X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18633
Przesłano:

Procenty w życiu codziennym - giełda na lekcji matematyki w klasie VI

Procenty w życiu codziennym – giełda na lekcji matematyki w klasie VI.
Czas trwania lekcji: 45 minut
Cele ogólne:
- uczeń zna pojęcie procentu
- rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym
- umie podać przykłady zastosowania procentów
- wykorzystuje wiedzę na temat procentów w różnych obliczeniach.
Cele operacyjne:
- uczeń wykonuje podstawowe operacje dotyczące procentów
- oblicza procent danej liczby, stosuje obliczenia dotyczące podwyżek o obniżek
- operuje pojęciem punktu procentowego
- rozwiązuje zadania z zastosowaniem obliczeń procentowych.
Metody: metoda ćwiczeniowa i problemowa
Formy organizacji kształcenia: lekcja operacyjna, praca w parach.
Środki dydaktyczne: karty inwestora giełdowego, kalkulatory.
Przebieg lekcji:
1. Organizacyjne przygotowanie klasy do pracy – uczniowie zajmują miejsca, wypakowują się, nauczyciel sprawdza obecność i pracę domową.
2. Stworzenie sytuacji problemowej (doświadczenie) – uczniowie otrzymują karty inwestora giełdowego oraz kalkulatory. Zadaniem każdej pary będzie kupno akcji maksymalnie za 1000 zł spośród pięciu podanych po cenach w poszczególnych sesjach giełdowych. Następnie każda grupa sprzedaje zakupione akcje i inwestuje w następne. Po pięciu sesjach giełdowych oblicza swój zysk lub stratę. Ważne, aby za każdym razem kupować akcje tylko jednej firmy oraz po każdej sesji giełdowej wszystkie sprzedawać i kupować nowe. Nauczyciel po każdej sesji informuje o zmianach procentowych cen akcji, dbając o przekazanie atmosfery napięcia i oczekiwania na zmiany cen na giełdzie. Jako pomoc w obliczeniach służyć będzie tabelka zawierająca ceny akcji w poszczególnych sesjach.

Informacje o zmianach cen poszczególnych akcji na giełdzie (podaje je nauczyciel):

Anwill – sesja I 100 zł – sesja II + 10% - sesja III +10% - sesja IV -20% - sesja V – 0%
Benwill – sesja I 100 zł – sesja II -5% - sesja III +15% - sesja IV -10% - sesja V – 0%
Cenwill – sesja I 100 zł – sesja II -10% - sesja III -10% - sesja IV +20% - sesja V +5%
Denwill – sesja I 100 zł – sesja II 0% - sesja III -20% - sesja IV +5% - sesja V +15%
Enwill – sesja I 100 zł – sesja II + 20% - sesja III -10% - sesja IV -20% - sesja V +10%

3. Ustalenie planu pracy i w toku jego realizacji sformułowanie pomysłów rozwiązania (refleksja) – Nauczyciel informuje, że na dzisiejszej lekcji zostaną omówione zastosowania procentów. Uczniowie podają własne pomysły zastosowania procentów w życiu codziennym. Przed rozpoczęciem pracy w parach należy powtórzyć i dokładnie omówić, jak obliczać podwyżki i obniżki cen.
4. Zastosowanie w sytuacjach praktycznych (działanie) – uczniowie wypełniają swoje karty inwestora stosując do obliczania poszczególnych wartości liczbowych kalkulator. Nauczyciel pełni tu rolę eksperta, w razie trudności pomaga.
5. Przyglądanie się efektom lekcji – uczniowie podsumowują wiedzę zdobytą na lekcji oraz wyrażają własne opinie na temat użyteczności procentów w dzisiejszym świecie. Praca domowa – opracuj efektywną strategię inwestowania, tak, aby osiągnąć maksymalny zysk.

Załącznik 1
Karta inwestora – sprzedaż

Nr sesji Nazwa firmy Procent spadku/ wzrostu ceny Cena akcji Wartość akcji sprzedanych Mam zł
Sesja I
Sesja II
Sesja III
Sesja IV
Sesja V

Karta inwestora – kupno

Nr sesji Nazwa firmy Liczba akcji Wartość akcji kupionych Mam zł
Sesja I
Sesja II
Sesja III
Sesja IV
Sesja V

Ceny akcji w sesjach

Nazwa firmy Sesja I Sesja II Sesja III Sesja IV Sesja V
Anwill 100 zł
Benwill 100 zł
Cenwill 100 zł
Denwill 100 zł
Enwill 100 zł

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.