X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18380
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy wychowawczej

KONCEPCJA PRACY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANY
Z UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMU PROFILAKTYKI I WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY ORAZ PROGRAMÓW INNOWACYJNYCH


MIESIĄC
BLOKI TEMATYCZNE
CELE
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
WRZESIEŃ
(Tabela - dop. red.)

1. Powrót z wakacji.
1.Psychiczne, emocjonalne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w środowisku szpitalnym.
2.Integracja dzieci w zabawie.
3.Ćwiczenie umiejętności plastycznego przedstawiania wrażeń wyniesionych z wakacji.
wykonanie planów lekcji, zakładek do książki,
zapoznanie z regulaminem szkoły, oddziału, świetlicy, regulaminem korzystania z komputerów
gry i zabawy integracyjne
rozmowy kierowane na temat praw i obowiązków ucznia, wakacyjnych wspomnień,
prace plastyczne o tematyce wakacyjnej – „Wakacyjne wspomnienia”
czytanie wierszy o tematyce wakacyjnej
zagadki, krzyżówki dotyczące wakacji

2. Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły.
1.Wzmocnienie poczucia własnej wartości przez udział w zajęciach grupowych.
2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do niej.
3.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

Rozmowa kierowana nt. Zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa w szkole na podstawie programu komputerowego „Bezpieczny Puchatek”
quiz „Bezpieczna droga do szkoły”
makieta „Ruch drogowy”
pogadanka „Zasady udzielania pierwszej pomocy”
czytanie wierszy o bezpiecznej drodze do szkoły
zagadki, krzyżówki dotyczące bezpieczeństwa

3. Sprzątanie świata – chrońmy nasze środowisko. Złota polska jesień.
1. Rozładowanie napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu.
2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
3.Uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie poczucia estetyki przez obserwację natury.

Pogadanka – segregacja śmieci, rola drzew w życiu człowieka, zwiastuny jesieni
zajęcia plastyczne – wykonanie wazonów z butelek, wydzieranka jesienna, jesienne drzewa
quizy, krzyżówki, zagadki o tematyce jesiennej
czytanie wierszy i opowiadań o tematyce jesiennej
zagadki, krzyżówki rebusy o jesieni

4. Jesienne owoce i warzywa.
1. Akceptacja rzeczywistości szkolnej poprzez udział w zajęciach.
2. Kształtowanie umiejętności obcowania z przyrodą.
3.Rozpoznawanie warzyw, owoców i grzybów, ich wartości, sposobów podawania i przechowywania.
Rozpoznawanie i nazywanie warzyw, owoców i grzybów
pogadanka – dary jesieni, zagrożenia związane z grzybobraniem
prace plastyczne – pieczątki z ziemniaka, wyklejanie owoców i warzyw bibułą, krepą i plasteliną
oglądanie atlasów z różnymi gatunkami grzybów
czytanie wierszy o darach jesieni
zagadki, krzyżówki i rebusy dotyczące jesiennych darów

PAŹDZIERNIK
1. Zwierzęta naszych lasów.

Prace na konkurs „Przysłowia w kolorach”
1. Odwracanie uwagi od choroby poprzez rozwijanie opiekuńczości wobec zwierząt.
2. Poznanie zwyczajów i potrzeb różnych zwierząt.
3. Kształtowanie poczucia estetyki przez obserwację natury.

Wspólne czytanie opowiadań o leśnych zwierzętach
Rozmowy kierowane na podstawie opowiadań i wierszy
Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek o zwierzętach
Wykonanie prac plastycznych dotyczących leśnych mieszkańców różnymi technikami
zagadki o leśnych zwierzętach

2. Kto pracuje w szkole? Komputer bawi i uczy. Dzień Nauczyciela.
1. Wytworzenie bezstresowej atmosfery poprzez udział w zajęciach.
2. Kształtowanie postawy szacunku wobec nauczyciela i nauki.
3. Zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia.
pogadanka na temat znaczenia święta Edukacji Narodowej,
Rozmowa na temat agresji w szkole, oraz szkoła – jako miejsce kontaktu z nałogami
Zebranie w dekalog zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu
Wykorzystanie komputera w czasie gier i zabaw
wykonanie laurek, wypisywanie życzeń
czytanie wierszy o nauczycielach

