X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18688
Przesłano:

Test semestralny - sem. 1do podręcznika wyd. OPERON z serii "Ciekawi świata"; tematy 1- 13 - nowa podstawa programowa

TEST SEMESTRALNY- semestr 1(do podręcznika wyd. OPERON z serii ,,CIEKAWI ŚWIATA’’)

Zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

1.Anekumena to:

a. obszar czasowo lub częściowo zamieszkiwany i wykorzystywany gospodarczo;
b. obszar stale zamieszkany i wykorzystywany gospodarczo;
c. obszar stale niezamieszkany i niewykorzystywany gospodarczo;
d. obszar położony w rejonach o największej koncentracji ludności.

2.Największy % udział ludności na świecie skupia się na kontynencie:

a. Europejskim
b. Azjatyckim
c. Afrykańskim
d. Północno i Południowo Amerykańskim

3.Państwami o największej liczbie ludności w kolejności są:

a. Rosja, Chiny, Indie;
b. Chiny, Indie, USA
c. USA, Chiny, Indie
d. Chiny, Indie, Indonezja.

4.Państwami o największej gęstości zaludnienia są:

a. Mongolia, Namibia, Australia
b. Monako, Singapur, Malta
c. Polska, Rosja, USA
d. Monako, Singapur, Mongolia.

5.Średnia gęstość zaludnienia dla całego świata wynosi około:

a. 50 os./km²
b. 25 os/km²
c. 122 os/km²
d. 15 os./km²

6.Obszarami o najmniejszej gęstości zaludnienia są:

a. Jawa, Nizina Gangesu, Nizina Chińska
b. Europa Zachodnia, Nizina Mandżurska, wyspy japońskie
c. Nizina Atlantycka, Pustynia Gobi, Nizina Amazonki
d. Antarktyda, Sahara, Nizina Amazonki

7.Czynnikami naturalnymi warunkującymi rozmieszczenie ludności są:

a. odkrycia geograficzne, wojny, względy obronne;
b. miejsca pracy, jakość życia, występowanie bogactw mineralnych
c. wysokość nad poziomem morza, warunki glebowe, warunki klimatyczne
d. warunki glebowe, klimat, dochód na 1 mieszkańca.

8.Obecnie, szacunkowo liczba ludności świata wynosi:

a. ok. 7 mld
b. ok. 6 mld
c. ok. 8 mld
d. ok. 15 mld

9.W V fazie przejścia demograficznego przyrost naturalny jest:

a. wysoki, spowodowany wysokim wskaźnikiem urodzeń i zgonów
b. wysoki, spowodowany niskim wskaźnikiem urodzeń i zgonów
c. niski, spowodowany niskim wskaźnikiem urodzeń i zgonów
d. niski, spowodowany wysokim wskaźnikiem urodzeń i niskim zgonów.

10.Implozja demograficzna, to:

a. gwałtowny spadek przyrostu naturalnego
b. gwałtowny wzrost przyrostu naturalnego
c. przyrost naturalny powyżej 2% na rok
d. przyrost naturalny 0%

11.Dla społeczeństwa młodego (np. Meksyk) charakterystyczna jest piramida:

a. progresywna, szeroka u podstawy
b. regresywna, wąska u podstawy
c. regresywna, szeroka u podstawy
d. progresywna, wąska u podstawy

12.Reemigranci to osoby:

a. wyjeżdżające z danego kraju
b. przyjeżdżające do danego kraju
c. powracające do ojczyzny po przymusowym wysiedleniu
d. ponownie emigrujące do nowego kraju lub powracające do kraju ojczystego.

13.Szacuje się, że ok. 21 mln Polaków i osób pochodzenia polskiego mieszka poza terytorium naszego kraju. Największa ich liczba osiedliła się w :

a. Australii – Sydney, Melbourne
b. Kanadzie – Montreal, Toronto
c. USA – Chicago, Detroit
d. Argentynie – Buenos Aires, Cordoba

14.Urbanizacja ekonomiczna polega na:

a. przemieszczaniu się ludności ze wsi do miast
b. przejęciu przez ludność miejskiego stylu życia
c. rozrastaniu się miast, tworzeniu sieci miast
d. zmianie struktury zawodowej polegającej na wzroście ludności zatrudnionej w zawodach nierolniczych.

15.Bosnywash (Boston, Nowy York, Waszyngton), to przykład:

a. aglomeracji policentrycznej
b. konurbacji
c. aglomeracji monocentrycznej
d. megalopolis.

