X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1813
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I: "Dobroć a okrucieństwo wobec zwierząt"

SCENARIUSZ POWSTAŁ PODCZAS UDZIAŁU W PROGRAMIE „NAUCZYCIEL Z KLASĄ”.

Krok 1: Prezentacja zadania.

Temat: Dobroć a okrucieństwo wobec zwierząt.

Grupy metod wykorzystywane w lekcji:

• dyskutowanie, debatowanie
• grupowe myślenie twórcze (‘burza mózgów’, ‘deszcz pomysłów’)
• korzystanie ze źródeł , zbieranie świadectw i opracowywanie ich
• odgrywanie ról, inscenizacje


Kto? Kiedy? Dla kogo?

Kształcenie zintegrowane klasa I. Listopad 2005r.

Cele lekcji:

Po zajęciach uczniowie powinni:
- mieć uporządkowane i utrwalone wiadomości na temat właściwej opieki nad zwierzętami,
- swobodnie wypowiadać się na określony temat,
- umieć scharakteryzować swojego psa,
- rozumieć pojęcia „okrucieństwo”, „opieka”,
- potrafić samodzielnie przygotować się do odegrania roli,
- posiadać umiejętność uczestniczenia w dyskusji,
- umieć uzasadnić swoją wypowiedź.

Inspiracja do przeprowadzenia zajęć:

Inspiracją wyboru właśnie tego tematu był bezdomny pies, który pewnego razu przyszedł do klasy za jednym z uczniów. Zauważyłam, że dzieci po kryjomu karmią go kanapkami, głaszczą i mówią do niego: Co ty tu biedny piesku robisz? Skąd się wziąłeś w naszej klasie? Czyj ty jesteś? Jak masz na imię? itp. Wspólnie postanowiliśmy poszukać rodziny dla naszego przybysza. Okazało się, że pies ma właściciela, dla którego jednak nie był on już potrzebny i postanowił się go pozbyć. Końcowym efektem było to, że jedna z mam postanowiła zaopiekować się pieskiem i problem został rozwiązany.

Krótki opis przebiegu zajęć:

W zaistniałej sytuacji postanowiłam, że nie można zlekceważyć tego co się stało. Uznałam, że jest to dobry moment aby zainteresować dzieci losem zwierząt i wyrobić w nich właściwą postawę wobec nich. Na zajęciach mamy zastanowić się nad potrzebami zwierząt oraz stworzyć „Kartę praw zwierząt”.

Słowa kluczowe:
opieka, okrucieństwo, karta praw zwierząt


Część: 2 – Krok 1: Swobodna rozmowa.

Tytuł kroku: Swobodna rozmowa.

Zebrałam wszystkie dzieci na dywaniku i zadałam im pytanie: Po co ludzie trzymają psy? Podaję kilka wypowiedzi uczniów: Do pilnowania domu. Po to żeby się z nimi bawić. Bo psy to wierni przyjaciele. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi zadałam kolejne pytanie: Czy uważacie, że wszyscy dobrze opiekują się psami? Na tablicy zapisałam zwroty i poprosiłam dzieci aby dokończyły jedno ze zdań. TAK ponieważ: Niektóre psy mieszkają w domach. Niektórzy mają psy rasowe i dbają o nie. NIE ponieważ: Nie opiekują się nimi. Nie karmią. Wyrzucają z domu.
Wspólnie z dziećmi doszliśmy do wniosku, że należało by dowiedzieć się jeszcze więcej na temat psów.


Część: 3 – Krok 2 Praca domowa.

Tytuł kroku: Praca domowa.

Zaproponowałam dzieciom aby zdobyły informacje na temat potrzeb psów. Aby dzieciom było łatwiej przeprowadzić wywiady, dla każdego z nich przygotowałam karteczkę z pytaniami: Co jedzą ? Co piją? Gdzie mieszkają? Czego potrzebują poza jedzeniem, piciem i mieszkaniem? Zaproponowałam aby uczniowie porozmawiali z właścicielami psów (sąsiadami, rodzicami, dziadkami, rodzeństwem itp.). Wyjaśniłam, że zdobywanie informacji jest to forma wywiadu polegająca na zadawaniu pytań i formułowaniu odpowiedzi. Na wykonanie zadania uczniowie otrzymali jeden dzień.


Część: 4 – Krok 3 Lekcja 1. Praca zespołowa

Tytuł kroku: Wypełnianie kart dotyczących potrzeb psów.