3. Dbam o zdrowie i kondycję.
1. Niwelowanie stresu spowodowanego pobytem w szpitalu poprzez udział w zajęciach.
2.Uświadomienie konieczności dbania o zdrowie.
3. Rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie i umysł.
Pogadanki na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, witamin
praca plastyczna – piramida żywieniowa, ścieżka zdrowia, zdrowie na talerzu
krzyżówki, zagadki, kolorowanki dotyczące zdrowia
czytanie wierszy o zdrowiu i witaminach
quiz „W zdrowym ciele zdrowy duch”

4. Stolice Polski: Gniezno, Kraków, Warszawa
1. Wspomaganie adaptacji do rzeczywistości szpitalnej poprzez włączanie w zajęcia tematyczne
2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
3. Zapoznanie uczniów z legendami o Krakowie, Gnieźnie i Warszawie.
czytanie legend o stolicach Polski
oglądanie albumów ze zdjęciami zabytków
praca z mapą: odnalezienie Gniezna, Krakowa i Warszawy
rozmowa kierowana – stolice Polski, zabytki w stolicach, historia stolic
czytanie wierszy i legend o stolicach Polski
prace plastyczne – wyklejanie zabytków, plakat stolicy z wycinków, ilustracja w oparciu o poznaną legendę
zagadki, krzyżówki dotyczące stolic

5. Jesień w literaturze i w malarstwie. Pamiętajmy o tych którzy odeszli.
1.Uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie poczucia estetyki przez obserwację natury.
2. Skłanianie do refleksji nad własnym życiem, nad sensem życia.
3.Ćwiczenie umiejętności uzyskiwania różnych odcieni kolorów jesieni.
czytanie wierszy dotyczących jesieni
rozmowy kierowane na temat czytanych wierszy
prace plastyczne wybranymi technikami plastycznymi dotyczące jesieni
oglądanie albumów, obrazów z widokami jesieni
krzyżówki, rebusy dotyczące jesieni

LISTOPAD
1. Moja mała i duża Ojczyzna. Polska w UE.
Prace na wystawę „Emocje wyrażone różnymi technikami plastycznymi.”
1. Odwrócenie uwagi od choroby przez odreagowanie napięć psychicznych podczas udziału w zajęciach.
2. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, szacunku do symboli narodowych, poczucia więzi z Ojczyzną.
3. Poznanie legend i podań o historii państwa polskiego, historii odzyskania niepodległości.
Pogadanka dotycząca odzyskania Niepodległości Narodowej, bohaterów narodowych, historii powstania państwa
Rozmowa kierowana na temat Unii Europejskiej
poznanie symboli Polski i hymnu
czytanie legend polskich
prace plastyczne – wydzieranka do czytanych legend, wyklejanie flagi i godła plasteliną
krzyżówki dotyczące UE i Polski

2. Gry i zabawy na niepogodę.
1.Rozładowanie negatywnych napięć związanych
z procesem hospitalizacji poprzez udział w zajęciach.
2. Wdrażanie do ciekawego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
3. Poznanie nowych form plastycznych oraz ciekawych gier.
Rozmowa kierowana - zabawy bez używek i bez przemocy, formy spędzania wolnego czasu,
Wykonanie prac plastycznych różnymi technikami
Nauka origami, zajęcia czytelnicze
Gry i zabawy terapeutyczne
konkurs piosenki
krzyżówki, zagadki, kalambury
turniej towarzyski – gry stolikowe

3. W krainie legend i podań.
1. Wspomaganie procesu leczenia poprzez odciążenie systemu nerwowego w trakcie zapoznawania uczniów z legendami i podaniami.
2. Zachęcanie uczniów do czytania legend.
3. Wdrażanie do kultury czytania książek.
.
Czytanie legend i podań różnych narodów
wspólne opowiadanie znanych legend i podań
zajęcia plastyczne – zakładka do książki, okładka wybranej legendy , postacie z legend
zagadki i krzyżówki dotyczące legend
Rozmowy kierowane w oparciu o wybrane legendy i podania
quiz – „ Jaka to legenda”
krzyżówki i zagadki dotyczące legend i podań

