X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18481
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zbiór testów z języka niemieckiego dla klasy IV do podręcznika "DER, DIE, DAS NEU" M. Kozubskiej, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Test dla klasy czwartej z rozdziału „ Was machst du gern?“
Autor testu – mgr Agata Nowak - Zawada

Vorname: ................... Name: .......................... Klasse: .............

I. Wysłuchaj i zaznacz, co robi Dennis:
a) Dennis klettert.
b) Er springt.
c) Er spielt Basketball.
d) Er schaukelt.
e) Er turnt.
f) Er rennt.

II. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej:
a) du, was, gern, spielst?
........................................
b) er, oft, telefoniert.
........................................
c) Tania, nicht, lernt.
........................................
d) singt, nicht, Ines.
........................................
e) sie, in der Schweiz, wohnen.
........................................

III. Połącz kolorowymi kredkami:
a) ich kommt gern
b) Sabine spiele Ball
c) du telefoniert oft
d) Miki rennt nicht
e) er lernst aus Liechtenstein
f) sie schwimmt nicht gern

IV. Wymień 5 nazw gier lub zabaw:
a) .....................
b) ....................
c) ....................
d) ...................
e) ...................

V. Uzupełnij tekst:
a) Rzeczowniki w języku niemieckim piszemy zawsze ................. literą.
b) Rzeczowników niemieckich uczymy się z .............................. .
c) W języku niemieckim wyróżniamy .................. rodzaje.
rodzajnik męski - ..................
rodzajnik żeński - .................
rodzajnik nijaki - ..............
b) Pytanie inwersyjne tworzymy w języku polskim od słowa:................., a w
języku niemieckim od ............................. .
c) Są ............... sposoby odpowiadania na pytania tego typu:................................

VI. Połącz ze sobą pasujące części zdań:
1. Ich a) wohnst in Bern.
2. Du b) turnt im Fitnesscenter.
3. Karin c) höre gern Musik.
4. Wir d) spielen Tennis.

VII. Uzupełnij końcówki odmiany czasowników:
a) Erwin spiel... Gitarre.
b) Was spiel... ihr gern?
c) Wir komm... Polen.
d) Was schreib... Sie?
e) Natasza lern... Deutsch.
f) Ich tanz... gern.
g) Sie koch... die Suppe.
h) Mach... du deine Hausaufgaben?
i) Martha und Yvonne mal... gern.
j) Ich spiel... Klavier.

VIII. Zaznacz, co słyszysz?
Wien
Klavier
Wie
Wieder
Spielen
Vier
Tolerieren
Kopieren


PUNKTE: ................

NOTE: ....................


Test dla klasy czwartej z rozdziału „Wo wohnst du?“
Autor testu – mgr Agata Nowak - Zawada

Vorname: ..................... Name: ...................... Klasse: ..........

I. Dopasuj pytanie do odpowiedzi:
a) Wo wohnst du? Ich heiße Elke Gras.
b) Woher kommst du? Ich bin zehn Jahre alt.
c) Wie heißt du? Ich wohne in Dalachów.
d) Wie alt bist du? Ich komme aus der Schweiz..

II. Jakie to imiona?
a) Peter - .................
b) Sabine - ..........................
c) Ursula - ..........................
d) Susi - ................
e) Andreas - .........................

III. Uzupełnij zdania:
a) Die Hauptstadt (stolica) von Österreich ist ............................. .
b) Die Fahne von ........................... ist weiß-rot.
c) Die Hauptstadt von der .................... ist Bern.
d) Die Fahne von Deutschland ist .............-.............-................... .
e) ............ ist die Hauptstadt von Österreich.

IV. Podkreśl formy pozdrowień, których używamy na powitanie:
Herzlich willkommen
Guten Morgen
Hallo
Grüß Gott
Tschüs
Guten Tag
Auf Wiedersehen
Bis morgen

V. Uzupełnij dialog. Wstaw wyrazy: in, aus, wie, wo, woher

Thomas: ................ heißt du?
Monika: Ich heiße Monika. Und du?
Thomas: Thomas. ............... kommst du?
Monika: .............. Polen.
Thomas: ............ wohnst du?
Monika: ............. Kraków.

