X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1852
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej w klasie pierwszej LO

Rok szkolny 2007/2008

I Bezpieczeństwo
1. Organizacja życia i pracy w szkole.
· Adaptacja uczniów w szkole i integracja zespołu klasowego
· Poznanie sytuacji uczniów na podstawie ankiety, dokumentacji
2. Wdrażanie do samorządności.
· Wybór samorządu klasowego
3. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem i WSO.
· Zapoznanie uczniów z organizacją życia w szkole – Regulamin Szkoły, Statut Szkoły, WSO
4. Postawy uczniów w naszej klasie.
· Kształtowanie pozytywnych postaw uczniowskich
· Kształtowanie osobowości uczniów
5. Promocja zdrowego stylu życia.
· Wdrażanie do dbałości o estetyczny wygląd, higienę osobistą
· Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne
· Zachęcanie do wypoczynku czynnego
6. Zagrożenia i pułapki współczesnego świata – alkohol, narkotyki, papierosy.
· Uczulenie uczniów na konsekwencje sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki
7. „Dziękuję , nie” – różne sposoby odmawiania.
· Zapoznanie ze sposobami asertywnego odmawiania
· Ankiety „Czy jesteś asertywny?”, Czy prowadzisz zdrowy styl życia?”
8. Przyczyny stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem.
· Stwarzanie atmosfery spokoju i wzajemnej życzliwości
9. Problemy wieku dorastania.
10. Propagowanie ekologicznego stylu życia.
11. Jak się uczyć –organizacja nauki własnej, trudności w nauce, kilka zagadnień technik pracy umysłowej.
· Analiza poziomu intelektualnego uczniów – przegląd dokumentacji
· Analiza metod efektywnego uczenia się i właściwej organizacji czasu
· Zapoznanie z podstawowymi zasadami higieny pracy umysłowej
· Likwidowanie niepowodzeń w nauce uczniów mało zdolnych i zaniedbanych – organizacja pracy koleżeńskiej
12. Podsumowanie i analiza wyników nauczania i wnioski na przyszłość.
· Troska o stałe podnoszenie wyników nauczania poprzez systematyczną analizę osiągnięć uczniów, zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
13. Konflikty w rodzinie i sposoby ich rozwiązywania.
· Rola rodziny w życiu człowieka
· Ukazywanie atmosfery rodzinnej i panujących stosunków emocjonalnych
14. Okazywanie uczuć w rodzinie.
· Umiejętność okazywania uczuć w rodzinie.

II Wychowanie patriotyczne
1. Moja szkoła-zapoznanie z Patronem i tradycją szkoły
· Poznanie historii szkoły
· Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez udział w uroczystościach szkolnych i państwowych
2. Odpowiedzialność młodego wobec prawa.
· Spotkanie z przedstawicielami Policji
3. Rola mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań wśród młodzieży.
· Kształtowanie krytycznego stosunku do mediów
4. Znaczenie zainteresowań i uzdolnień uczniów w wyborze prawidłowego zawodu.
· Rozwijanie zainteresowań uczniów (prezentacja zainteresowań i pasji)
· Motywowanie do poznania siebie – cechy charakteru
5. Zapoznanie z wybranymi grupami zawodowymi i możliwości kształcenia.
· Uświadomienie związku pomiędzy swoimi predyspozycjami a planami na przyszłość
· Zapoznanie ze źródłami informacji o dalszym kształceniu

III Kultura osobista
1. Różne style życia i sposoby spędzania wolnego czasu.
· Kształtowanie umiejętności kulturalnego współżycia z otoczeniem, zachowanie się wśród rówieśników, w rodzinie, w społeczeństwie
2. „ABC dobrego wychowania”
· Przeciwdziałanie wulgaryzmom
3. Życzliwość i szacunek – podstawowy wymóg kultury osobistej.
· Przygotowanie do udziału w imprezach kulturalnych, wycieczkach klasowych
4. Jak rozmawiać z drugą osobą i jak słuchać co do nas mówi.
· Zapoznanie z zasadami dobrej komunikacji

IV Współpraca z rodziną
1. Zapoznanie rodziców z regulaminami.
· Zapoznanie rodziców z regulaminami szkolnymi
· Ustalenie sposobu komunikowania się
2. Odpowiedzialność rodziców i szkoły za dziecko.
· Wspólne rozwiązywanie sytuacji trudnych zaistniałych w szkole
3. Problem uzależnień wśród młodzieży
4. Konflikty w rodzinie, sposoby rozwiązywania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.