X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18703
Przesłano:

Nawlekanie nitką igły brajlowskiej - praca z dzieckiem niewidomym

Praca z dzieckiem niewidomym.
Cel: Nawleczenie igły brajlowskiej nitką

Kryteria prawidłowego wykonania:
• nitka znajduje się w uszku igły (długość nitki odpowiednia do przyszycia guzika – ok. 50 cm);
• nitka podczas poruszania igłą nie wypada z uszka igły;
• osoba wykonująca czynność oraz otoczenie nie doznała uszczerbku;
• czas wykonywanej czynności wyniósł nie więcej niż 1 min.

Materiały:
• igła brajlowska;
• szpulka nici;
• taca;
• korek;
• nożyczki.

Informacje o osobie wykonującej czynność:
• wiek – 10 lat
• czas utraty wzroku – od 5 roku życia
• nie wykonywał w ogóle ww. czynności

Umiejętności wstępne:
• Zna budowę, właściwości i działanie używanych w czasie czynności przyborów i materiałów (igła brajlowska, nożyczki, nici, korek).
• Potrafi naprężać nitką nie doprowadzając do jej zerwania.
• Potrafi przeszukiwać i lokalizować obiekty w małej przestrzeni.
• Ma sprawne czucie w dłoniach.
• Ma dobrą sprawność w zakresie motoryki małej (chwyt pęsetkowy).
• Potrafi przemieszczać używane w czasie wykonywania czynności przybory – ma odpowiednią sprawność.
• Zna schemat ciała w zakresie dłoni.
• Zna podstawowe pojęcia i relacje przestrzenne.
• Rozumie pojęcia pion, poziom.
• Potrafi zapamiętać i wykonać proste sekwencje czynności.
• Zna i stosuje określenie długości (w cm).
• Zna cel wykonywanej czynności.
• Umie znaleźć koniec nitki, odwinąć ze szpulki pożądaną długość nitki i ją odciąć.
• Umie naprężać nitkę na zapadkę igły brajlowskiej.

Warunki wykonywania czynności:
Dziecko siedzi na krześle, przy stole. Przed nim, na tacy, znajduje się igła brajlowska, korek, szpulka nici, nożyczki. Ma czyste i suche ręce.

Procedura:
1. Zlokalizuj tacę i ułożoną na niej igłę i korek.
2. Chwyć dominującą ręką igłę, ustaw pionowo (uszkiem do góry) i wbij w stabilnie ustawiony na tacy korek, odstaw w miejsce na tacy łatwe do zapamiętania i zlokalizowania.
3. Ręką niedominującą zlokalizuj szpulkę nici i chwyć ją.
4. Zlokalizuj koniec nitki na szpulce i ujmij go między palcem wskazującym i kciukiem ręki dominującej.
5. Trzymając szpulkę w dłoni ręki niedominującej, rozwiń ok. 50 cm nitki i w miejscu proponowanym do przecięcia uchwyć między kciukiem a palcem wskazującym ręki niedominującej.
6. Ręką dominującą zlokalizuj i chwyć nożyczki.
7. Następnie odetnij potrzebny kawałek nitki w wyznaczonym miejscu, w taki sposób, aby odcięty kawałek pozostał w dłoni ręki niedominującej.
8. Ręką dominującą odłóż nożyczki na tacę jednocześnie nie wypuszczając nitki.
9. Następnie wyjmij szpulkę z dłoni ręki niedominującej i również odłóż na tacę.
10. Wolną ręką zlokalizuj korek z wbitą igłą i umieść go przed sobą na tacy.
11. Zlokalizuj końce nitki i ujmij je razem między palcem wskazującym a kciukiem ręki dominującej.
12. Palec wskazujący ręki niedominującej wsuń w utworzoną pętlę nitki tuż przy przytrzymywanych końcach nitki i przesuń go ku górze, lekko naprężając nitkę.
13. Mając złożoną nitkę na pół, okręć ją jeden raz na opuszku palca wskazującego ręki niedominującej.
14. Przytrzymaj nitkę kciukiem tak, aby się nie rozwinęła, końce ujmij w dłoni.
15. Dominującą ręką ujmij igłę między palecem wskazującym (ułożony poziomo) a kciukiem.
16. Przytrzymując korek pozostałymi palcami, drugą ręką wyjmij igłę z korka.
17. Ustaw igłę poziomo, kierując jej ucho w stronę palca wskazującego.
18. Zbliż igłę do palca wskazującego (również ułożonego poziomo), na którym owinięta jest nitka,
19. Delikatnie ułóż czubek igły na wierzchołku palca owiniętego nitką.
20. Powoli przesuwaj igłę wzdłuż opuszka palca, starając się zahaczyć nitkę zapadką igły.
21. W momencie wyczuwalnego oporu nitki, naprzyj mocniej igłą na nitkę (w tym momencie nitka „wskoczy” w uszko igły).
22. Trzymając nadal igłę w ręce dominującej, delikatnie przesuń w kierunku przeciwnym do poprzedniego – sprawdź, czy nitka jest w uszku igły.
23. W momencie, kiedy wyczujesz szarpnięcie, przerwij wykonywaną czynność, aby nie zerwać nawleczonej nitki.
24. Kiedy nie wyczujesz oporu, powtórz czynność (od punktu 14).
25. Utrzymując igłę w ręce dominującej pionowo, uszkiem do dołu, uchwyć nitkę między kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki tuż przy igle i przesuń ku dołowi (około 20 cm).
26. Ręką dominującą pociągnij igłę ku górze jednocześnie drugą ręką przytrzymując nitkę.
27. Wyczuwalne szarpnięcie oznacza, że igła została nawleczona.
28. Nawleczoną igłę wbij w korek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.