X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1874
Przesłano:

Scenariusz lekcji powtórzeniowej: "Starożytne dziedzictwo kultury śródziemnomorskiej"

KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 W SANDOMIERZU

Treści: przypomnienie i uszczegółowienie wiadomości poznanych na poprzednich zajęciach.

Metody nauczania: praca z podręcznikiem, praca w grupach, burza mózgów, drama.

Osiągnięcia ucznia:
- rozumie i prawidłowo korzysta z pojęć poznanych na wcześniejszych zajęciach,
- zna działalność w omawianym zakresie postaci poznanych na wcześniejszych zajęciach,
- odszukuje potrzebne informacje na mapie,
- zaznacza potrzebne informacje na mapie, wykorzystując informacje z podręcznika
- potrafi korzystać z różnorodnych źródeł historycznych
- selekcjonuje i uogólnia informacje z podręcznika
- współpracuje z innymi w grupie i potrafi prezentować jej dorobek
- wartościuje zdobycze cywilizacyjne starożytnej Grecji i Rzymu
- uzasadnia swoje stanowisko

Środki dydaktyczne:
-podręcznik, rekwizyty przygotowane przez uczniów

Przebieg lekcji:
I. WPROWADZENIE
1.Czynności organizacyjne.
2.Nauczyciel zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, informuje uczniów, że podejmą próbę dokonania bilansu kultury i cywilizacji greckiej i rzymskiej- podaje temat lekcji.
3.W nawiązaniu do bieżącego tematu uczniowie przypominają sobie wiadomości poznane na wcześniejszych lekcjach
II. ROZWINIĘCIE
1.Nauczyciel rozdaje karty pracy jakie uczniowie będą opracowywać na lekcji.
2.Nastepnie prosi uczniów, by wymienili tematy inscenizacji jakie przygotowali na zajęcia.
3. Uczniowie prezentują zagadnienia przygotowane w małych zespołach. O ich tematyce zostali poinformowani 2 tygodnie wcześniej, sami przygotowali odpowiednie rekwizyty.

Grupa I

Przygotowała inscenizację: Obrządki związane z narodzinami dziecka w spartańskiej rodzinie

Grupa II

Przygotowała inscenizację: Obrządki związane z narodzinami dziecka w Rzymie.

Grupa III

Przygotowała inscenizację: Dionizje- obrzędy

Grupa IV
Przygotowała inscenizację: Dialog żołnierzy greckich powracających z wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego

4.Po zakończeniu każdej z inscenizacji uczniowie wypełniają kolejne zagadnienia na karcie pracy. Uczniowie pracują samodzielnie, nauczyciel nadzoruje ich pracę. W razie potrzeby udziela uczniom dodatkowych wyjaśnień.
5.Ocena pracy uczniów. Nauczyciel ocenia pracę grup, zwracając uwagę na poziom merytoryczny inscenizacji, poziom współpracy w grupie, proporcjonalny podział obowiązków poszczególnych osób, umiejętność prezentacji.
III.PODSUMOWANIE
1.Nauczyciel razem z klasą zastanawiają się nad wpływem kultury starożytnej Grecji i Rzymu na rozwój cywilizacyjny Europy.

Zadanie domowe
Na podstawie posiadanej wiedzy wymień największe osiągnięcia kulturalne i cywilizacyjne starożytnej Grecji i Rzymu.

Do opracowania scenariusza wykorzystano:
- Burda B., Halczak B., Józefiak R.M., Szymczak M., Historia. Zakres rozszerzony. Podręcznik część 1,
Wydawnictwo Operon Gdynia 2007
- Burda B., Halczak B., Józefiak R.M., Roszak A., Szymczak M., Historia. Poradnik dla nauczyciela.
Wydawnictwo Operon Rumia 2002
- Kozłowski P., Śniegocki R., Historia. Poradnik dla nauczyciela.
Wydawnictwo Nowa Era Poznań 2002

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.