X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18843
Przesłano:

Test. Zróżnicowanie gospodarcze świata. (cz.3- tematy 18-23), do podręcznika wyd. OPERON z serii "Ciekawi świata"

Test (tematy: 18-23) do podręcznika ,,Ciekawi Świata” wyd. OPERON

Zaznacz jedną poprawną odpowiedz lub wpisz odpowiednie pojęcia.

1. Dynamiczny rozwój ruchu turystycznego, który nastąpił od połowy XX wieku nazywamy:.................................

2. Największy udział w ruchu turystycznym mają:
a. Europa, Azja i Pacyfik, Ameryka Północna i Południowa;
b. Europa, Bliski Wschód, Afryka;
c. Europa, Ameryka Północna i Południowa, Bliski Wschód;
d. Bliski Wschód, Afryka, Azja i Pacyfik.

3. Głównym celem wyjazdów zagranicznych Polaków (w latach 2006-2012), jest/są:
a. urlop, wakacje;
b. odwiedziny u krewnych lub znajomych połączone z wypoczynkiem;
c. wyjazd służbowy;
d. odwiedziny u krewnych lub znajomych (bez wakacji).

4. Obecnie najczęściej odwiedzanymi krajami przez Polaków są:
a. Bułgaria, Chorwacja, Egipt;
b. Niemcy, Włochy, Wielka Brytania;
c. Niemcy, Chorwacja, Hiszpania
d. Francja, Norwegia, Niemcy.

5. Wpisz kraj/miasto, z którym kojarzysz niżej wymienione miejsca na świecie:
a. Time Square: ........................................
b. Wielki Kanion Kolorado: ........................................
c. Pałac Wersalski: ........................................
d. Uluru: ........................................
e. Plac Tiananmen: ........................................
f. Tadż Mahal: ........................................
g. Piramidy w Gizie: ........................................
h. Koloseum: ........................................

6. TGV, to najszybsza kolej we:
a. Włoszech;
b. Niemczech;
c. Japonii;
d. Francji.

7. Shinkansen, to najszybsza kolej:
a. Chin;
b. Indii;
c. Japonii;
d. USA.

8. Najdłuższa sieć kolejowa występuje w :
a. USA;
b. Rosji;
c. Kanadzie;
d. Niemczech.

9. Największa gęstość sieci kolejowej występuje w:
a. Danii;
b. Polsce;
c. Słowacji;
d. Czechach.

10. Najwięcej kilometrów dróg kołowych na świecie mają:
a. Rosja;
b. USA;
c. Francja;
d. Niemcy.

11. Największą gęstość dróg kołowych mają:
a. Belgia;
b. Japonia;
c. Niemcy;
d. Włochy.

12. W strukturze przewozów ładunków w Polsce dominuje transport:
a. kolejowy;
b. żegluga śródlądowa;
c. samochodowy.

13. Żegluga przybrzeżna między portami tego samego kraju, to tzw.:
........................................

14. Największy ruch kabotażowy odbywa się między portami:
a. Chin, Japonii, Indonezji;
b. Chin, Norwegii, Niemiec;
c. Chin, Wielkiej Brytanii, Francji.

15. Największą flotę handlową mają Panama, Liberia, kraje te m. in. mają niskie opłaty rejestracyjne, niewielkie wymagania odnośnie stanu technicznego statków - określane są jako kraje tzw. ........................................

16. Największe przewozy śródlądowe w Europie Zachodniej odbywają się:
a. Systemami Wołgi połączonej z Donem, Newą i Dźwiną oraz j. Onega;
b. Systemem Jangcy-Rzeka Żółta;
c. Systemem Renu połączonego kanałami z rzekami: Rodan, Sekwana, Dunaj, Łaba, Odra i Wisła.
d. Między rzekami Amazonka i Parana.

17. W przewozach lotniczych na świecie zdecydowanie dominują:
a. USA
b. Chiny
c. Japonia
d. Niemcy.

18. ,,Nord Stream”, to linia przesyłowa biegnąca po dnie ........................................ , którą transportuje się ........................................ .

19. Transport obejmujący przewóz ludzi lub ładunków z Ziemi w przestrzeń kosmiczną albo na powierzchnię innego ciała niebieskiego, to tzw. Transport ...............................
Środkami transportu są: ........................................ lub ........................................ .

20. Satelity służące masowej i globalnej komunikacji, umożliwiające m. in. odbiór telewizji satelitarnej, to satelity:
a. wojskowe;
b. nawigacyjne;
c. telekomunikacyjne.

21. Satelity dzięki którym możemy m. in. precyzyjnie wyznaczać współrzędne geograficzne, to satelity:
a. nawigacyjne;
b. astrofizyczne;
c. telekomunikacyjne.

