
2.What time does their first lesson start?
........................................
3.How many subjects do the study?
........................................
4.How many languages does Paul study?
........................................
5. How many lessons do they have every day?
........................................
6.. What time does school finish?
........................................

Ćwiczenie w słuchaniu:
Listen to Tomek asking Paul about British school. Answer the questions. Posłuchaj Tomka pytającego Paula o angielskie szkoły. Odpowiedz na pytania.
1.When do British students start school in the morning?
........................................
2.What time does their first lesson start?
........................................
3.How many subjects do the study?
........................................
4.How many languages does Paul study?
........................................
5. How many lessons do they have every day?
........................................
6.. What time does school finish?
........................................


P.E (PHYSICAL EDUCATION)

I.T ( Information Technology)

R.E. (Rreligious Education)


Science Geography Music


Art History Technology


Maths


P.E (PHYSICAL EDUCATION)

I.T ( Information Technology)

R.E. (Rreligious Education)


Science Geography Music


Art History Technology


Maths


P.E (PHYSICAL EDUCATION)

I.T ( Information Technology)

R.E. (Rreligious Education)


Science Geography Music

Art History Technology

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.