X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18635
Przesłano:
Dział: Języki obce

Międzyszkolny Quiz Językowy

Szanowni Dyrektorzy
Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

Szkoła Podstawowa w ........ pod patronatem ... chciałaby zaproponować Państwu i Państwa uczniom udział w:
„ Międzyszkolnym Quizie Językowym”
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych uczących się języka angielskiego lub niemieckiego. Konkurs jest jednoetapowy.
Celem konkursu jest:
Prezentowanie umiejętności językowych uczniów.
Przełamywanie bariery posługiwania się językiem obcym.
Poszerzanie wiedzy o kulturze krajów anglo/niemieckojęzycznych.
Motywacja do nauki poprzez inną, zabawową formę zajęć językowych.
Integracja zespołów klasowych.
Rozwijanie umiejętności i podkreślanie wagi współpracy w grupie.
Nabycie umiejętności uczciwej rywalizacji.
Wspólna zabawa uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości i rodziców.


Konkurs odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr ... w ... w dniu ... .
Czas rozpoczęcia konkursu zostanie podany zainteresowanym szkołom w późniejszym terminie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu konkursu z przyczyn organizacyjnych, o czym wszyscy uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO QUIZU JĘZYKOWEGO
w roku szkolnym 2012/2013
Regulamin szczegółowy

Zgłoszenia drużyn (nie więcej niż 10 osobowych) reprezentujących daną szkołę należy dokonać do ... .
Każda szkoła może zgłosić 2 drużyny:
- 1 drużynę uczącą się języka angielskiego,
- i 1 drużynę uczącą się języka niemieckiego.
Jeśli w szkole nauczany jest jeden język obcy, szkoła zgłasza tylko 1 drużynę.
Zgłoszenia należy kierować na adres:
Szkoła Podstawowa nr ... w ...
z dopiskiem: Międzyszkolny Quiz Językowy
Zgłoszenia (wypełnione czytelnym pismem) należy przesłać według wzoru z załącznika.

Regulamin i przebieg konkursu:

Konkurs będzie polegał na prezentacji zadań przygotowanych przez uczestników. Uczniowie będą oceniani przez komisję w następujących konkurencjach:
• Prezentacja – w języku obcym – informacji na temat sławnej postaci z krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych. Komisja będzie oceniać poprawność językową, bogactwo słownictwa oraz sposób przekazania informacji (forma dowolna). Czas prezentacji – do 3 minut).
• Interpretacja dowolnej piosenki w języku obcym. Komisja oceniać będzie poprawność językową, samodzielność wykonania utworu, ogólne wrażenia artystyczne. Nauczyciele powinni dostarczyć podpisaną płytę CD z nagranym podkładem muzycznym do organizatora (w dniu konkursu).


• Prezentacja scenki tematycznej (np.: wizyta u lekarza) lub inscenizacji
(np.: bajka) w języku obcym (czas prezentacji – do 5 minut).
Komisja oceniać będzie poprawność językową uczniów, bogactwo użytego słownictwa, wrażenia artystyczne.

• Test leksykalno-gramatyczny. Test rozwiązują dwuosobowe reprezentacje każdej drużyny. Uczniowie biorący udział w teście nie będą mogli brać udziału w prezentacji pierwszego zadania (sławna postać) ze względu na ten sam czas odbywania się tych dwóch konkurencji.

Zespół, który wygra konkurs (zdobędzie największą liczbę punktów) zostanie laureatem konkursu.
Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zespoły otrzymają nagrodę, a ich nauczyciele podziękowania z wyrazem uznania.
Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają podziękowania od organizatorów.
(Nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną wręczone po zakończeniu konkursu).

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu ... .


Z A P R A S Z A M Y


Załącznik
KARTA ZGŁOSZENIA

1. Nazwa i numer szkoły: ........................................
........................................
2. Adres:
* Miejscowość ........................................
* Ulica ........................................
* Kod pocztowy ....................... Poczta ......................................
*e-mail ........................................
3. Telefon ........................................
4. Imię i nazwisko prezentowanej postaci ........................................
prezentacja multimedialna(wpisać TAK lub NIE) .....................
5. Tematyka scenki/inscenizacji ........................................
6. Liczba uczniów w zespole. - .....................
7. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego zespół uczniów do konkursu: ........................................
........................................
........................................
8. Kontakt telefoniczny z nauczycielem. - ........................................

........................................
podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.