22. Najsłynniejszym sterowcem świata, który spłonął w 1936roku, był: ........................................

23. Sieci przekazujące informacje łączące różne usługi, mogące jednocześnie umożliwiać dostęp do Internetu, telewizji, telefonii i radia, to tzw. usługi ........................................

24. Proces społecznej i gospodarczej unifikacji (upodobnienia) państw świata spowodowany rozwojem nauki i techniki, to: ........................................

25. Główne centra gospodarcze znajdujące się w trzech strefach świata: Ameryce Północnej (Kanada, USA), Europie Zachodniej (kraje U.E.) oraz Azji Wschodniej (Japonia), noszą nazwę: .......................................

26. G8, to grupa najbogatszych państw świata, należą do niej:
a. Chiny, Rosja, Japonia, Kanada, Niemcy, Włochy, Francja, Wlk. Brytania;
b. USA, Rosja, Japonia, Kanada, Niemcy, Włochy, Francja, Wlk. Brytania;
c. Chiny, USA, Rosja, Japonia, Kanada, Niemcy, Włochy, Francja;
d. USA, Chiny, Japonia, Kanada, Niemcy, Włochy, Francja, Wlk. Brytania.

27. Kraj posiadający własny rząd, ale ograniczony w sprawowaniu polityki gospodarczej i zagranicznej (np. Bhutan), to tzw. :
a. kolonia;
b. dominium;
c. terytorium powiernicze;
d. protektorat.

28. Jeżeli niezależny kraj wchodzi w skład Wspólnoty Narodów uznającej króla brytyjskiego za głowę swojego państwa (np. Australia, Kanada), określany jest jako:
a. Kolonia;
b. dominium;
c. terytorium powiernicze;
d. protektorat.

29. Podaj zmiany jakie zaszły na mapie politycznej Europy po 1990 roku:
a. granica wschodnia Polski:
rozpad ........................................ i proklamowanie niepodległości przez:........................... , ................................. , ........................................ .
b. Granica południowa Polski:
Rozpad ........................................ na ........................ i ............................
c. Granica zachodnia Polski:
Zjednoczenie ........................ i ..................... , utworzenie .....................................
d. Na Bałkanach rozpad ....................................... oraz ogłoszenie niepodległości przez: ........................... , .............................. , .............................. , ........................... , .................................... , ........................................ , ........................................

30. ETA, to organizacja terrorystyczna walcząca o niepodległość:
a. Padanii;
b. Kraju Basków;
c. Irlandii Północnej;
d. Republiki Naddniestrza.

31. IRA, to organizacja terrorystyczna walcząca o niepodległość:
a. Padanii;
b. Kraju Basków;
c. Irlandii Północnej;
d. Republiki Naddniestrza.

32. Zaznacz grupę organizacji, do których należy Polska:
a. ONZ, UE, WTO, OECD, NATO;
b. ONZ, UE, NAFTA, NATO, APEC;
c. ONZ, UE, NATO, OECD, OPEC.

33. Która z wymienionych organizacji pozarządowych walczy o ochronę środowiska:
a. Amnesty International;
b. La Strada;
c. Habitat for Humanity;
d. Greenpeace.

34. Która z wymienionych organizacji zajmuje się ochroną praw człowieka, w których są one łamane:
a. Amnesty International;
b. La Strada;
c. Habitat for Humanity;
d. Monar

35. Która grupa krajów należy do Euroregionu Bałtyk:
a. Szwecja, Niemcy, Polska;
b. Szwecja, Łotwa, Litwa, Rosja, Polska.


KARTA ODPOWIEDZI
1. EKSPLOZJA TURYSTYCZNA
2. A
3. A
4. B
5.
a. USA/Nowy York
b. USA
c. Francja/ok. Paryża
d. Australia
e. Chiny/Pekin
f. Indie
g. Egipt
h. Włochy/Rzym
6. D
7. C
8. A
9. D
10. B
11. A
12. C
13. MAŁY KABOTAŻ
14. A
15. TANIEJ BANDERY
16. C
17. A
18. MORZA BAŁTYCKIEGO / GAZ ZIEMNY
19. KOSMICZNY / RAKIETY i WAHADŁOWCE
20. C
21. A
22. HINDENBURG
23. KONWERGENTNE
24. GLOBALIZACJA
25. TRIADY
26. B
27. D
28. B
29.
a. ZSSR / UKRAINĘ, BIAŁORUŚ, LITWĘ
b. CZECHOSŁOWACJI / CZECHY i SŁOWACJĘ
c. NRD i RFN / NIEMIEC
d. JUGOSŁAWII / SŁOWENIĘ, CHORWACJĘ, BOŚNIĘ i HERCEGOWINĘ, SERBIĘ, CZARNOGÓRĘ, KOSOWO, MACEDONIĘ.
30. B
31. C
32. A
33. D
34. A
35. B

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.