X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18679
Przesłano:

Przesłanie Tygodnia Misyjnego - scenariusz zajęć

I. Cele:
Uczeń:
• wie, że nakaz głoszenia Ewangelii skierowany jest do każdego ochrzczonego,
że głoszenie Ewangelii wymaga nie tylko słów lecz również czynów
• rozumie, że każdy człowiek ma możliwość angażowania się w dzieło misyjne Kościoła
• potrafi angażować się w dzieło misyjne

II. Metody:
m. słuchowa (prezentacja utworu muzycznego), m. oglądowa (prezentacja fotografii),
m. poszukująca (rozmowa kierowana, praca z tekstem, praca w grupach), m. podająca (wykład)

III. Środki:
kaseta magnetofonowa (utwór zespołu kleryckiego „Gitary Niepokalanej” – „Posłał nas głosić” - może być inna piosenka religijna o tematyce powołaniowej, misyjnej) , magnetofon, fotografie o tematyce misyjnej, magnesy, tablica, teksty o tematyce misyjnej (listy misjonarzy zamieszczane w czasopismach misyjnych np. „Misyjne drogi”, „Misjonarz”, „Posyłam was”, „Raport” – biuletyn wydawany przez Fundację „Redemptoris Missio”), Pismo Święte.

IV. Przebieg lekcji:
1. - Uczniowie słuchają utworu zespołu „Gitary Niepokalanej” – „Posłał nas”.
- Rozmowa kierowana na temat treści utworu.
- Uczniowie starają się odgadnąć co i dlaczego będzie tematem lekcji.
Katecheza poświęcona będzie tematyce misyjnej, w związku z przeżywaniem jak co roku
w październiku Tygodnia Misyjnego

2. Rozmowa na temat tego co kojarzy im się z terminem Tydzień Misyjny.
• Co to jest misja?
• Co to jest misyjność Kościoła?
• Dlaczego istnieje specjalny czas poświęcony tej kwestii?
• Gdzie szukać źródła misyjności Kościoła?
W razie potrzeby wyjaśniamy, że misja to posłanie, zadanie do spełnienia. Kościół jest posłany do ludzi, by ukazywać im Boga i drogę do zbawienia. Źródeł misyjności Kościoła szukamy w Słowie Bożym.

3. Jeden z uczniów odczytuje fragment Ewangelii: Mt 28, 19 – 20 (nakaz misyjny)
• Do kogo skierowane są te słowa?
• Co i gdzie mamy czynić?
• Jak mamy to robić?

W podsumowaniu podkreślamy, że każdy z nas ma obowiązek głoszenia Ewangelii.
Mamy głosić wszystkim ludziom Dobrą Nowinę o Bogu, który jest Miłością. Przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii w środowisku, w którym żyjemy, choć na miarę naszych możliwości, powinniśmy brać też odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii w całym świecie. Ewangelizować należy słowem i czynem.

4. Zwracamy uwagę, że są ludzie, którzy otrzymują od Boga szczególne powołanie
do zaangażowania się w nieprzeciętny sposób w dzieło misyjne – są to misjonarze.
Prezentacja fotografii przedstawiających misjonarzy w różnych miejscach na świecie. (Przywieszamy je do tablicy).

5. Praca w grupach (4 – 5 osób)
Każda grupa otrzymuje tekst opisujący pracę misjonarzy, konkretne problemy z jakimi spotykają się oni w miejscu swojej posługi.
Zadaniem grupy jest zapoznanie się z tekstem i sporządzenie na jego podstawie notatki,
w oparciu o którą zaprezentują klasie czego dowiedzieli się o pracy na misjach, o problemach z jakimi zmagają się misjonarze.
(Teksty warto tak dobrać, by ukazywały, że misjonarze nie tylko odprawiają Msze święte
i opowiadają o Panu Bogu lecz również pomagają chorym, głodnym, bezdomnym, ubogim, osieroconym dzieciom.)

Grupy prezentują wyniki swojej pracy.

W podsumowaniu zwracamy uwagę, że misjonarze nie mogą w głoszeniu Dobrej Nowiny ograniczyć się tylko do słów.
Potrzeba konkretnego działania; poświęcenia, pomocy materialnej.
Misjonarze często prowadzą szkoły, ośrodki zdrowia, sierocińce.
Aby misjonarz mógł skutecznie okazywać pomoc, potrzeba zaangażowania innych ludzi, także naszego.

6. Pytamy uczniów:
• Co my możemy zrobić dla ludzi pośród których pracują misjonarze?
Uczniowie mogą się tu odwoływać do tego, co zamieszczone było w tekstach, z którymi pracowali, do fotografii.
Wśród odpowiedzi usłyszymy prawdopodobnie m.in., że możemy pomagać materialnie, finansowo, możemy uwrażliwiać innych na potrzeby tych, pośród których pracują misjonarze, możemy się modlić.

7. Podsumowując tę część lekcji sięgamy jeszcze raz do Pisma Świętego.
Uczniowie odczytują fragment: Dz 3, 1 – 9 (uzdrowienie chromego)
• Czego pragnął chromy?
• Co uczynił św. Piotr?
• Dlaczego św. Piotr tak zareagował?
• Czego nas uczy św. Piotr?
Św. Piotr nie wsparł materialnie potrzebującego – nie miał pieniędzy. Nie zostawił go jednak bez pomocy. Dzięki wierze św. Piotra, ów człowiek został uzdrowiony. Odtąd nie był już zdany na łaskę innych.
Uświadamiamy uczniom raz jeszcze, że zaangażować się w pomoc innym i tym samym
w głoszenie Dobrej Nowiny, może każdy.
Wprawdzie pomoc materialna jest bardzo ważna, ale nawet jeśli ktoś nie może jej udzielić, ma możliwość wspierania bliźnich w inny, równie ważny sposób. Może to być modlitwa, ofiarowanie Komunii Świętej, podjęcie postu, ofiarowanie cierpienia (np. osoby chore).

9. Zachęcamy do tego, by w Tygodniu Misyjnym pomodlić się w intencji misjonarzy, dzieła misyjnego, ofiarować Komunię świętą, a jeśli ktoś może, by wyrzec się – np. batonika, gumy do żucia i zaoszczędzonymi pieniędzmi wspomóc tych, którzy żyją gdzieś daleko i być może dzięki uczynkowi miłości uwierzą w Boga, który kocha i działa poprzez ludzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.