X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18761
Przesłano:
Dział: Internat

Książka - uczy, bawi i pomaga. Zajęcia psychodydaktyczne z rodzicami; edukacja czytelnicza

Scenariusz zajęć
Temat zajęć: Książka -uczy, bawi i pomaga
Prowadzący: Marek Sawoń, Hanna Kupska
Przedmiot zajęć: spotkanie psychodydaktyczne z rodzicami i nauczycielami – zajęcia czytelnicze i integracyjne (edukacja czytelnicza)
Uczestnicy: wychowankowie Internatu (grupa C), uczniowie kółka teatralnego i klasy IV ZET
Czas trwania: 2 godz.
Termin: 15.XI.2012

Cele główne:
• Aktywizacja rodziców –pozyskanie rodziców jako współtwórców procesu edukacyjnego, koalicjantów szkoły w kształtowaniu nawyków, postaw i zainteresowań czytelniczych podopiecznych internatu (szkoły podstawowej) poprzez uświadomienie ważnej roli rodziców i ich zachowań w procesie wychowania i nauczania
• Zachęcenie rodziców do udziału w ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez wdrażanie do rodzicielskiego wspomagania w aktywnej działalności biblioterapeutycznej podopiecznych w szkole i domu rodzinnym oraz promowania wartości kontaktu z książką
• Prezentacja efektów twórczego wysiłku intelektualnego dziecka poprzez ukazanie umiejętności recytatorskich, plastycznych, muzycznych i teatralnych oraz jego mocnych stron osobowości (wykonanie dekoracji, udział w występie muzyczno-recytatorskim, odgrywanie roli teatralnej w inscenizacji „Na straganie”, składanie przyrzeczenia czytelnika, pasowanie i nadanie aktu tytułu „Przyjaciela Książki”, pokonanie tremy)
• Podniesienie poziomu czytelnictwa, jakości czytania i wzrostu zainteresowania czytaniem książek z biblioteki szkolnej wśród uczniów
• Kształtowanie i usprawnianie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• Kształtowanie właściwych relacji wychowanków z rodzicami i nauczycielami

Cele operacyjne:
Rodzic po zajęciach:
•Wykazuje świadomą postawę czytelniczą poprzez odpowiedzialną współpracę z nauczycielami/wychowawcami w procesie wychowawczo-dydaktycznym, mając na względzie dobro dziecka
•Wyjaśnia wartości poznawcze i rewalidacyjne (stymulacyjne bajkoterapii w kształtowaniu osobowości dziecka) płynące z aktywnego czytelnictwa oraz zagrożenia wynikające z braku aktywności dziecka w obcowaniu ze słowem drukowanym
• Wyjaśnia potrzebę uczestnictwa dziecka w działaniach bibliotecznych oraz pielęgnuje prawidłowe nawyki i zainteresowania czytelnicze swojego dziecka

Wychowanek po zajęciach:
• Wyjaśnia główne problemy wynikające z braku chęci do czytania książek oraz potrzebę aktywnego czytelnictwa
• Odczuwa zadowolenie z bycia „Przyjacielem Książki” i potrzebę aktywnego czytelnictwa
• Przestrzega kulturalnych zasad współpracy podczas prezentacji własnych umiejętności podczas inscenizacji i występu oraz zajęć edukacyjno-wychowawczych
• Przedstawia przygotowany repertuar, wyraża swoje emocje i pokonuje tremę
• Docenia siebie za włożony nakład pracy intelektualnej i odnosi sukces, co podnosi jego samoocenę
• Uzasadnia doniosłość uroczystości ślubowania

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody pracy:
 Podająca: odczyt, miniwykład, prelekcja
 Aktywizująca: metody wzmocnień pozytywnych: składanie przyrzeczenia czytelnika, pasowanie i nadanie aktu tytułu „Przyjaciela Książki”; inscenizacja „Na straganie”, występ muzyczno-recytatorski „Książka –bawi, uczy i pomaga”, metody ewaluacyjne: barometr nastroju, ankieta ewaluacyjna
 Oglądowa: obserwacja, prezentacja, dekoracja do przedstawienia, galeria rysunków w grupie

Środki dydaktyczne:
 zaproszenia
 sprzęt muzyczny, płyta CD z podkładem muzycznym
 stroje, rekwizyty, plakietki z symbolami warzyw
 tekst ślubowania
 pióro do pasowania
 akt tytułu „Przyjaciela Książki”
 prelekcja „Stymulacyjna rola bajki w kształtowaniu osobowości dziecka”
 przykłady bajek (literatura dziecięca)
 plansza dydaktyczna ukazująca działanie poznawcze i terapeutyczne bajki
 prezenty dla rodziców i zaproszonych gości – malowane i ozdobne zapakowane w celofan odlewy gipsowe „jesienne słoneczniki i dynie”, „kosze z jesiennymi owocami”
 emblemat z napisem „Witaj w gronie miłośników czytania” dla wszystkich uczestników uroczystego spotkania
 materiały edukacyjne dla rodziców
 kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców i nauczycieli
 kwestionariusz ewaluacyjny –„barometr nastroju” dla wychowanków,