VI. Co powiesz? Zaznacz prawidłową odpowiedź:
1. Jak pożegnasz kolegę z Niemiec?
a) Hallo
b) Tschüs
c) Guten Morgen
2. Jak powiesz, że pochodzisz z Polski?
a) Ich komme aus der Schweiz.
b) Ich komme aus Deutschland.
c) Ich komme aus Polen.
3. Jak się przedstawisz?
a) Ich bin Weronika.
b) Ich wohne in Rudniki.
c) Ich komme aus Österreich.
4. Jak zapytasz o kolory flagi niemieckiej?
a) Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland?
b) Wie ist die Fahne von der Schweiz?
c) Wie ist die Fahne von Deutschland?
5. Jak powiesz, że masz 10 lat?
a) Ich bin Gabi.
b) Ich bin zwei Jahre alt.
c) Ich bin zehn Jahre alt.

VII. Odpowiedz na pytania:
1. Wie heißt du? Ich heiße ............................... .
2. Wo wohnst du? Ich wohne in .............................. .
3. Woher kommst du? Ich komme aus ...................... .
4. Wie alt bist du? Ich bin ..................... Jahre alt.

VIII. Jakie to kolory?

beige - ....................
dunkelblau - .................
grau - ...........................
lila - ..................
gelb - ...................
orange - ...................
grün - .....................
schwarz - ....................


PUNKTE: ................


NOTE: .....................


Test dla klasy czwartej z rozdziału „ Familie“ Gr. A
Autor testu – mgr Agata Nowak - Zawada

Vorname: ..................... Name: ........................ Klasse: ............

I. Przeczytaj tekst i odpowiedz, czy to prawda, czy fałsz:

Ich bin Sabine. Ich wohne in Frankfurt. Ich komme aus Deutschland. Ich bin zehn Jahre alt. Das ist meine Familie. Meine Mutter ist Lehrerin. Sie arbeitet in der Schule. Meine Mutter heißt Martina. Sie ist fantastisch. Mein Vater heißt Jacob. Er ist Architekt. Er spielt gern Fußball. Ich habe Geschwister: zwei Schwestern und einen Bruder. Mein Bruder heißt Anton. Er ist acht Jahre alt. Er ist Schüler. Anton spielt gern Tennis. Meine Schwester Lena liebt Sport. Sie turnt oft im Fitnesscenter. Sie ist zwölf Jahre alt. Meine Schwester Nicola ist sehr lieb. Sie hört gern Musik und spielt Piano.

a) Sabinas Mutter heißt Claudia. Ja Nein
b) Sabine hat zwei Brüder und eine Schwester. Ja Nein
c) Sabinas Vater spielt gern Fußball. Ja Nein
d) Der Vater von Sabine ist Lehrer. Ja Nein
e) Sabine wohnt in Frankfurt. Ja Nein
f) Sabinas Bruder heißt Nico. Ja Nein
g) Die Schwestern von Sabine heißen Lena und Nicola. Ja Nein
h) Lena ist 11 Jahre alt. Ja Nein
i) Lena hört gern Musik. Ja Nein
j) Anton spielt gern Tennis. Ja Nein
k) Jacob ist der Onkel von Sabine. Ja Nein

II. Uzupełnij zdania formami czasownika „sein“:

a) Mein Onkel .............. Maler.
b) Sie ........... in der Schule.
c) Er .......... nervös.
d) Olga ......... in Linz.
e) Wie alt ......... du?
f) Wir ............ intelligent.
g) Meine Oma ............ 68 Jahre alt.
h) Ich ........... 11 Jahre alt.
i) ........... ihr nervös?

III. Kto do kogo pasuje? Uzupełnij:
a) Großeltern = ........................ + ..........................
b) Eltern = ........................... + ...............................
c) Geschwister = ........................+ ..........................
d) Der Vater - ........................................
e) Der Sohn - ........................................
IV. Odpowiedz na pytania:
a) Wie alt bist du? - ........................................
b) Was ist deine Mutter von Beruf? - ........................................
c) Wie heißt dein Vater? - ........................................
e) Wie ist deine Tante? - ........................................

V. Jakie to liczby? Napisz cyfrą:
a) ............... sieben
b) .............. acht
c) .............. drei
f) .............. null
g) .............. fünf
h) .............. eins
i) ............. vier
j) ............. zwölf
k) .............. zwei
l) ............... sechs

VI. Jakie to zawody?
a) die Krankenschwester - .........................
b) der Journalist - .........................
c) der Taxifahrer - ........................
d) der Fotograf - ...........................
e) die Schneiderin - ........................
f) die Ärztin - ...............................
g) der Tischler - ...........................
h) der Lehrer - ..............................
i) die Verkäuferin - ..........................

