X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18437
Przesłano:

Prąd elektryczny. Konspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki

Przedmiot Technika

1. Temat jednostki metodycznej: Prąd elektryczny

2. Temat jednostki lekcyjnej: W jaki sposób sami możemy zmniejszyć pobór energii elektrycznej w naszych domach?

3. Cele lekcji:

a) dydaktyczne:

- poznawcze:
• Uczeń wie co to jest energia elektryczna
• Uczeń wie do czego służy energia elektryczna
• Uczeń wie jak pobiera się energię elektryczną
• Uczeń wie jak oszczędzać energię elektryczną
• Uczeń zna metody oszczędzania energii elektrycznej

- kształcące:
• Uczeń umie samodzielnie wytłumaczyć co rozumie pod pojęciem „energia elektryczna”
• Uczeń umie samodzielnie opisać metody oszczędzania energii elektrycznej
• Uczeń umie samodzielnie oszczędzać energię elektryczną
• Uczeń umie samodzielnie wytłumaczyć do czego służy energia elektryczna
• Uczeń umie wytłumaczyć czy energia jest nam niezbędna w codziennym życiu i w jaki sposób możemy z niej oszczędnie korzystać

b) wychowawcze:
• Uczeń jest świadomy zagrożeń płynących z nieodpowiedniego poboru energii elektrycznej
• Uczeń uświadamia sobie znaczenie energii elektrycznej w życiu codziennym
• Uczeń uczy się umiejętności formułowania wniosków, ich przedstawiania i uzasadnienia.
• Uczeń uczy się pracy w grupie oraz współpracy z innymi uczniami
• Uczeń jest świadomy zagrożeń płynących z niedostosowania się do zasad BHP obowiązujących w pracowni
• Uczeń stosuje się do regulaminu szkoły
• Uczeń wie jak zachować się podczas lekcji

4. Metody pracy nauczyciela: Metoda problemowa, burza mózgów, metaplan

5. Środki i pomoce dydaktyczne: metaplan, kolorowe kartki

6. Forma pracy uczniów: Praca w grupach

7.Czas trwania lekcji: 45 min.

8. Prowadzący lekcję: mgr inż Edyta Stanisławska


Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela

I. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego
• Przywitanie się z uczniami oraz przedstawienie się
• Sprawdzenie listy obecności
• Napisanie tematu lekcji
• Nauczyciel informuje uczniów o czym będzie lekcja
• Nauczyciel dzieli uczniów na grupy

II. Poznanie problemu oraz propozycje rozwiązania go.
• Nauczyciel zapoznaje uczniów z problemem i strukturą rozwiązania go
• Nauczyciel przedstawia uczniom metaplan, który znajduje się na tablicy.
• Nauczyciel omawia poszczególne etapy metaplanu:

Jak jest? - opis stanu aktualnego (niebieska kartka)
Jak powinno być? - opis stanu idealnego (żółta kartka)
Dlaczego nie jest tak jak powinno być? - opis rozbieżności między stanem idealnym a aktualnym (zielone kartki)
Wnioski - co należy zrobić, aby doprowadzić do stanu idealnego (różowe kartki)

• Nauczyciel prosi uczniów, aby w grupach uzupełnili pierwszą część metaplanu „jak jest?”
• Nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie drugiej części metaplanu „jak powinno być?”
• Nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie trzeciej części metaplanu „dlaczego nie jest tak jak powinno być?”
• Nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie czwartej części metaplanu „wnioski”

III. Kształtowanie hipotez
Weryfikacja hipotez
• Nauczyciel prosi poszczególnych reprezentantów grup o podejście do tablicy i przeczytanie swoich odpowiedzi a później naklejenie ich na metaplan
• Nauczyciel omawia razem z klasą wszystkie hipotezy uczniów
• Nauczyciel po przedstawieniu przez uczniów swoich rozwiązań sprawdza poprawność ich wypowiedzi i kształtowanie hipotez
• Nauczyciel sprawdza logikę postępowania i rozwiązań uczniów oraz weryfikuje ich odpowiedzi
• Nauczyciel przedstawia uczniom wnioski, które przedstawia jako podsumowanie metaplanu
• uczniowie podchodzą do tablicy i czytają całej klasie swoje odpowiedzi
• uczniowie omawiają swoje hipotezy razem z nauczycielem

IV. Utrwalenie wiadomości
• Nauczyciel przypomina uczniom problem jaki musieli rozwiązać dziś na lekcji oraz sposób rozwiązywania go

V. Kontrola i ocena
• Nauczyciel ocenia najaktywniejszą grupę
• Nauczyciel żegna się z uczniami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.