X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18278
Przesłano:

Praca pedagoga z uczniem zdolnym

Uczeń zdolny charakteryzuje się następującymi cechami:
• ponadprzeciętny intelekt
• szybkie zapamiętywanie
• dociekliwość
• szeroki wachlarz zainteresowań
• łatwość skupienia uwagi przez dłuższy czas
• oryginalne pomysły
• potrzeba przedstawienia swoich myśli
• autonomiczna postawa, obrona swoich myśli
• ma wzorowe zachowanie
• wysokie osiągnięcia w szkole
• wysoki poziom twórczy

Uczeń zdolny potrzebuje wparcia w takim samym stopniu, jak uczeń o znacznie mniejszych zdolnościach. W przypadku drugim pomoc skierowana jest przeważnie na wyrównywanie braków w umiejętnościach szkolnych.
Uczeń zdolny, natomiast wymaga często pomocy zarówno psychologa, jak i pedagoga szkolnego – szczególnie w chwilach kryzysów, bądź porażek. Wspieranie ucznia zdolnego to przede wszystkim praca z cechami jego inteligencji emocjonalnej.
Rolą szkoły jest tworzenie kół zainteresowań, bądź umożliwienie indywidualnego toku nauki, organizowanie konkursów, szkół letnich itp.
Działaniem pedagoga szkolnego jest kształcenie w uczniu umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami poprzez właściwe działania terapeutyczne.
Przeprowadzenie z uczniem wywiadu, czy czuje się w klasie akceptowany, ponieważ może mieć on trudności w przystosowaniu się do grupy. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. Nakreślenie na podstawie testów zawodowych ścieżki kariery. Rozwój świadomej dyscypliny, właściwych umiejętności umysłowych.
Istotna jest również diagnoza, a także ukształtowanie uzdolnień i zainteresowań dziecka oraz rozwinięcie postawy krytycznego myślenia. Ważne są, także indywidualne konsultacje i doradztwo ze strony pedagoga.
Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem zdiagnozowanym jako zdolne, czy wydawanie opinii umożliwiającej nauczycielowi skonstruowanie właściwego programu pracy. Wykazywać należy szacunek dla kompetencji intelektualnych ucznia oraz zachęcać do brania udziału w różnego typu konkursach i olimpiadach.
Pedagog stymulujący rozwój dziecka może: zachęcać do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, przygotować rodziców do pracy z dzieckiem zdolnym, stosować programy wspierające rozwój.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.