4. Andrzejkowe zwyczaje. Agresji mówimy STOP.

Andrzejki
1.Zwiększenie poczucia akceptacji w grupie, pewności siebie przez wspólną zabawę.
2. Zapoznanie ze zwyczajami andrzejkowymi.
3. Zapoznanie uczniów z problemem agresji, dostrzegania jej u innych i u siebie oraz sposobów radzenia sobie z nią.
rozmowa kierowana - zwyczaje, obrzędy i tradycje andrzejkowe,
wykonanie dekoracji andrzejkowych
zabawy i wróżby andrzejkowe
pogadanka na temat różnych sposobów radzenia sobie ze złymi emocjami, agresją w otoczeniu
Burza mózgów: sposoby na złość i gniew
zabawy zapobiegające agresji
krzyżówki, rebusy andrzejkowe

GRUDZIEŃ
1.Grudniowe tradycje - Mikołajki.

MIKOŁAJKI
1.Stymulowanie aktywności dzieci poprzez dawanie im szansy na twórcze działanie.
2. Kultywowanie tradycji związanych z Mikołajkami.
3.Kształtowanie postawy bezinteresowności w dzieleniu się z innymi i czerpania radości z obdarowywania innych.
praca plastyczna – sylwetka Św. Mikołaja, list do Mikołaja, skarpeta mikołajkowa
poznanie historii świętego Mikołaja
poznanie różnych tradycji mikołajkowych na świecie
rozwiązywanie zagadek i krzyżówek o tematyce mikołajkowej
czytanie wierszy i opowiadań o Mikołaju
krzyżówki i zagadki mikołajkowe

2.Wkrótce zima.
1. Odwrócenie uwagi od choroby poprzez ciekawe zabawy i wykonanie pracy plastycznej.
2. Wdrażanie do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.
3. Kształtowanie prawidłowych postaw niesienia pomocy zwierzętom.

Pogadanki tematyczne – zwiastuny zimy, przygotowania do zimy zwierząt i ludzi, zima dbamy o zdrowie
prace plastyczne – krajobrazy zimowe różnymi technikami plastycznymi
krzyżówki, zagadki dotyczące zimy
opowiadania i wiersze zimowe

3. Zielony gość w świetlicy.
1. Rozbudzenie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami.
2. Zachęcenie do wykonywania świątecznych dekoracji, ozdób, stroików.
3. Poznanie historii drzewka bożonarodzeniowego.
Pogadanki tematyczne
Przygotowanie wystroju oddziału
Wykonanie ozdób choinkowych
Wykonanie prac plastycznych o tematyce świąt Bożego Narodzenia i zimowej
Wykonanie kartek świątecznych – przypomnienie zasad prawidłowego adresowania korespondencji

4.Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.
1.Wytwarzanie bezstresowej atmosfery poprzez udział w zajęciach.
2. Kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i zwyczajów związanych z Świętami Bożego Narodzenia.
3. Zapoznanie dzieci z najpiękniejszymi kolędami polskimi.
czytanie opowiadań dotyczących tradycji świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie
Poznanie prostych technik pakowania prezentów
Wykonanie drobnych upominków dla najbliższych
rebusy, krzyżówki o tematyce Bożonarodzeniowej
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwyczajów świątecznych kultywowanych w ich domach
Poznanie kolęd polskich

STYCZEŃ
1.W karnawałowym nastroju. Bawimy się bez używek.
1. Poznanie, poszanowanie tradycji karnawałowych.
2. Rozładowanie napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu.
3. Kształtowanie właściwych postaw w zabawie i pracy zespołowej bez używek.

Pogadanki tematyczne - zagrożenia dla zdrowia
i życia wynikające ze stosowania używek
zajęcia plastyczne – maski karnawałowe, kotyliony
dekoracja sali
krzyżówki i zagadki karnawałowe
wykonanie plakatu: „Stop używkom”
poznanie tradycji karnawałowych w Polsce i na świecie

2. Zimowe pejzaże.
1. Wspomaganie procesu leczenia przez udział
w zabawach i ekspresję plastyczną.
2. Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań przyrodniczych.
3. Poszerzanie znajomości różnorodnych technik plastycznych.

