X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18680
Przesłano:

Internet jako źródło informacji - konspekt lekcji informatyki/zajęć komputerowych

Konspekt lekcji informatyki/zajęć komputerowych

1. Data
2. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa
3. Temat jednostki metodycznej Praca z Internetem
4. Temat jednostki lekcyjnej Internet jako źródło informacji
5. Cele lekcji:
a) dydaktyczne
- poznawcze
• Uczeń zna program Microsoft Word
• Uczeń zna sposób wstawiania tekstu do dokumentu
• Uczeń wie jak nowy dokument w programie Microsoft Word
• Uczeń wie jak sformatować tekst w programie Microsoft Word
• Uczeń zna Internet, jako źródło informacji i korzysta z niego
• Uczeń wie jak wyszukać wskazane zagadnienie w Internecie
• Uczeń odróżnia opracowania naukowe od stron www, na których nie można się
oprzeć przy opracowywaniu referatów i prac kontrolnych
-kształcące
• Uczeń umie korzystać z edytora tekstu
• Uczeń umie samodzielnie wstawić tekst do edytora skopiowany z Internetu
• Uczeń umie sformatować tekst
• Uczeń umie korzystać z Internetu
• Uczeń umie wyszukać zagadnienie w Internecie wskazane przez nauczyciela
b) wychowawcze
• Uczeń potrafi odpowiednio korzystać z programu Microsoft Word
• Uczeń postępuje wg. poleceń nauczyciela
• Uczeń jest świadomy zagrożeń wnikających z nieprawidłowego użytkowania
komputera
• Uczeń rozwija umiejętność wyszukania danego zagadnienia
• Uczeń rozwija umiejętność szybkiego kojarzenia
• Uczeń rozwija umiejętność pracy w zespole
6. Metody pracy nauczyciela ćwiczenia praktyczne
7. Środki dydaktyczne: komputer
8. Forma organizacji pracy uczniów praca grupowa
9. Czas trwania lekcji 45 minut
10. Prowadzący lekcję: mgr inż. Edyta Stanisławska

Przebieg lekcji

I. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego
• Przywitanie się z klasą
• Sprawdzenie listy obecności
• Podanie tematu lekcji

II. Poznanie faktów i opracowanie nowego materiału
• Nauczyciel dzieli uczniów na grupy dwuosobowe
• Nauczyciel tłumaczy uczniom, jakie zdanie dziś mają zrealizować
• Nauczyciel rozdaje każdej grupie kartkę, na której zapisane jest pojęcie związane z Informatyką
• Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie wyszukiwarki internetowej

III. Kształtowanie pojęć
• Nauczyciel przypomina uczniom, które witryny internetowe są godne zaufania
• Nauczyciel prosi uczniów, aby każda grupa wyszukała z Internetu definicję pojęcia:
GRUPA I
Czytnik kart pamięci
GRUPA II
Karta dźwiękowa
GRUPA III
Gniazdo USB
GRUPA IV
Procesor
GRUPA V
Format pliku jpg
GRUPA VI
kilobajt
GRUPA VII
Urządzenia peryferyjne
GRUPA VIII
Procesor
GRUPA IX
Karta graficzna
GRUPA X
Modem
GRUPA XI
Windows 95
NAUCZYCIEL
Płyta główna

które znajduje się na każdej rozdanej kartce.

IV. Wiązanie teorii z praktyką
• Nauczyciel prosi uczniów o uruchomienie edytora tekstu Microsoft Word
i nazwanie go DEFINICJA.doc
• Nauczyciel prosi uczniów, aby znalezioną definicję skopiowali
do edytora Microsoft Word

V. Kształtowanie umiejętności
• Nauczyciel prosi uczniów o utworzenie nowego dokumentu Microsoft Word i nazwanie go POJECIA.doc
• Nauczyciel prosi każdego przedstawiciela z grupy o przeczytanie znalezionej definicji
• Nauczyciel prosi grupy, które nie prezentują definicji o wpisanie odgadniętego pojęcia w dokumencie POJECIA.doc
• Nauczyciel po zaprezentowaniu każdej z grup definicji podanych pojęć informuje uczniów o możliwości zaprezentowania przez niego definicji. Grupy, które zdecydują się odgadnąć pojęcie zaprezentowane przez nauczyciela mogą zdobyć specjalne punkty
• Nauczyciel podaje definicję nowego pojęcia

VI. Utrwalenie wiadomości
• Nauczyciel razem z uczniami przypomina pojęcia z zaprezentowanymi definicjami
• Uczniowie słuchają i odpowiadają na pytania nauczyciela 2 minuty

VII. Kontrola i ocena
• Nauczyciel sprawdza prawidłowe odpowiedzi każdej z grup i zlicza poprawne odpowiedzi. Grupa, która najwięcej zdobyła prawidłowych odpowiedzi wygrywa i dostaje nagrodę w formie dyplomu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.