X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18358
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankiety dla nauczycieli - ewaluacja wewnętrzna

Ankieta dla nauczycieli A
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety na temat możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce.
1. Czy Państwa zdaniem uczniowie nabywają umiejętności i wiedzę określone w podstawie programowej?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie
2. Które z przedstawionych poniżej sposobów motywowania uczniów stosuje Pan/Pani w swojej pracy? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)
a) rozwiązywanie różnorodnych zadań o podwyższonym stopniu trudności
b) dodatkowe prace domowe dla chętnych
c) powiadamianie rodziców o wynikach w nauce
d) pochwały i nagrody
e) inne: ........................................
........................................
3. Proszę ocenić współpracę z pedagogiem w skali ocen szkolnych 6 – 1; / proszę wstawić X pod wybraną oceną /
6 5 4 3 2 1

4. Czy Państwa zdaniem wdrażane są wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
a) wszystkie
b) większość
c) niektóre
d) żadne
5. Czy państwa zdaniem osiągnięcia uczniów są eksponowane w szkole ( wywiadówki, apele, zebrania, gabloty, gazetki )?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie
6. Czy Państwa zdaniem osiągnięcia uczniów są eksponowane poza szkołą ( Internet, prasa, lokalna telewizja )?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zespół do spraw ewaluacji

Ankieta dla nauczycieli B
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety na temat uzdolnień i zainteresowań uczniów.

1. Czy uważa Pan/Pani, że w szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie
2. Czy wnioski z powyższej analizy wykorzystują Państwo w swojej pracy?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie
3. Czy prowadzi Pan/Pani zajęcia pozalekcyjne?
a) tak
b) nie
4. Jakie zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów prowadzone są w Państwa szkole?
a) koła przedmiotowe
b) zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad
c) zajęcia sportowe
d) zajęcia artystyczne
e) inne: ........................................
5. W Państwa opinii uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ:
a) pozwalają one rozwijać ich zainteresowania
b) pozwalają przezwyciężać trudności w nauce
c) są ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu
d) inne uzasadnienie: ........................................
6. Czy Państwo dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zespół do spraw ewaluacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.