Rozmowa kierowana – cechy charakterystyczne zimowego krajobrazu, lasy zimą
Ukazanie zimowego krajobrazu za pomocą różnych technik plastycznych
Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek tematycznych
oglądanie zdjęć w Internecie przedstawiających zimowe pejzaże
czytanie wierszy i opowiadań zimowych

3. Bezpieczna zima.
1. Integracja grupy poprzez udział w zajęciach wychowawczych.
2.Promowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku na świeżym powietrzu.
3.Poznanie i przypomnienie zasad bezpieczeństwa uprawiania sportów zimowych.
Rozmowy kierowane - bezpieczne zachowania się na śniegu i lodzie w czasie zimowego wypoczynku
burza mózgów odnośnie sposobów bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu zimą
zajęcia plastyczne o tematyce sportów zimowych i bezpiecznych ferii
krzyżówki i zagadki dotyczące bezpiecznej zimy

4. Dzień Babci i Dziadka. Znam swoich przodków.
1.Kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób starszych.
2.Stymulowanie aktywności dzieci poprzez dawanie im szansy na twórcze działanie.
3. Budzenie świadomości swojego miejsca w rodzinie i potrzeby zacieśnienia więzi.

zajęcia plastyczne – upominki dla babci i dziadka, portret dziadków, laurki z życzeniami
rozmowa kierowana – rodzinne tradycje i wspomnienia, pamiątki rodzinne
swobodne wypowiedzi na temat swojej rodziny
Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek tematycznych
czytanie wierszy i opowiadań o rodzinie

5. Poznajemy zawody. Mistrz dobrych manier.
1.Poznawanie różnych grup zawodów, wymagań stawianych przed pracownikami.
2. Przekazywanie i utrwalenie wiedzy na temat kulturalnego stylu życia.
3. Wspomaganie procesu leczenia poprzez wytwarzanie wesołej atmosfery.

Rozmowa kierowana – praca zawodowa rodziców, bezrobocie, savoir vivre na co dzień,
zabawy mimiczne
kalambury „Jaki to zawód?”
zagadki, krzyżówki dotyczące tematu
zajęcia plastyczne – makieta nakrycia stołu, składnie serwetek,
stworzenie dekalogu dobrego pracownika
czytanie wierszy tematycznych
oglądanie w Internecie zdjęć z nakryciami stołu

LUTY
1. Moje miasto – Bydgoszcz. Bezpieczeństwo w sieci.
1.Wykazywanie szacunku do dorobku kulturowego miasta.
2. Wspomaganie procesu leczenia poprzez udział
w zabawach i ekspresję plastyczną.
3. Kształtowanie poczucia przynależności do swojego miejsca zamieszkania.

czytanie legend o Bydgoszczy
zajęcia plastyczne - wykonanie herbu i flagi, ilustracje do legend o Bydgoszczy, plakat „Bezpieczni w sieci.”
quiz wiedzy o Bydgoszczy
rozmowa kierowana - zabytki w Bydgoszczy, historia Bydgoszczy, sławni bydgoszczanie
oglądanie albumów o Bydgoszczy
Pogadanka dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu
spisanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

2. W zdrowym ciele zdrowy duch. Walentynki.
1. Kształtowanie postawy szacunku, tolerancji wobec osób chorych, starych, niepełnosprawnych.
2. Zapoznanie się z tradycjami walentynkowymi.
3.Wspomaganie procesu leczenia poprzez wytwarzanie wesołej atmosfery.

Pogadanka na temat miłości w życiu każdego człowieka
Rozmowa kierowana – gimnastyka t to zdrowie, higiena ciała, zdrowe ząbki
Gry i zabawy w gronie rówieśniczym
Prace plastyczne – serca wykonane różnymi technikami plastycznymi
krzyżówki i rebusy dotyczące zdrowia i walentynek
czytanie wierszy o zdrowiu i walentynkach

3.W świecie muzyki i filmu.
Jestem dobrym kolegą i przyjacielem.
1. Odciążenie psychiczne poprzez różne formy relaksu.
2. Uświadomienie roli muzyki i filmu w życiu człowieka.
3. Uświadamianie wagi więzi koleżeńskich.