Aranżacja pomieszczenia:
 dekoracja do inscenizacji „Na straganie”: dekoracyjne obrazki ukazujące jesienne warzywa, wiklinowe podstawki ozdobione sztucznymi gałązkami klonu, dębu i jarzębiny oraz naturalnymi owocami i warzywami (dynie, jabłka, orzechy włoskie, kukurydza), wiklinowy kosz z warzywami ze straganu (ziemniaki, kapusta, buraki, pietruszka, marchew, cebula, seler, por, czosnek, szczypior, koper włoski, rzepa), bukiety z liści klonu,
 rekwizyty użyte do inscenizacji: naturalne okazy warzyw (rzepa, groch, pietruszka, marchew, koper, szczypior, burak, kalarepa, seler, por),
 pogrupowane krzesła w sali, stół ze słodkim poczęstunkiem dla rodziców, nauczycieli i wychowanków,
 parawany
 zasłony i materiały w kolorach jesieni


Przebieg zajęć:
7. Powitanie zaproszonych gości
8. Rozdanie przez dzieci emblematu z napisem: „Witaj w gronie miłośników czytania”,
9. Wprowadzenie do uroczystego spotkania „Książka –bawi, uczy i pomaga”,
10. Wygłoszenie odczytu uzasadniającego potrzebę edukacji czytelniczej dzieci, uczestniczenia rodziców w ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”, ukazanie rodzicom poznawczych i rewalidacyjnych wartości płynących z aktywnego i świadomego czytelnictwa podopiecznych, oferowania wspólnej pomocy w rozwijaniu postaw i zainteresowań czytelniczych
11. Prelekcja nt. „Stymulacyjnej roli bajki w kształtowaniu osobowości dziecka” z udziałem bibliotekarki szkolnej – p. Janiny Orlańskiej
12. Ukazanie wartości biblioterapeutycznej książek na przykładzie bajki „Mróweczka”
13. Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” w wykonaniu podopiecznych Internatu/aktorów kółka teatralnego
14. Występ muzyczno-recytatorski „Książka –uczy, bawi i pomaga”
15. Składanie przyrzeczenia czytelnika
16. Pasowanie i nadanie aktu tytułu „Przyjaciela Książki”
17. Rozdanie przez wychowanków upominków dla gości
18. Podziękowania dla wszystkich uczestników spotkania
19. Rozdanie rodzicom ankiety ewaluacyjnej, materiałów szkoleniowych z zakresu biblioterapii -„Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii/bajkoterapii”
20. Wspólne biesiadowanie przy herbacie, kawie i słodkim poczęstunku
21. Ocenianie zajęć otwartych przez podopiecznych metodą „barometr nastroju” na podstawie przygotowanego kwestionariusza ewaluacyjnego

Ewaluacja

W naszym Internacie odbyły się zajęcia otwarte i psychodydaktyczne pt. „Książka –uczy, bawi i pomaga” na które przybyli rodzice najmłodszej grupy podopiecznych Internatu (grupa C), nauczyciele szkoły podstawowej oraz zaproszeni Przyjaciele Ośrodka. Zainicjowane zajęcia psychodydaktyczne „Książka –uczy, bawi i pomaga” służyły wdrożeniu rodziców do rodzicielskiego wspomagania w aktywnej działalności biblioterapeutycznej podopiecznych w szkole, i w domu rodzinnym oraz promowania wartości kontaktu z literaturą dziecięcą. Rodzicom została przekazana wiedza na temat poznawczych i rewalidacyjnych wartości płynących z aktywnego czytelnictwa. Dobitnie zostały ukazane zagrożenia, takie jak: spadek czytelnictwa spowodowany przez rozwój komputeryzacji (gry multimedialne) i mass media oraz powstawanie deficytów rozwojowych u dzieci i młodzieży w sferze edukacyjnej i emocjonalnej wskutek braku obcowania ze słowem drukowanym. Zajęcia były realizowane we współpracy z bibliotekarką szkolną p. Janiną Orlańską, która wygłosiła prelekcję na temat „Stymulacyjnej roli bajki w kształtowaniu osobowości dziecka”. Rodzicom została przybliżona wartość biblioterapeutyczna książki na przykładzie zaprezentowanej bajki „Mróweczka”.
Przybyli rodzice naszych najmłodszych wychowanków poznali dydaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne działanie literatury dziecięcej (bajek, baśni i opowiadań) oraz zrozumieli ich przemożny wpływ na rozwój społeczny, moralny, poznawczy i estetyczny dziecka. Zrozumieli potrzebę edukacji czytelniczej dzieci oraz rangę rodzicielskiej współpracy ze szkołą w pielęgnowaniu nawyków, postaw i zainteresowań czytelniczych podopiecznych.
Spotkanie zostało wzbogacone występem muzyczno-recytatorskim „Książka –uczy, bawi i pomaga”, podczas którego dzieci, poprzez śpiewane piosenki i recytowane wiersze, przekazały zgromadzonej publiczności słuszny sens i potrzebę czynnego czytelnictwa. Podopieczni w obecności zaproszonych rodziców i nauczycieli ukazali swój talent teatralny w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Spotkanie zostało „okraszone” uroczystym składaniem przyrzeczenia czytelnika, pasowaniem i nadaniem aktu tytułu „Przyjaciela Książki”.
Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie biesiadowali w sympatycznym gronie przy herbacie, kawie i słodkim poczęstunku.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej dowiedziałem się, że rodzicom podobał się cały przebieg i sposób przygotowania zajęć. Wszyscy ankietowani rodzice podkreślili, że osoby prowadzące spotkanie otwarte były bardzo dobrze przygotowane. Są zadowoleni z wdrożenia zajęć czytelniczych w grupie. Rodzice zaznajomili się dodatkowo z materiałami szkoleniowymi. Materiały szkoleniowe były bardzo przydatne. Wszyscy w ankiecie wyrazili, że wiedzę z zakresu biblioterapii będą wykorzystywać w pracy dydaktyczno-wychowawczej ze swoimi dziećmi w domu rodzinnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.