X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18525
Przesłano:
Dział: Języki obce

Past simple, Past Continuous

Use Past Simple or Past Continuous.
1. They ........................................(shop) when the burglar .......................(break in). odp: were shopping, broke in
2. When they ....................................(swim) in the ocean the shark..................(attack)
one of them. Odp. were swimming, attacked
3. It .................................(be) a dark and stormy night. The wind ..........................(blow) and thunders .................................(crash).
Odp. Was, was blowing, were crashing
4. I................................(cook) dinner while my brother ........................(watch) TV.
Odp. Was cooking, was watching
5. I ................(get up), ......................(have) breakfast and ...........................(go) to school.
Odp. Got up, had, went
6. He ..........................(see) the accident when he ..........................(walk) down the street. Odp. Saw, was walking
7. What .......................................(you/do) at seven o’clock yesterday evening?
Odp. Were you doing
8. I .......................(drink) milk and .........................(eat) sandwiches with honey when I .............................(be) a child.
Odp. Drank, ate, was
9. The sun ........................(shine) and the birds.....................(sing) when children (have) a picnic in the park. Odp. Was shining, were singing, were having
10. He .........................(open) the door and ......................(walk) slowly into his house, then he ............................(notice) a broken window. Odp. opened, walked, noticed
11. I .........................(bake) a cake when the phone ........................(ring)
Odp. Was baking, rang
12. He .............................(run) in the championships while the crowd ...............(cheer)
Him. Odp. Was running, was cheering
13. He ...............................(sleep) in the bed when he ........................(hear) a loud noise. Odp was sleeping, heard.
14. My dog ...........................(find) an old ball when he .......................(dig) in the garden
Odp. Found , was digging
15. First she .....................(tidy) her house, then she ................(leave) for work.
Odp. tidied, left
16. I .....................(sit) in a restaurant, while a chef ............................(prepare) a lunch for me. Odp. was sitting, was preparing

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.