X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18677
Przesłano:

Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Temat: Pisownia wyrazów z "ż" wymiennym i niewymiennym.
Cele:
dydaktyczny:
• utrwalenie zasad pisowni „ż”;
• opanowanie pisowni 7 wyrazów z "ż" i umiejętne ich stosowanie;
• doskonalenie techniki pisania.
terapeutyczny:
• usprawnienie funkcji analizatora wzrokowego i słuchowego;
• ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• ćwiczenia pamięci, koncentracji uwagi i spostrzegania;
• doskonalenie pamięci wzrokowej;
• usprawnienie grafomotoryki pisma;
• rozwijanie twórczego myślenia.
Metoda: czynnościowa
Forma: indywidualna i grupowa
Pomoce: „Karty ortomagiczne”, kredki, pisaki, kartki papieru, plansze z zasadami ortograficznymi, karty pracy
Czas: 60 minut


Przebieg zajęć:
I. Przywitanie uczestników zajęć. Przedstawienie tematyki i celów zajęć.
II. Ćwiczenia koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej oraz pamięci
1. Gra ortograficzna „Memory” przy użyciu „Kart ortomagicznych”.
Uczestnicy dobierają pary wyrazów o podobnej pisowni, z kart rozłożonych na stole. Osoba, która znajdzie najwięcej par wygrywa.
2. Nauczyciel prosi uczniów o wybranie wśród kart tych, które dotyczą pisowni wyrazów z „ż”. Następnie rozkłada je przed uczestnikami i prosi, aby uczniowie wybrali wspólnie 7 kart. Uczniowie przyglądają się uważnie wybranym kartom przez 30 s starając się je zapamiętać pisownię wyrazów
i ich układ. Nauczyciel odwraca kartki, jeszcze raz odczytując głośno ich nazwy.
3. Uczestnicy zajęć zapisują zapamiętaną kolejność obrazków.
Autokorekta - uczeń sprawdza poprawność zapisu wyrazów oraz ich kolejność, analizując odkrywane kolejno karty (uczeń punktuje swoją pracę:
2 pkt. – poprawnie zapisany wyraz, 1 pkt. - poprawna kolejność).
4. Wymienia zapamiętane wyrazy "z góry na dół", "od dołu do góry".
III. Ćwiczenie w czytaniu i pisaniu. (podniesienie sprawności analizatorów słuchowo-wzrokowo-ruchowego, kształcenie pamięci wzrokowej i ruchowej).
1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie ułożyli wybrane wyrazy w porządku alfabetycznym, a następnie dopasowali podpisy do obrazków („Karty ortomagiczne”). Następnie podzielili wyrazy na sylaby i odczytali wyrazy
w układach: pierwsza i trzecia sylabę w wyrazie; druga i czwarta sylaba
w wyrazie.
2. Uczestnicy zajęć wyjaśniają pisownię wyrazów z „ż” korzystając ze swojej wiedzy oraz plansz z zasadami ortograficznymi.
3. Prowadzący prosi, aby uczestnicy indywidualnie wybrali po 4 wyrazy,
a następnie zbudowali z nimi zdania podrzędnie złożone zgodnie z własnym pomysłem.
4. Głośne odczytanie wytworów pisemnych – korekta.
IV. Ćwiczenia treningowe „rz” – „ż”
Nauczyciel prosi uczestników zajęć, aby wypełnili kartę – załącznik nr 1 – zgodnie
z instrukcją (Zakrzewska. B.: „I Ty będziesz dobrze pisać”, str. 66).
Analiza poprawności wykonanego ćwiczenia.
V. Podsumowanie zajęć.
Uczniowie w formie graficznej zapisują, wybrany z poznanych na zajęciach, wyraz.
Podziękowanie za uwagę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.