X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18221
Przesłano:
Dział: Języki obce

There is a pillow on the bed - zastosowanie "there is". Scenariusz zajęć

Temat lekcji-"There is a pillow on the bed". Zastosowanie<there is>.

1.Cele lekcji:
-rozwijanie i utrwalanie słownictwa związanego z domem,szkołą (pomieszczeniami),
-rozwijanie nowych sprawności językowych,związanych z określaniem położenia przedmiotów w pomieszczeniu,
-rozumienie poleceń wydawanych przez nauczyciela,
-właściwe reagowanie (poprawna odpowiedź)na zadane pytania,

2.Środki dydaktyczne:
-odtwarzacz DVD,CD,rzutnik,karty obrazkowe,kserokopie z ćwiczeniami dla każdego ucznia,kilka pomocniczych przedmiotów związanych z pomieszczeniem,np.krzesło,książka,kubek,długopis,biurko itp.

3.Metody i formy pracy:
-m.audiolingwalna,
-grupowa,
-indywidualna,
-"burza mózgów".

4.Przebieg pracy:
a)część wstępna,
-nauczyciel wita klasę odtwarzając piosenkę "Good morning children" oraz zadaje kilku uczniom pytanie-"How are you today?"
-N.zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji.
b)część właściwa lekcji,
-N.rozpoczyna od podania kilku przykładowych zdań opisujących położenie przedmiotów w najbliższym otoczeniu
(np.w klasie)"There is a chair on the floor/ There is a pen on the desk/ There is a board on the wall/ There is a book on the desk" e.c.Nastepnie N.prosi o powtarzanie za nim podanych zdań.
-N.tłumaczy znaczenie podanych zdań a następnie zapisuje na tablicy temat lekcji oraz 3 przykładowe zdania.N.prosi o przepisanie tematu i zdań do zeszytu.
-N.zwraca uwagę U.na zapisane zdania,podkreślając <there is>
na początku zdania.
-N.zawiesza na tablicy duży plakat,przedstawiający salon domowy(living room)i prosi U.o wspólne lub samodzielne opisanie położenia przedmiotów w tym pomieszczeniu-na początku N.pomaga w układaniu zdań.
U.zaczynają zdanie od <there is>.
-N.podaje kilka zdań po polsku i prosi U.o przetłumaczenie ich na język angielski,np.<Na łóżku jest poduszka-There is a pillow on the bed/ Na podłodze jest but-There is a shoe on the floor> e.c.
-N.rozdaje U.kserokopie ćwiczeń i prosi o samodzielne uzupełnienie luk(należy wpisać w puste miejsce odpowiednio "there" lub "is")-na tym etapie uczniowie powinni bez większych problemów wykonać ćwiczenie.
-N.ćwiczenie z "pustą luką" jest odczytywane na głos a ewentualne błędy poprawiane.
-N.odtwarza za pomocą rzutnika obrazek przedstawiający pomieszczenie (np.sypialnię),N.zadaje pytania:<Is there a chair?/ Is there a bed?/ Is there a lamp?>,
-N.sam podpowiada U. jak udzielić odpowiedzi na takie pytanie(kilka przykladów N.robi samodzielnie, stopniowo włączając w to uczniów).
-N.prosi o wzajemne zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi przez U.

Jeśli jest jeszcze możliwość wykonania dodatkowego ćwiczenia,
N.chowa za sobą kartę obrazkową i zadaje pytanie na które U.powinien krótko odpowiedzieć:"Yes,there is/No,there isn't"
np.Is there a pencil? Yes,there is.

c)zakończenie lekcji,
-N.zadaje pracę domową i nagradza najbardziej aktywnych uczniów "buźkami"(znaczki z żółtą uśmiechniętą buźką)
-N.żegna się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.