X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1876
Przesłano:

Test - Wczesne średniowiecze gr. II

KLASA I E
...............................
(Imię i nazwisko)
1. Podkreśl prawidłową odpowiedz:
Wnukiem Karola Wielkiego nie był:
a) Karol Łysy
b) Ludwig Niemiec
c) Lotar
d) Ludwig Pobożny
2. W 987r. władzę we Francji przejęła dynastia:
a) Merowingów
b) Karolingów
c) Kapetyngów
d) Ludolfingów
3. Wewnętrzne okręgi administracyjne w państwie Karola Wielkiego to:
a) marchie
b) prefektury
c) hrabstwa
d) departamenty
4. Pierwszy zakon w zachodniej Europie powstał w roku:
a) 313
b) 380
c) 476
d) 529
5. Wymień nazwy plemion germańskich i innych ludów barbarzyńskich, które najeżdżały
terytorium cesarstwa w V wieku:
a).........................................................
b).........................................................
c).........................................................
d).........................................................
6. Wyjaśnij znaczenie chrztu Chlodwiga w 496r.
...........................................................
...........................................................
7. Co oznacza pojęcie ,,islam”? Podkreśl właściwą odpowiedź:
a) ,,świętą wojnę” Arabów
b) okres pocztu a Arabów
c) podporządkowanie się Bogu
d) imię przywódcy arabskiego w VIII w.
8. Wyjaśnij pojęcia:
a) renesans-
b) opactwo-
c) monarchia patrymonialna-
d) wasal-
e) immunitet-
f) komendacja-
9. Połącz liniami daty, wydarzenia, nazwiska:
476r. Karol Łysy bitwa pod Poitiers
732r. Odoaker traktat w Verdun
843r. Mahomet obalenie ostatniego cesarza zachodniorzymskiego
622r. Karol Młot powstanie islamu
10. Wyjaśnij znaczenie i cechy charakterystyczne cezaropapizmu: ................................... .....................................
11. Przeanalizuj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania:
O tym, który się oddaje pod władzę innego. (...) Ponieważ wszystkim jest doskonale znane, że nie posiadam niczego, co pozwoliłoby mi wyżywić się i odziać, dlatego też zwróciłem się do waszej łaskawości i postanowiłem się oddać i powierzyć waszej opiece. Dokonałem też tego na następujących warunkach: winniście mnie wspierać i wspomagać tak wyżywieniem i odzieżą, abym mógł stosownie do tego służyć wam i być pożytecznym, a dopóki będę żył, winienem wam służbę i posłuszeństwo na prawach wolnego człowieka i nie jestem w mocy za żywota mego uwolnić się spod waszej władzy i opieki, lecz aż do śmierci winienem pozostawać pod waszą władzą i ochroną. Stąd ułożono się, że gdyby jeden z nas naruszył tę umowę (tak a taką) sumę solidów zapłaci drugiej stronie, sam zaś umowa niechaj pozostaje trwale w mocy. W związku z tym powinni sporządzić między sobą i potwierdzić dwa jednobrzmiące dokumenty; tak też i uczynili.
Cyt. Za : T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, T. 1, Rzeszów 2000, s.39
a) określ rodzaj źródła, podkreślając jedną odpowiedz
epistolograficzne, opisowe, normatywne, kartograficzne, ikonograficzne
b) tekst źródłowy opisuje nawiązanie prawnego stosunku społecznego. Określ prawdziwość dotyczących tego stosunku zdań zamieszczonych w tabeli, wpisując w odpowiednie miejsca słowa ,,prawda” lub ,,fałsz”
Dla jednej ze stron motywacją zawarcia umowy były powody ekonomiczne
W wyniku zawarcia umowy jedna ze stron całkowicie traciła wolność
Jest to umowa pomiędzy ludźmi wolnymi (seniorem i wasalem)

c) napisz jaka sankcja groziła stronom w razie nie wywiązania się z umowy ...................................................................
12. Przedstaw rozwój terytorialny, polityczny, gospodarczy, religijny i kulturalny Franków.
13. Przedstaw rozwój terytorialny, polityczny, gospodarczy, religijny i kulturalny państwa Ottonów.
14. Temat opracuj w formie wypracowania, rozprawki lub eseju historycznego:
Jaki wpływ na rozwój cywilizacyjny Europy wczesnośredniowiecznej miała kultura arabska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.