Rozmowa kierowana – historia filmu, podstawowe tańce, przyjaźnie z literatury/ filmu
zajęcia plastyczne – kreskówka, portret idola, ramka do zdjęcia,
kalambury - „Tytuł piosenki/ filmu”
czytanie opowiadań i wierszy o przyjaźni
rozwiązywanie krzyżówek o tematyce filmowej
projekcja filmu
słuchanie ulubionej muzyki

4. Kolorowy tydzień w świetlicy.
1.Niwelowanie stresu spowodowanego pobytem
w szpitalu przez udział w zajęciach.
2. Zapoznanie z nazwami kolorów.
3. Kształcenie umiejętności kojarzenia koloru z rzeczami, zjawiskami, czynnościami, zawodami.
Rozmowa kierowana – zabawa kolorami, poznanie barw, historia tworzenia kolorów i odcieni
zajęcia plastyczne – malowanie i rysowanie z tworzeniem barw, moje kolory – emocje, lampiony z krepy
zabawa kolory – szukanie odcieni danej barwy
zabawa ruchowa z wykorzystanie kolorów „Stój, czekaj”, jakim kolorem jestem
testy wrażliwości na kolory

MRZEC
1. Święto kobiet. Środki masowego przekazu.

Projekt edukacyjny „Dni przyjaźni z książką.”
1.Rozładowanie napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu.
2. Budzenie szacunku do roli i wykonywanej pracy współczesnej kobiety.
3. Poznanie sylwet wybranych sławnych polek.

quizy dotyczący wybranych kobiet
Pogadanka na temat agresji i pornografii w środkach masowego przekazu
Rozmowa kierowana – słynne Polki, znaczenie kobiet
praca plastyczna – portret słynnej Polki, laurki, kwiatki
czytanie wierszy o kobietach
krzyżówki i zagadki dotyczące kobiet
plakat - „Zasady korzystania z środków masowego przekazu”

2. Wiosna, ach to Ty!
1. Wytworzenie bezstresowej atmosfery poprzez udział w zajęciach.
2.Kształtowanie poczucia estetyki, staranności w podjętej pracy.
3. Zapoznanie z rodzajem prac, które należy wykonać wiosną w ogrodzie.

Czytanie wierszy i opowiadań o wiośnie
Rozmowy kierowane na temat zbliżającej się wiosny
i zmian zachodzących w przyrodzie
zagadki i krzyżówki o tematyce wiosennej
Burza mózgów: jak możemy pomagać rodzicom
w czasie wiosennych porządków w domu i ogrodzie
Prace plastyczne o tematyce wiosennej

3.Wiosenne porządki w domu i w ogrodzie.
1.Wdrażanie do postawy odpowiedzialności, pomocy rodzicom i pracy wiosną w domu i ogrodzie.
2. Zapoznanie uczniów z kalendarzem prac wiosennych.
3. Zachęcanie do rozwijania zainteresowań przyrodą naszego kraju.

Czytanie wierszy i opowiadań o pracach w ogrodzie i w domu wiosną
Rozmowa kierowana – prace w ogrodzie i na polach, owoce i warzywa wiosną,
zajęcia plastyczne – wiosenna łąka wykonana techniką origami, wiosenne kwiaty,
wysiewanie nasion w doniczki
zagadki i rebusy dotyczące prac wiosennych

4. Jajko, kura, babka, mazurek – czyli zwyczaje wielkanocne. Wielkanoc.

1. Kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy.
2. Włączanie do wspólnej zabawy w celu eliminowania poczucia osamotnienia i stresów związanych
z pobytem w szpitalu.
3. Integrowanie się z grupą poprzez wspólne omawianie tradycji kultywowanych w domach dzieci.

Rozmowa kierowana – święta w domu, smakołyki wielkanocne
Pogadanka na temat tradycji wielkanocnych w Polsce i na świecie
czytanie wierszy i opowiadań o Wielkanocy
Zajęcia plastyczne – pisanki, koszyki z krepy, papierowe zające
krzyżówki i zagadki o tematyce wielkanocnej

KWIECIEŃ
1. Czarodziejski świat książek.
1.Poznawanie ciekawych utworów literackich i ich autorów.
2.Wdrażanie do kultury czytania książek, kształtowanie nawyku sięgania do literatury pięknej w czasie wolnym.
3. Kształtowanie nawyku estetyki i poszanowania książek.Rozmowa kierowana – zalety i wady czytania książek, bohaterowie bajek i baśni, autorzy bajek
czytanie i opowiadanie bajek i baśni
projekcja najpiękniejszych bajek i baśni
zajęcia plastyczne – postacie z bajek technika origami, zakładka do książki, ilustracja ulubionej bajki
kalambury - „Tytuł bajki”
krzyżówki i zagadki o tematyce bajkowej

2.Dzień Służby Zdrowia. Cenimy zdrowie swoje i innych.

