X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18731
Przesłano:

Zwierciadło słów i gestów - zajęcia artystyczno-logopedyczne. Projekt profilaktyczno-wychowawczy

Celem projektu jest: pomoc uczniom, zarówno zdolnym, jak i zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi i odrzuceniem w dorosłym życiu – m.in. młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; umożliwienie wszechstronnego rozwoju uczestnikom zajęć wykazującym zainteresowanie sztuką jako formą przekazu; kształcenie i rozwijanie tolerancji, przeciwdziałanie patologiom społecznym i stereotypowemu postrzeganiu ludzi i świata; rozwijanie umiejętności społecznych, samodoskonalenie – praca nad prawidłową wymową, dykcją i ruchem scenicznym, zdobywanie umiejętności występowania przed publicznością, korekcja wad wymowy, ćwiczenie umiejętności oddychania przeponowego (w tym poznawanie metod relaksacji), przełamywanie strachu przed wypowiadaniem się na forum, poznawanie nowych technik plastycznych podczas wykonywania scenografii teatralnej.
Charakterystyka odbiorców projektu: - młodzież w wieku 16-19 lat – grupa literacko-teatralna, w tym m.in.: uczniowie zdolni, którzy bardzo często w procesie edukacyjnym nie mogą (z różnych względów) wykazać się swoimi umiejętnościami i w związku z tym albo rezygnują z pasji, albo (jako indywidualiści) są odrzucani i nieakceptowani przez środowisko, osoby z wadą wymowy, z dysfunkcją ruchu, niedosłyszące, niedowidzące, z autyzmem, chorobami przewlekłymi, zaburzeniami zachowania i innymi schorzeniami w znacznym stopniu utrudniającymi lub często uniemożliwiającymi pełną integrację ze środowiskiem, realizowaniem zainteresowań i zaistnieniem w środowisku pozaszkolnym – również jako przyszli pracownicy; osoby o wysokiej samoocenie.
Projekt zakłada realizację 3 modułów zajęć artystyczno-logopedycznych, w czasie których młodzież będzie miała możliwość wszechstronnego rozwoju: nie tylko w zakresie podniesienia swojej samooceny, pracy nad poprawną wymową i uspołecznieniem się, ale także kształceniem umiejętności pracy z tekstem i tworzeniem spektaklu w oparciu o własne scenariusze. Planowane zajęcia będą tym samym łączyć w sobie zajęcia logopedyczne, artystyczne i psychologiczno-pedagogiczne.

W ramach zajęć artystyczno-logopedycznych przewidziano:
- zajęcia teatralno-logopedyczne;
- fotograficzne;
- literackie;
- wychowawczo-profilaktyczne.

Projekt będzie realizowany etapami:
- rekrutacja uczestników projektu,
- zajęcia wstępne - promujące działania przewidziane w projekcie,
- zajęcia integracyjne,
- zajęcia teoretyczne - podstawy teatru i warsztatu pisarza oraz fotografa, spotkania z ciekawymi ludźmi,
- zajęcia praktyczne - warsztaty teatralne, fotograficzne i literackie,
- zajęcia dramowe (elementy zajęć teatralnych) - asertywność, komunikowanie się, walka z nieśmiałością, uświadomienie sobie, że jakakolwiek dysfunkcja nie uniemożliwia podejmowania działań kończących się sukcesem,
- działania poza terenem szkoły, np. wyjście na spektakl, wystawę, odczyt.

Każde zajęcia prowadzone będą jednocześnie przez dwie osoby - w ten sposób uczeń będzie nie tylko doskonalił swój warsztat, ale także pracował ze specjalistą nad prawidłową wymową i rozwijał umiejętności społeczne (praca nauczyciela, pedagoga i logopedy jako wieloaspektowe wsparcie uczestnika).

Zakładane rezultaty realizacji projektu: Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym uzależnieniami) zazwyczaj, mimo dostosowywania form i metod pracy, indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, mają bardzo duże trudności w nauce. Coraz częściej obserwowana jest niechęć do szkoły jako placówki, która wymaga przestrzegania zasad. Proponowane działania umożliwią im nabycie nowych, cennych umiejętności, uzupełnienie luk związanych z trudnościami w wykonywaniu wielu działań, ale także zmotywują uczestników do walki ze swoimi słabościami, potrzebą mówienia o tym, co jest ważne, chęci zaistnienia w środowisku i walki o swoje marzenia. Zajęcia artystyczne mają na celu pokazanie młodzieży, że ZSTiO to miejsce, gdzie można rozwinąć swoje zainteresowania, znaleźć pasję i cel. Poza wyżej wymienionymi efektami, uczniowie będą mogli promować swoją twórczość w środowisku - zaprezentować efekty swojej pracy przed uczniami z innych placówek (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).
Ważnym elementem projektu jest udział rodziców, którzy będą mogli poznać swoje dziecko na nowo - dostrzec jego potencjał i postępy. Umożliwi to wzajemne zbliżenie i chociaż w niewielkim stopniu odbudowanie często silnie zaburzonych relacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.