VIII. Uzupełnij tekst następującymi wyrazami:

Krankenschwester, elf, Karina ,ist, Tennis, Poznań, Schülerin, Musik, Vater, oft

Ich heiße ....................... Lesień. Ich bin ................ Jahre alt und wohne in .................
Meine Mutter heißt Dorota und ist ............................. von Beruf. Mein ................... heißt Tomasz. Er ist Tischler. Ich habe eine Schwester. Sie heißt Monika und ist ........................................ . Moni lernt ............................. gern. Sie rennt ............. und spielt .................................. . Monika ..................... prima.PUNKTE: ....................

NOTE: .......................

Test dla klasy czwartej z rozdziału „ Familie“ Gr. B
Autor testu – mgr Agata Nowak - Zawada

Vorname: ..................... Name: ........................ Klasse: ............

I. Przeczytaj tekst i odpowiedz, czy to prawda, czy fałsz:

Ich bin Tina. Ich wohne in Magdeburg. Ich komme aus Deutschland. Ich bin neun Jahre alt. Das ist meine Familie. Meine Mutter ist Schneiderin. Sie arbeitet gern. Meine Mutter heißt Carolina. Sie ist prima. Mein Vater heißt Jan. Er ist Architekt. Er spielt gern Tennis. Ich habe Geschwister: zwei Brüder und eine Schwester. Meine Brüder heißen Antoni und Klaus. Klaus ist acht Jahre alt. Er ist Schüler. Antoni spielt gern Volleyball. Meine Schwester Lena liebt Sport. Sie turnt oft im Fitnesscenter. Sie ist zwölf Jahre alt. Mein Bruder Klaus ist sehr lieb. Er hört gern Musik und spielt Klavier.

a) Tinas Mutter heißt Claudia. Ja Nein
b) Tina hat zwei Brüder und eine Schwester. Ja Nein
c) Tinas Vater spielt gern Volleyball. Ja Nein
d) Der Vater von Tina ist Architekt. Ja Nein
e) Tina wohnt in Magdeburg in Deutschland. Ja Nein
f) Tinas Bruder heißt Nico. Ja Nein
g) Die Schwestern von Sabine heißen Eva und Nicola. Ja Nein
h) Klaus ist 8 Jahre alt. Ja Nein
i) Antoni hört gern Musik. Ja Nein
j) Antoni spielt gern Tennis. Ja Nein
k) Jan ist der Vater von Tina. Ja Nein

II. Uzupełnij zdania formami czasownika „sein“:

j) Mein Vater .............. Maler.
k) Ich ........... in der Schule.
l) Ihr .......... nervös.
m) Martha ......... in Linz.
n) Wie alt ......... du?
o) Wir ............ intelligent.
p) Meine Tante ............ 28 Jahre alt.
q) Ich ........... 10 Jahre alt.
r) ........... du nervös?

III. Kto do kogo pasuje? Uzupełnij:
m) Großeltern = ........................ + ..........................
n) Eltern = ........................... + ...............................
o) Geschwister = ........................+ ..........................
p) Der Onkel - ........................................
q) Der Opa - ........................................
IV. Odpowiedz na pytania:
a) Wie alt bist du? - ........................................
b) Was ist dein Vater von Beruf? - ........................................
c) Wie heißt deine Mutter? - ........................................
e) Wie ist dein Bruder Grześ? - ........................................

V. Jakie to liczby? Napisz cyfrą:
a) ............... elf
b) .............. acht
c) .............. zwei
r) .............. null
s) .............. fünf
t) .............. eins
u) ............. neun
v) ............. zwölf
w) .............. drei
x) ............... sechs

VI. Jakie to zawody?
j) die Krankenschwester - .........................
k) die Journalistin - .........................
l) der Taxifahrer - ........................
m) der Fotograf - ...........................
n) der Schneider - ........................
o) der Arzt - ...............................
p) der Tischler - ...........................
q) die Lehrerin - ..............................
r) der Verkäufer - ..........................

