X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1821
Przesłano:

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta - konspekt lekcji dla klasy V

Cele ogólne:
· rozwijanie logicznego rozumowania
· stworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności:
- efektywnego współdziałania w grupie,
- rozwiązywania problemów,
- organizowania i oceniania własnego uczenia się,
- prezentacji własnego punktu widzenia,
- uwzględniania poglądów kolegów,
- przygotowania do publicznych wystąpień.

Cele szczegółowe - uczeń:
· rozróżnia trójkąty ze względu na kąty i boki,
· poznaje własności trójkątów,

Metody
· Pogadanka - objaśnienie nowego materiału· Dyskusja prowadząca do sformułowania wniosków.
· Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań ułatwiające zrozumienie tematu.

Formy
· Praca grupowa.

Środki dydaktyczne
· Kartki z zadaniami dla grup.
· Arkusze papieru

Przebieg lekcji

1. ZAANGAŻOWANIE

W tej części lekcji podzieliłam klasę na grupy o małym zróżnicowaniu poziomów. Poprosiłam o wybranie lidera grupy, sekretarza i sprawozdawcy. Następnie rozdałam każdej grupie zadanie do wykonania.
Narysuj trójkąt prostokątny równoramienny o długości ramion 10cm. Zmierz kąty wewnętrzne trójkąta i oblicz ich sumę.
Narysuj trójkąt równoboczny o długości boku 9 cm . Zmierz kąty wewnętrzne tego trójkąta i oblicz ich sumę.
Narysuj trójkąt rozwartokątny różnoboczny o długości boków przy kącie rozwartym 9cm i
7 cm . kąt między bokami wynosi 1200 zmierz pozostałe kąty wewnętrzne tego trójkąta i oblicz sumę wszystkich kątów.

2. BADANIE
Dzieci zapoznały się z zadaniami. Na tym etapie lekcji pojawiły się pytania:
- o przyrządy, których można używać
- czy mogą się porozumiewać w grupach?
- czy praca ma być wykonana jedna na grupę?
Udzielałam odpowiedzi na wszystkie pytania.
Uczniowie odnosili się do wcześniejszej wiedzy, planowali pracę.

3. PRZEKSZTAŁCANIE
Po wyjaśnieniu wątpliwości dzieci przystąpiły do pracy. Rysowały trójkąty zgodnie z danymi, oznaczali wierzchołki, mierzyli kąty, liczyli sumę kątów. Wspólnie rozwiązywali problemy komunikując się i przekonując.
Obserwowałam pracę dzieci. Odpowiadałam na pytania, lecz nie dawałam gotowych odpowiedzi.

4. PREZENTACJA
Przedstawiciele grup prezentowali wyniki na tablicy. Uczeń wybrany przez grupę głośno mówił o czynnościach, które wykonywali. Poprosiłam również, aby odpowiedź sformułował w postaci wniosku. Po prezentacji pytałam klasę, czy zrozumiała rozwiązanie oraz czy wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie.
Jedna grupa nie zapisała symbolu kąta, jednak dostrzegli błąd i uzupełnili brak.
Pomagałam, gdy pojawiły się trudności językowe.

5. REFLEKSJA
Rozmowa o tym, jak pracowały grupy, jaki wkład pracy wniósł każdy uczeń.

KOMENTARZ
Dzieci angażowały się w pracę. Dużo emocji wywołał podział ról. Grupy pracowały twórczo, uczniowie dyskutowali, przekonywali się wzajemnie. Badawcza forma lekcji bardzo im odpowiadała. Dużą satysfakcję sprawiło im samodzielne sformułowanie nowego twierdzenia matematycznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.