X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18758
Przesłano:

Jaka wizja świata wyłania się z bajek I. Krasickiego? Satyra prawdę mówi. Scenariusz zajęć.

PLAN METODYCZNY
TYP SZKOŁY: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
PRZEDMIOT: JĘZYK POLSKI
SEMESTR: DRUGI
CZAS TRWANIA: 90 min.

TEMAT: Jaka wizja świata wyłania się z bajek I. Krasickiego? Satyra prawdę mówi.

INFORMACJE DYDAKTYCZNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1.TYP ZAJĘĆ: wprowadzający nowe treści
2.FORMA ORGANIZACYJNA: konsultacje
3.METODY: praca w grupach, pogadanka, wykład, praca z tekstem literackim, burza mózgów, drama
4.CEL OGÓLNY: słuchacz potrafi przedstawić cechy charakterystyczne bajek i satyr I. Krasickiego
CELE SZCZEGÓŁOWE, słuchacz:
- przedstawia bajkę jako gatunek, wskazując m.in. charakter dydaktyczny, morał, puentę, alegoryzm, lapidarność itp.
- interpretuje bajki Krasickiego
- formułuje zawarte w bajkach morały
- komentuje postawy bohaterów bajek
- analizuje i interpretuje utwory literackie
- wyjaśnia pojęcia: morał, dydaktyzm, alegoria
- wyjaśnia, czym jest satyra jako gatunek literacki i jako konwencja estetyczna
- określa, jakie zjawiska społeczne, postawy, instytucje itp. ośmieszały satyry oświeceniowe
- określa sposoby portretowania postaci w satyrach Krasickiego; wskazuje elementy karykatury
- interpretuje satyrę Krasickiego, sytuując ją w różnych kontekstach (historycznym, kulturowym, filozoficznym itp.)
- omawia satyry Krasickiego jako sposób „naprawiania” społeczeństwa

III. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- teksty literackie - prezentacja multimedialna
- karty pracy
- utwór Ojczyzna w wyk. M. Grechuty

KOMENTARZ:
W czasie lekcji przewiduje się wykorzystywanie prezentacji multimedialnej, co ułatwi słuchaczom zapamiętanie omawianych treści.
Scenariusz uwzględnia indywidualizację pracy podczas pracy w grupach. Według założenia nauczyciel dzieli klasę na grupy. W każdej grupie powinny znaleźć się osoby uzdolnione i słabsze. Dzięki temu, że grupa wykona zadanie, słuchacze uwierzą we własne siły, nabiorą przekonania, że osiągnęli sukces edukacyjny i wyzwoli to w nich chęć do pracy.
Pytania pomocnicze zadawane podczas lekcji powinny mieć różny stopień zróżnicowania. Dzięki temu nawet najsłabsi słuchacze odważą się i wezmą aktywny udział w zajęciach.
Indywidualizacja pracy związana jest również z prezentacją twórczości Krasickiego. Można poprosić o przygotowanie jej słuchaczy uzdolnionych, dzięki czemu wzrosną ich umiejętności.
Podczas zajęć słuchacze uzdolnieni mogą przeczytać w wyjątkowy sposób omawiane utwory lub ich fragmenty.

Lekcję zaplanowano z uwzględnieniem specyfiki szkoły dla dorosłych – aby jak najwięcej materiału opracować podczas konsultacji, by słuchacze słabsi nie pozostawali pozostawieni sami sobie ze zbyt trudnym materiałem.

Dodatkowo zindywidualizowany charakter ma praca domowa.


Przebieg zajęć:
CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Przypomnienie i utrwalenie zrealizowanych treści nauczania, wprowadzenie do nowego tematu.
3. Podanie tematu konsultacji i celów zajęć.
CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi informacjami dotyczącymi I. Krasickiego. – Tę część lekcji prowadzą słuchacze (po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem).
2. Interpretacja bajki Jagnię i wilcy.
3. Drama – odegranie scenki z bajki.
4. Ustalenie cech gatunkowych bajki.
5. Ustalenie różnic pomiędzy alegorią a symbolem.
6.Praca w grupach. Interpretacja bajek Krasickiego Ptaszki w klatce, Przyjaciel, Dewotka (karty pracy). Słuchacze: analizują utwory, wskazują cechy bajki w utworach, określają problematykę utworów.
7. Dyskusja - wyjaśnienie dydaktycznego charakteru bajek I. Krasickiego.
8. Ustalenie, jaki obraz świata został ukazany w bajkach Krasickiego.
9. Ustalenie cech gatunkowych i odmian satyry - Tę część lekcji prowadzą słuchacze.
10. Interpretacja satyry Pijaństwo.
11. Praca w grupach. Interpretacja postaw bohaterów satyr. Słuchacze: charakteryzują bohaterów satyr I. Krasickiego, określają wady bohaterów.
12. Refleksja na temat polskiego społeczeństwa według Krasickiego na podstawie satyr. Słuchacze wymieniają wady społeczeństwa polskiego.
13. Dostrzeżenie satyry w innych dziedzinach sztuki (malarstwo).

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Utrwalenie i usystematyzowanie omawianych treści. Słuchacze: wymieniają cechy bajki i satyry, wymieniają morały zawarte w bajkach i satyrach Krasickiego, wyjaśniają dydaktyczny charakter utworów.
2. Podsumowanie zajęć. Podkreślenie patriotyzmu Krasickiego. Wysłuchanie utwory Ojczyzna w wykonaniu M. Grechuty.
3. Zadanie pracy domowej.
Wymień cechy społeczeństwa ukazanego w utworach Krasickiego.
(Dla chętnych)Oceń społeczeństwo polskie ukazane w utworach Krasickiego.

Proponowany układ czasowy zajęć może ulec zmianie w trakcie realizacji konsultacji w zależności od predyspozycji słuchaczy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.