1.Poznawanie charakteru pracy lekarzy i pielęgniarek oraz problemów związanych z tymi zawodami.
2.Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy personelu medycznego.
3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez poznanie środowiska szpitalnego.
Rozmowa kierowana - zdrowe odżywianie, witaminy, choroby cywilizacyjne, używki
Pogadanka na temat Dnia Służby Zdrowia
praca plastyczna – ścieżka zdrowia, laurki, upominki
krzyżówki, zagadki, kolorowanki dotyczące zdrowia
czytanie wierszy o zdrowiu i witaminach
uroczystość na oddziale
Konkurs wiedzy „Zdrowie ile Cię trzeba cenić.....”

3. Uroki kwitnących sadów.
1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w najbliższym otoczeniu.
2. Poznawanie różnych gatunków kwiatów.
3. Rozładowanie napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu.
Rozmowa kierowana – drzewa owocowe, kwiaty na polach i łąkach, rośliny chronione
czytanie wierszy o sadach
krzyżówki i zagadki o kwiatach i roślinach wiosennych
prace plastyczne – wiosenne drzewa owocowe wykonane różnymi technikami plastycznymi
oglądanie albumów z roślinami i kwiatami wiosennymi

4. Na ratunek ziemi. Wiosenne kwiaty.
1. Wdrażanie dzieci do obserwacji przyrody, eliminowanie uczucia osamotnienia poprzez zajęcia plastyczne.
2. Uwrażliwienie na zagrożenia wyniszczające naszą planetę.
3. Zapoznanie z zagrożeniami środowiska naturalnego
i sposobami ich eliminowania.
Rozmowa kierowana – segregacja śmieci, zanieczyszczenia środowiska, kwiaty wiosenne
konkurs wiedzy „ Czysta planeta”
Wykonanie plakatów „Ratujmy nasza planetę”
Obejrzenie filmu przyrodniczego
prace plastyczne – wykonanie ekorobotów, kwiaty wiosenne różnymi technikami plastycznymi
krzyżówki i zagadki dotyczące kwiatów
zagadki ekologiczne

5.W wiosennym nastroju. Majowe święta.
1.Przypomnienie faktów związanych z uchwaleniem Konstytucji 3-go Maja, zapoznanie się z fragmentami obecnej konstytucji.
2.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, szacunku wobec historii.
3. Wspomaganie procesu leczenia poprzez wytwarzanie wesołej atmosfery.

Poznanie wierszy i piosenek patriotycznych
zapoznanie z konstytucją 3-go Maja
praca z komputerem – wyszukiwanie informacji
z Internetu nt. genezy barw narodowych
wykonanie ilustracji do wiersza „Kto Ty jesteś? Polak mały.”
Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek tematycznych

MAJ
1. Świat bez używek. Dzień Pielęgniarki.
1.Rozwijanie świadomej troski o własne zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez unikanie nałogów.
2. Niwelowanie stresu spowodowanego pobytem
w szpitalu przez udział w zajęciach.
3. Budzenie szacunku i podziwu dla pracy pielęgniarek.
wywiad z pielęgniarką
rozmowa kierowana – trudna praca pielęgniarki, środki uzależniające,
zajęcia plastyczne – upominki, laurki,
plakat „ Nie piję, nie biorę – żyję zdrowo”
inscenizacja – „Życzenia dla Pielęgniarek”

2. Sport to zdrowie.
1. Włączanie do wspólnej zabawy w celu eliminowania poczucia osamotnienia i stresów związanych
z pobytem w szpitalu.
2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych ze zrozumieniem wpływu aktywności fizycznej na samopoczucie człowieka.
3. Poznanie zasad „fair-play” i ich internalizacja.
Rozmowy kierowane na temat wybranych sportów
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zasad fair-play w różnych sportach zespołowych
Prace plastyczne we wskazanej tematyce
Gry stolikowe w gronie rówieśniczym
Quizy i zagadki na temat wybranych sportów drużynowych
czytanie opowiadań i artykułów o sporcie

3. Dzień mamy. Moja rodzina i jej korzenie.
1.Poznawanie obowiązków każdej mamy, możliwości wyręczania jej w niektórych pracach.
2.Budzenie świadomości swojego miejsca w rodzinie i potrzeby zacieśniania rodzinnych więzi.
3. Odciążenie psychiczne poprzez różne formy relaksu.

