X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18251
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości o figurach przestrzennych - konspekt lekcji z matematyki w kl. VI

Konspekt lekcji z matematyki w kl. VI
Prowadzący: Dominika Hanulok

TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O FIGURACH PRZESTRZENNYCH

CEL OGÓLNY:
- przypomnienie i utrwalenie wiadomości o figurach przestrzennych,
- utrwalenie wiadomości o jednostkach objętości,
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

CELE OPERACYJNE:
a) Wiadomości
Uczeń zna:
- podstawowe własności figur przestrzennych (sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup),
- wzory na obliczanie pól figur płaskich,
- wzory na obliczanie objętości i pól figur przestrzennych,
- jednostki objętości.
b) Umiejętności
Uczeń umie:
- obliczać objętość sześcianu, prostopadłościanu i graniastosłupa,
- obliczać pole powierzchni całkowitej sześcianu, prostopadłościanu, graniastosłupa i ostrosłupa,
- zamieniać jednostki objętości,
- rozróżniać figury przestrzenne i nazywać je.

METODY PRACY:
- pogadanka,
- ćwiczeniowa,
- praca z kartami pracy.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- modele figur przestrzennych,
- karta pracy,
- krzyżówki,
- anaglify.

FORMY PRACY:
- zbiorowa, indywidualna.


PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności organizacyjne: przywitanie z uczniami i sprawdzenie obecności.
2. Podanie i zapis tematu lekcji.
3. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o figurach przestrzennych, uczniowie rozwiązują kartę pracy, następnie całość odczytują oraz wskazują podane figury wśród widocznych brył. Przypominamy wzory na obliczanie pól figur płaskich, oraz jednostki objętości.
4. Wspólnie rozwiązujemy zadanie 5 z zeszytu ćwiczeń strona 51 (jeden przykład).
5. Uczniowie rozwiązują krzyżówki, trzy pierwsze osoby otrzymują plusy.
6. Uczniowie korzystają z anaglifów, celem rozwijania wyobraźni przestrzennej.
7. Zadanie pracy domowej – dokończyć zadanie 5 z ćwiczeń strona 51.


KARTA PRACY

Uzupełnij.
Prostopadłościan ma ........ ścian: ........ ściany boczne i dwie ............................ . Każda ściana jest w kształcie ............................... . Prostopadłościan ma ........ wierzchołków. Z każdego wierzchołka wychodzą trzy ............................ Pole powierzchni prostopadłościanu obliczamy, dodając..............wszystkich jego ................... . Objętość prostopadłościanu obliczamy V=............ Betonowy basen ma kształt prostopadłościanu o wymiarach: 40 m; 20 m; 1,5 m, zmieści się w nim ..........litrów wody. Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami to .......................... . W sześcianie długość krawędzi ................................ jest równa długości krawędzi podstawy. Pole powierzchni sześcianu obliczamy Pc= ................., a objętość V=......... .Objętość sześcianu o krawędzi 3cm wynosi..............
Graniastosłup prosty jest figurą przestrzenną, której podstawy są przystającymi ........................., a wszystkie ściany boczne są ................................. . Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa obliczamy Pc=.................. , a objętość V=............... Objętość graniastosłupa prostego wynosi 240 cm³. Jego podstawa ma pole 80 cm², wysokość tego graniastosłupa ma................
Ostrosłup jest figurą przestrzenną, której podstawą jest dowolny..................,a wszystkie ściany boczne są ...................... . Pole powierzchni ostrosłupa obliczamy Pc=................ . Podstawą ostrosłupa, który ma 7 wierzchołków jest............................... .
Bryłę, której podstawami są identyczne i równoległe do siebie koła nazywamy ................ . Podstawą stożka jest.................. .

KRZYŻÓWKA NR 1

1.Jest nim czworościan.
2.Figura, w której krawędź boczna jest równa jego wysokości.
3.Ile wierzchołków ma ostrosłup ośmiokątny?
4.Ile ścian ma ostrosłup dwunastokątny?
5.Ile krawędzi ma graniastosłup pięciokątny?
6.Jeżeli podstawa ostrosłupa ma 54 krawędzie, to ile krawędzi ma ostrosłup?
7.Ile wierzchołków ma graniastosłup siedmiokątny?
8.Jaki ostrosłup ma 9 krawędzi?
9.Inaczej 1 dm3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.