X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18745
Przesłano:

Okna duszy - projekt profilaktyczno-wychowawczy

„Okna duszy” (projekt zajęć artystyczno-terapeutycznych wspierających uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne i szczególnie uzdolnione)

Cel projektu: pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi i odrzuceniem w dorosłym życiu – m.in. młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, która bardzo często jest bierna, nie angażuje się w działania umożliwiające im zaistnienie w środowisku; umożliwienie wszechstronnego rozwoju uczniom wykazującym zainteresowanie sztuką jako formą przekazu - teatrem, techniką decoupage, tworzeniem własnych tekstów o różnorodnej tematyce; kształcenie i rozwijanie tolerancji, przeciwdziałanie patologiom społecznym i stereotypowemu postrzeganiu ludzi i świata.
Podjęte działania wynikają z zaobserwowanych problemów edukacyjnych, środowiskowych oraz wychowawczych młodzieży uczącej się w naszej placówce i poza nią (dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w tym coraz większa liczba osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych) - zaniżone poczucie własnej wartości, brak umiejętności rozwiązywania problemów swoich i innych, agresja w kontaktach z rówieśnikami, zaburzone relacje rodzinne, brak perspektyw i lęk przed przyszłością.

Odbiorcy:
- młodzież w wieku 16-19 lat – grupa zainteresowana tworzeniem własnych tekstów, teatralna i tworząca technikami decoupage – m.in. osoby z dysfunkcją ruchu, niedosłyszące, niedowidzące, z autyzmem, chorobami przewlekłymi, zaburzeniami zachowania i innymi schorzeniami w znacznym stopniu utrudniającymi lub często uniemożliwiającymi pełną integrację ze środowiskiem, realizowaniem zainteresowań i zaistnieniem w środowisku pozaszkolnym – również jako przyszli pracownicy; przewidziany jest udział uczniów, którzy realizują nauczanie indywidualne w domach i nie mają kontaktu z rówieśnikami.
- uczniowie zdolni, którzy bardzo często w procesie edukacyjnym nie mogą wykazać się swoimi umiejętnościami i w związku z tym albo rezygnują z pasji, albo (jako indywidualiści) są odrzucani i nieakceptowani przez środowisko.

OPIS DZIAŁAŃ:
Młodzież na dodatkowych zajęciach (na terenie szkoły, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi) będzie pracowała metodami dramy, tworzyła własny scenariusz i wystawiała go na scenie. Ponadto grupa uczniów zainteresowanych tworzeniem własnych tekstów będzie pracowała nad stworzeniem antologii prac, która na początku powstanie w wersji elektronicznej, ale w przyszłości planowane jest jej wydanie. Będzie to pierwszy taki zbiór w regionie i najprawdopodobniej Polsce. Trzecia grupa na zajęciach artystycznych pozna i wykorzysta w praktyce różne techniki decoupage. Każda z proponowanych form będzie miała charakter edukacyjno-wychowawczo-terapeutyczny.

Projekt będzie realizowany etapami:
- rekrutacja uczestników projektu,
- zajęcia wstępne – promujące działania przewidziane w projekcie,
- zajęcia integracyjne,
- zajęcia teoretyczne – podstawy teatru i warsztatu pisarza, spotkania z ciekawymi ludźmi,
- zajęcia praktyczne – warsztaty teatralne (w tym pisania scenariuszy), artystyczne i tworzenia tekstów,
- zajęcia dramowe (elementy zajęć teatralnych) – asertywność, komunikowanie się, walka z nieśmiałością, uświadomienie sobie, że jakakolwiek dysfunkcja nie uniemożliwia podejmowania działań kończących się sukcesem,
- działania poza terenem szkoły.

Spodziewane efekty:
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, uzależnieniami zazwyczaj, mimo dostosowywania form i metod pracy, indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, mają bardzo duże trudności w nauce. Coraz częściej obserwowana jest niechęć do szkoły jako placówki, która wymaga przestrzegania zasad. Proponowane działania umożliwią im nabycie nowych, cennych umiejętności, uzupełnienie luk związanych z trudnościami w wykonywaniu wielu działań, ale także zmotywują uczestników do walki ze swoimi słabościami, potrzebą mówienia o tym, co jest ważne, chęci zaistnienia w środowisku i walki o swoje marzenia. Zajęcia artystyczne mają na celu pokazanie młodzieży, że ZSTiO to miejsce, gdzie można rozwinąć swoje zainteresowania, znaleźć pasję i cel. Codzienna szkoła stanie się, zgodnie z tytułem projektu, „oknami duszy”. Poza wyżej wymienionymi, uczniowie zainteresowani tworzeniem będą mogli promować swoją twórczość w środowisku, a grupa teatralna i artystyczna pokazać efekty swojej pracy w innych placówkach.

Ważnym elementem projektu jest udział rodziców, którzy będą mogli poznać swoje dziecko na nowo, dostrzec jego potencjał i duże możliwości. Umożliwi to wzajemne zbliżenie i chociaż w niewielkim stopniu odbudowanie silnie zaburzonych relacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.