Pogadanka na temat drzewa genealogicznego, Dnia mamy
swobodne wypowiedzi na temat swojej rodziny
prace plastyczne – laurki, upominki, ramka do zdjęcia, kwiatki
gry rodzinne
czytanie opowiadań o mamie i rodzinie
krzyżówki i zagadki dotyczące rodziny

4. .Dzień Dziecka. Prawa dzieci.
1.Kształtowanie poczucia empatii wobec dzieci pochodzących z różnych środowisk i kultur.
2. Niwelowanie stresu spowodowanego pobytem
w szpitalu przez udział w zajęciach.
3.Kształtowanie poczucia suwerenności dziecka przez znajomość własnych praw.

Rozmowa kierowana – prawa dziecka, zabawy dzieci, życie dzieci w rożnych zakątkach świata
Pogadanka na temat czasu wolnego spędzonego z rodzicami przez dzieci
zajęcia plastyczne – dekoracja sali, wybrane prawa dziecka,
uroczystość na oddziale

CZERWIEC
1. Przyroda tętni życiem.
1. Zachęcanie do rozwijania zainteresowań przyrodą naszego kraju.
2. Dostrzeganie piękna w barwach owadów, kwiatów, łąk i lasów.
3. Wzmocnienie poczucia własnej wartości przez udział w zajęciach grupowych.
Czytanie wybranych artykułów
Rozmowy kierowane na temat różnych gatunków roślin pojawiających się wiosną w lesie i na łące
Pogadanka - zwierzęta ukazujące się nam w lesie i na łące wiosną
Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek o tematyce wiosennej
Wykonywanie prac plastycznych o tematyce wiosennej

2. Moje hobby.
1. Wspieranie procesu leczenia poprzez zapoznanie z różnymi formami spędzania wolnego czasu.
2.Poznanie nowych gier i zabaw dydaktycznych.
3. Rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości stosowania różnorodnych technik i materiałów plastycznych.
Rozmowa kierowana – moje hobby – taniec, książki, filmy, gry komputerowe
Zajęcia plastyczne – zakładka do książki, ilustracja filmu, okładka ulubionej gry, taniec wycinki z gazet
krzyżówki, zagadki o wybranej tematyce
prezentacja wybranego hobby
turnieje towarzyskie

3.Bezpieczne wakacje.
1. Rozładowanie napięcia psychicznego oraz wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa w szczególności w okresie wakacji.
2. Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i w czasie zabaw.
3. Promowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Pogadanki - jak bezpiecznie bawić się latem
rozwiązywanie krzyżówek i zagadek tematycznych
wspólne czytanie wybranych artykułów o tematyce bezpiecznego wypoczynku latem
prace plastyczne o tematyce wakacyjnej
historyjki obrazkowe o niebezpieczeństwie
dekalog zasad bezpiecznego wypoczynku letniego

4.Witajcie wakacje. Dzień Ojca.

1.Poznanie podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku.
2.Wytworzenie bezstresowej atmosfery poprzez udział w zajęciach.
3. Wdrażanie do uczucia szacunku w stosunku do ojca jako przyjaciela i głowy rodziny.

Pogadanka – zwiastuny lata, rola ojca w domu, wakacyjne zabawy, letnie podróże
Prace plastyczne – laurki, upominki, portret ojca, widokówka wakacyjna
czytanie wierszy wakacyjnych
krzyżówki i zagadki wakacyjne

LIPIEC
1.Na górskich i morskich szlakach.
1.Poznanie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw nad wodą.
2. Akceptacja szpitalnej rzeczywistości poprzez udział w zajęciach plastycznych.
3. Ukazywanie walorów pięknego nadmorskiego i górskiego krajobrazu.