16.W krajach Ameryki Łacińskiej (np. Brazylii, Argentynie) z powodu braku miejsc pracy w wielkoobszarowym rolnictwie następuje szybki napływ niewykwalifikowanej ludności do miast. Takie zjawisko nosi nazwę:

a. urbanizacji wstępnej
b. urbanizacji pozornej
c. dezurbanizacji
d. reurbanizacji.

17. Państwami należącymi do kręgu islamskiego są:
a. Turcja, Egipt, Tunezja
b. Indie, Turcja, Tunezja
c. Chiny, Egipt, Turcja
d. Rosja, Białoruś, Niemcy

18.Dominującą religią w Indiach jest:

a. Islam
b. Hinduizm
c. Judaizm
d. Katolicyzm

19.W Brazylii językiem urzędowym jest:

a. Angielski
b. Hiszpański
c. Portugalski
d. Francuski

20.HDI, to wskaźnik rozwoju społecznego, do obliczania którego wykorzystuje się:

a. 4 mierniki
b. 3 mierniki
c. 5 mierników
d. 2 mierniki

21.Najbogatsze i najbardziej wpływowe kraje świata utworzyły grupę G8, w skład której wchodzą:

a. Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wlk. Brytania, Włochy, Hiszpania
b. Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Indie, Wlk. Brytania, Włochy, Rosja
c. Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wlk. Brytania, Włochy, Chiny
d. Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wlk. Brytania, Włochy, Rosja

22.Najstarszą pozarządową organizacją mającą siedzibę w Genewie, której głównym celem jest niesienie pomocy ofiarom wojen, klęsk żywiołowych, tragicznych katastrof, jest:

a. Międzynarodowy Czerwony Krzyż
b. Lekarze bez Granic
c. Amnesty International
d. Greenpeace

23. Wybierz grupę krajów będących głównymi producentami pszenicy na świecie:

a. Chiny, Indie, Indonezja
b. Brazylia, Wietnam, Kolumbia
c. Chiny, Indie, USA, Rosja
d. Polska, Niemcy, Dania

24.Rolnictwo intensywne kapitałochłonne cechuje m. in. duże nawożenie, wysoka mechanizacja, wysokie plony. Wybierz grupę krajów, w których dominuje typ rolnictwa:

a. Australia, Brazylia, Ukraina
b. Indonezja, Chiny, Indie
c. Kanada, Argentyna , Brazylia
d. Holandia, Belgia, Dania

25.Podaj grupę krajów, w których dominuje system żywieniowy głodowy (pon.2000 kcal; pon. 50 g białka):

a. Mongolia, Sudan, Wenezuela
b. Afganistan, Korea Pn., Etiopia
c. Albania, Gruzja, Indie
d. USA, Francja, Polska

26.Długie wsie o luźnym rozmieszczeniu zabudowań wzdłuż jednej strony drogi przecinającej pola należące do tego samego gospodarza, popularne na Nizinie Mazowieckiej:

a. Łańcuchówka
b. Rzędówka
c. Ulicówka
d. Wielodrożnica

27.Lasy na Ziemi zajmują ok. 40 mln km² (tj. ok 27% wszystkich lądów), wskaż grupę państw o największych powierzchniach leśnych na świecie:

a. Katar, Monako ,San Marino
b. Gujana Francuska, Surinam, Mikronezja
c. Indie, Sudan, Indonezja
d. Rosja, Brazylia, Kanada

28.Polskie lasy zaliczają się do najzasobniejszych w Europie, obecnie lesistość naszego kraju wynosi około:

a. 25%
b. 27%
c. 29%
d. 21%

29.Marikulturą nazywamy:

a. hodowlę i chów organizmów w wodach słodkich rzek, jezior, stawów oraz słonych mórz i oceanów
b. hodowlę i chów organizmów w wodach słonych mórz i oceanów
c. połów organizmów żyjących w morzach, jeziorach i rzekach
d. hodowlę, chów i uzyskiwanie zwierząt ze sztucznych zbiorników (stawy)oraz zagospodarowanych odcinków rzek i jezior

30.Państwami o największym % udziale połowów morskich i słodkowodnych są:

a. Polska, Norwegia, Rosja
b. Chiny, Peru, Indonezja, USA
c. Norwegia, Peru, Chile
d. Arabia Saudyjska, Egipt, Tunezja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.