VIII. Uzupełnij tekst następującymi wyrazami:

Lehrerin, zehn, Kamila ,ist, Lego, Opole, Schülerin, Mathe, Vater, oft

Ich heiße ....................... Lesień. Ich bin ................ Jahre alt und wohne in .................
Meine Mutter heißt Dorota und ist ............................. von Beruf. Mein ................... heißt Tomasz. Er ist Tischler. Ich habe eine Schwester. Sie heißt Monika und ist ........................................ . Moni lernt ............................. gern. Sie rennt ............. und spielt .................................. . Monika ..................... prima.PUNKTE: ....................


NOTE: .........................


Test dla klasy czwartej z rozdziału „Schulsachen“.
Autor testu – mgr Agata Nowak -Zawada

Vorname: ...................... Name: ......................... Klasse: ..........

I. Uzupełnij rodzajniki przyborów szkolnych i przetłumacz je:
a) ........ Bleistift - ...........................
b) ....... Heft - ..........................
c) ....... Lineal - .....................
d) ........ Federtasche - ........................
e) ........ Schere - ....................
f) ........ Atlas - .....................
g) ........ Kuli - .......................

II. Wysłuchaj i zaznacz, czego szuka Carola:
a) Spitzer
b) Schere
c) Atlas
d) Buch
e) Heft
f) Pinsel
g) Kuli
h) Rucksack
i) Bleistift

III. Uzupełnij rodzajnik nieokreślony: ein, eine, einen.
a) Das ist ............ Schere.
b) Ich habe ............ Kuli.
c) Olga hat ........ Meerschweinchen.
d) Das ist ........ Buch.
e) Ich habe ....... Lineal.
f) Er hat .......... Atlas.
g) Sonia hat ........... Hund.
h) Das ist ein ........... Kaninchen.

IV. Połącz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu:
1. blöd a) langsam
2. klein b) klug
3. schnell c) alt
4. dick d) groß
5. jung e) dünn

V. Uzupełnij przeczenie: kein lub nicht.
a) Das ist ........... Kuli.
b) Wir lernen ................. .
c) Olek hat .......... Heft.
d) Martina und Paula haben ............ Kaninchen.
e) Uli hat ......... Lineal.

VI. Przetłumacz:
Das Meerschweinchen - ...................... lang - .................
Der Globus - ...................................... kurz - .................
Lustig - ........................................ der Fisch - .............
Der Radiergummi - ........................... die Fee - ................

VII. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami:

Katze, Emilie, Bonn, wir, ist

Ich heiße ..................... Kleindorf und wohne in ........................ .
Ich habe eine ........................ . Sie heißt Mruczek. .......... spielen gern.
Sie .......... toll.

VIII. Uzupełnij zdania formami czasownika: haben
a) Wir ................ Deutsch, Sport und Musik.
b) Eva ............. keinen Hamster.
c) Wera und Olivia ................ keine Haustiere.
d) Ich ................. zwei Brüder.
e) ................ du einen Hund?

IX. Uzupełnij zdania formami czasownika: sein
a) Ich ............. drei Jahre alt.
b) Wo ........... du?
c) ........... ihr in Pozen?
d) Sandra ............. bei ihrer Oma.
e) Meine Mutti ................. Hausfrau.

X. Przetłumacz zdania:
a) Nie mamy samochodu. - ........................................
b) Jarek jest młody i silny. - ........................................
d) Czy masz (jakieś) zwierzątko domowe? - ........................................


PUNKTE: ..................

NOTE: ...........................


TEST SPRAWDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ LICZEBNIKÓW GŁÓWNYCH
Name: .................. Vorname: ............................. Klasse: ........
1. Napisz słownie liczebniki:
23 - ........................................
122 - ........................................
67 - ........................................
29 - ........................................
11 - ........................................
285 - ........................................
37- ........................................
85 - ........................................
2 - ........................................

2. Jakie to liczby? Zapisz cyfrą:
dreiundvierzig - ...............................
zwanzig - .............................
einundsechzig - .................
dreizehn - ....................
fünf - .................
neunzehn - .................
siebenhundertachtundneunzig - ..................
achthundertzweiundfünfzig - .................
zwölfhundert - ..................
eins - ..........

3. Wysłuchaj i zapisz cyfrą:
a) ..........
b) ..........
c) ..........
d) ..........
e) .........
f) ..........
g) ..........
h) .........

4. Jakie liczebniki się tu ukryły?

a) Dreieck - ...........................
b) Keins - .................................
c) Achtung - ................................
d) Viertel - .............................


PUNKTE: ........................

NOTE: ...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.