Pogadanka - bezpiecznie nad wodą i w górach
Oglądanie pocztówek i ilustracji przedstawiających morski i górski krajobraz
Krzyżówki i zagadki morskie i górskie
Prace plastyczne o tematyce morskiej i górskiej : różne techniki
Praca z Internetem: zwierzęta jakie żyją w wodach słonych i słodkich, oraz w górach

2.Kiedy pada deszcz bawimy się w domu.
1. Włączanie do wspólnej zabawy w celu eliminowania poczucia osamotnienia i stresów związanych
z pobytem w szpitalu.
2. Zapoznanie z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego.
3. Poznanie nowych zabaw i gier dydaktycznych.
Rozmowa kierowana na temat sposobów dzieci na nudę w deszczowe dni – bank pomysłów
Nowe gry i zabawy
poznanie różnych technik plastycznych, wykorzystanie materiałów wtórnych
prace plastyczne w technice origami
rozwiązywanie krzyżówek, zagadek i rebusów
zabawa w kalambury
turnieje towarzyskie

3.Praktyczne formy orgiami.
1.Poznanie zasad składania różnych form z papieroplastyki.
2.Wdrażanie do staranności, dokładności w wykonywaniu prac.
3. Odreagowanie napięć związanych z pobytem w szpitalu i odwrócenie uwagi od choroby.
Rozmowa kierowana na temat historii składania origami
poznanie podstawowych wzorów składania origami
składanie z kwadratu
składanie z kółek
origami przestrzenne
prace plastyczne – kwiaty, ramki, postacie, zwierzęta

4. Spędzaj wolny czas bezpiecznie.
1. Odciążenie psychiczne poprzez różne formy relaksu.
2. Wdrażanie zasad bezpiecznego wypoczynku.
3. Poznanie nowych zabaw i gier dydaktycznych.
Pogadanki – bezpieczny wypoczynek letni
rozwiązywanie krzyżówek i zagadek tematycznych
prace plastyczne o tematyce wakacyjnej, bezpiecznych zabawach letnich
historyjki obrazkowe o bezpieczeństwie
historyjki obrazkowe o bezpieczeństwie

SIERPIEŃ
1. Podróże po Polsce.
1. Poznanie ciekawych miast Polski, różnych krajów.
2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
3. Odreagowanie napięć poprzez wspólną zabawę.
praca z przewodnikiem
czytanie wybranych legend polskich
praca z komputerem – atrakcje turystyczne w Polsce
zajęcia plastyczne: wykonanie ilustracji wybranych miejsc
krzyżówki i zagadki o wybranej tematyce

2. Wakacje w Bydgoszczy i okolicy.
1. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do miasta Bydgoszczy i okolic dzieląc się spostrzeżeniami na temat ulubionych naszym zdaniem najciekawszych miejsc.
2. Niwelowanie stresu spowodowanego pobytem
w szpitalu przez udział w zajęciach tematycznych.
3. Wykazywanie szacunku do dorobku kulturowego miasta


praca z przewodnikiem
czytanie wybranych legend o Bydgoszczy
praca z komputerem
prace plastyczne wykonane różnymi technikami
wykonanie wakacyjnej mapy ciekawych miejsc
w Bydgoszczy i okolicy

3. Egzotyczne podróże.
1. Wspomaganie procesu leczenia poprzez wytwarzanie wesołej atmosfery.
2. Rozbudzanie wyobraźni poprzez poznawanie krajów egzotycznych.
3. Zapoznanie z kulturą i zwyczajami egzotycznych państw.
Rozmowy kierowane na temat znanych dzieciom egzotycznych zakątkach świata
Praca z komputerem: wyszukiwanie egzotycznych zakątków na świecie
Prace plastyczne tematyczne
Praca z mapą: wskazanie ciekawych miejsc
i bajkowych zakątków świata

4. Lato na wsi.
1. Wspomaganie procesu leczenia poprzez udział
w zabawach i ekspresję plastyczną.
2. Ukazanie trudu i znaczenia pracy ludzi na wsi.
3. Poznanie krajobrazu i życia na wsi.
Praca z atlasem roślin: poznanie gatunków różnych roślin uprawnych
Prace plastyczne – masa solna, makaron, plastelina
Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek o zwierzętach
i roślinach jakie możemy zobaczyć na wsi
czytanie opowiadań o życiu i pracy na wsi

5. Ostatnie dni wakacji.
1. Niwelowanie stresu spowodowanego pobytem
w szpitalu przez udział w zajęciach.
2. Podkreślanie roli bogactw wspomnień dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka.
3. Poznanie sposobów na gromadzenie ciekawych skarbów.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wspomnień
z wakacji
redagowanie listu, pozdrowień z wakacji
Rozmowa kierowana – pamiątki z wakacji, wakacyjne wspomnienia
prace plastyczne: wykonanie kopert, ramek do zdjęć, widokówka z wakacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.