X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18488
Przesłano:

Plan dydaktyczny-matematyka kl. 5

PLAN DYDAKTYCZNY Z MATEMATYKI DO KL. 5

1
Organizacja pracy – wymagania, kryteria ocen.
LICZBY
NATURALNE

2
3
Zapisywanie
Porównywanie liczb.

4
5
Rachunki pamięciowe-przypomnienie
Rachunki pamięciowe – ćwiczenia.

6
Szacowanie wyników
działań

7
Rachunki pisemne –dodawanie i odejmowanie.

8
9
Rachunki pisemne –mnożenie i dzielenie.
Rachunki pisemne –mnożenie i dzielenie- ćwiczenia

10
Sprytne rachunki.

11
12
Kolejność działań- przypomnienie
Kolejność działań- ćwiczenia

13
14
Jak rozwiązywać zadania tekstowe?
Rozwiązywanie zadań z treścią.

15
16
Powtórzenie wiadomości
Praca klasowa.
WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH

17
Wielokrotności

18
19
Dzielniki
Wielokrotności i dzielniki -ćwiczenia

20
21
Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100 oraz przez 3 i 9 –wprowadzenie
Cechy podzielności w zadaniach.

22
Liczby pierwsze i liczby złożone

23
Rozkład liczby na czynniki pierwsze

24
25
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian
UŁAMKI
ZWYKŁE

26
28
Ułamki zwykłe i liczby mieszane-przypomnienie.
Ułamki zwykłe i liczby mieszane – ćwiczenia.

29
Ułamek jako iloraz.

30
31
Rozszerzanie i skracanie ułamków.
Rozszerzanie i skracanie ułamków-ćwiczenia

32
33
Porównywanie ułamków.
Porównywanie ułamków - ćwiczenia

34
Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

35
36
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach-ćwiczenia

37
38
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian

39
Mnożenie ułamków przez liczby naturalne.

40
41
Obliczanie ułamka danej liczby.
Obliczmy ułamek liczby- ćwiczenia

42
43
Mnożenie ułamków zwykłych.
Mnożenie ułamków zwykłych-ćwiczenia

44
Dzielenie ułamków
przez liczby naturalne.

45
46
Dzielenie ułamków zwykłych.
Dzielenie ułamków zwykłych- ćwiczenia

47
Powtórzenie wiadomości.

48
Praca klasowa.
FIGURY NA
PŁASZCZYŹNIE

49
Proste prostopadłe i proste równoległe.

50
Kąty.

44
Mierzenie kątów.

45
Kąty przyległe, wierzchołkowe,

51
52
Wielokąty.
Obwody wielokątów

53
Rodzaje trójkątów.

54
Konstruowanie trójkąta o danych bokach.

55
56
Miary kątów w trójkątach.
Obliczanie miar kątów w trójkątach.

57
Prostokąty i kwadraty.

58
59
Równoległoboki
Romby

60
Miary kątów w równoległobokach.

61
62
Trapezy.
Własności trapezów –zadania.

63
Miary kątów w trapezach.

64
65
Czworokąty –klasyfikacja.
Czworokąty podsumowanie.

66
Powtórzenie wiadomości.

67
Praca klasowa
UŁAMKI DZIESIĘTNE

68
Zapisywanie ułamków dziesiętnych.

69
Porównywanie ułamków dziesiętnych.

70
71
Różne sposoby zapisywania długości
Różne sposoby zapisywania masy.

72
73
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych-ćwiczenia.

74
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, . . .

75
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, . . .

76
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 -ćwiczenia

77
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

78
79
Mnożenie ułamków dziesiętnych.
Mnożenie ułamków dziesiętnych-ćwiczenia

80
81
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne - ćwiczenia

82
83
Dzielenie ułamków dziesiętnych.
Dzielenie ułamków dziesiętnych zadania

84
85
Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych.
Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych - ćwiczenia

86
87
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych- zadania

88
89
Powtórzenie wiadomości
Praca klasowa
POLA FIGUR

90
91
Pole prostokąta i kwadratu- przypomnienie
Pole prostokąta i kwadratu - zadania

92
93
Zależności między jednostkami pola.
Zamiana jednostek pola powierzchni - ćwiczenia

94
95
Pole równoległoboku.
Pole równoległoboku - ćwiczenia

96
97
Pole rombu
Pole rombu - zadania

98
99

Pole trójkąta.
Pole trójkąta - zadania

100
101
Pole trapezu.
Pole trapezu -ćwiczenia

102
103
Pola wielokątów – podsumowanie
Powtórzenie wiadomości - zadania

104
Praca klasowa
LICZBY
CAŁKOWITE
(11 h)

105
106
Liczby ujemne.
Liczby ujemne w zadaniach

107
108
Jak dodawać liczby całkowite?
Dodawanie liczb całkowitych -ćwiczenia


109
110
Jak odejmować liczby całkowite?
Odejmowanie liczb całkowitych – ćwiczenia

111
112
113
Mnożenie liczb całkowitych.
Dzielenie liczb całkowitych.
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych - zadania

114
Powtórzenie wiadomości.

115
Praca klasowa.
GRANIASTOSŁUPY

116
117
Prostopadłościany i sześciany- opis.
Prostopadłościany i sześciany - ćwiczenia

118
119
Przykłady graniastosłupów prostych.
Ćwiczenia z wykorzystaniem własności graniastosłupów prostych

120
121
Siatki graniastosłupów- cechy charakterystyczne
Rysowanie siatek graniastosłupów prostych

122
123
Pole powierzchni graniastosłupa prostego.
Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów prostych

124
125
Objętość figury.
Jednostki objętości.


126
127
Litry i mililitry.
Zadania z zastosowaniem jednostek pojemności

128
129
Objętość prostopadłościanu
Obliczanie objętości prostopadłościanów

130
Powtórzenie wiadomości.

131
Praca klasowa


Godziny do dyspozycji nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.