Przygotowałam kartki z działaniami matematycznymi na dodawanie i odejmowanie. Wynikiem każdego z działań były liczby od 1 do 4. Każde dziecko wylosowało jedną kartkę i po dokonaniu obliczeń podeszło do odpowiedniego stolika. Stoliki zostały wcześniej ustawione odpowiednio do pracy zespołowej i ponumerowane od 1 do 4. W ten sposób powstały 4 czteroosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał cztery karty dotyczące potrzeb psów. Jakiego pokarmu potrzebują psy? Jakiego napoju potrzebują psy? Jakich ćwiczeń potrzebują psy? Jakiego mieszkania potrzebują psy?
Załącznik nr 1

Zadaniem każdego zespołu było omówienie wszystkich potrzeb psów. Następnie przydzielenie zadań ( karta z jedną z potrzeb psów). W ten sposób każde dziecko w zespole miało przydzielone jedno zadanie polegające na przedstawieniu rysunkiem określonej potrzeby i ewentualnym opisaniu jej (dla dzieci zdolniejszych – potrafiących pisać). Poinformowałam uczniów, że po zakończeniu zadania każdy zespół będzie prezentował wyniki swojej pracy.


Część: 5 – Krok 4 Opis roli nauczyciela. Ocenianie.
Tytuł kroku: Ocenianie.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania poinformowałam uczniów co będzie brane pod uwagę przy ocenie zadania. A mianowicie: poprawność informacji, estetyka wykonania pracy, poprawność gramatyczna wypowiedzi.


Część: 6 – Krok 5 Prezentacja prac.

Tytuł kroku: Prezentacja prac.

Po wykonaniu zadania każde dziecko zaprezentowało swój rysunek i omówiło konkretną potrzebę. Następnie rozłożyliśmy wszystkie prace na dywanie i wspólnie wybraliśmy cztery najbardziej estetycznie wykonane prace (każda dotycząca innej potrzeby psa). Następnie oceniłam pracę każdego ucznia uwzględniając podane wcześniej kryteria.Część: 7 – Krok 6 Lekcja 2 Wprowadzenie do lekcji.

Na każdej ławce położyłam kopertę w której znajdował się obrazek psa pocięty na części. Zadaniem uczniów było złożenie obrazka oraz podpisanie go.

Załącznik nr 2

Tytuł kroku: Rysowanie psa.

Rozdałam uczniom „karty identyfikacyjne psa” i wyjaśniłam, że zadaniem ich będzie narysowanie własnego psa lub psa będącego bohaterem dowolnej bajki (dla tych dzieci, które nie posiadają psa) oraz zapisanie danych dotyczących tegoż psa.

Załącznik nr 3


Część: 8 – Krok 7 Opis roli nauczyciela. Ocenianie.

Tytuł kroku: Opis roli nauczyciela. Ocenianie.

Wyjaśniłam, że moja rola będzie polegała na ocenie staranności wykonania rysunku oraz poprawności dokonanego opisu. Każde dziecko po zakończeniu zadania krótko zaprezentowało swoją pracę kolegom i otrzymało ocenę nauczyciela.
Ci uczniowie którzy popełnili błędy w zapisie mieli za zadanie poprawić prace w domu i przynieść na następne zajęcia.


Część: 9 – Krok 8 Wykonanie albumu.

Tytuł kroku: Wykonanie albumu.

Przygotowałam wcześniej okładkę albumu. Dzieci wykonywały dziurkaczem otwory i podchodziły ze swoimi pracami i wkładały je do albumu. Następnie ustaliliśmy miejsce, w którym umieścimy album.


Część: 10 – Krok 9 Drama.

Tytuł kroku: Drama.

Zebrałam dzieci na dywanie i zaproponowałam wspólną zabawę w pieski. W zależności od hasła jakie podam dzieci powinny wczuć się w sytuację zwierzęcia np. pieski zadowolone, pieski samotne, pieski zmarznięte, pieski chore, pieski najedzone, pieski głodne, pieski smutne itp.


Część: 11 – Krok 10 Praca domowa.

Tytuł kroku: Praca domowa.
Podzieliłam uczniów na dwie grupy metodą odliczania do dwóch. Jedna z grup miała się wcielić w obrońców zwierząt i zgromadzić argumenty przemawiające za tym, że psy powinny mieć swoje prawa. Druga grupa miała za zadanie przyjąć na siebie rolę ludzi uważających, że psy nie mają żadnych praw. Dokładnie wyjaśniłam dzieciom, że nie są to ich własne opinie tylko każde z nich będzie aktorem, który odegra rolę pozytywną lub negatywną. Aby ułatwić dzieciom wykonanie zadania dla każdej z grup wręczyłam przygotowane wcześniej kartki. Dzieci gromadząc argumenty musiały dokończyć zdanie: Psy powinny mieć swoje prawa ponieważ…. Psy nie powinny mieć żadnych praw ponieważ….


Część 12 – Krok 11 Opis roli nauczyciela. Ocenianie.

Tytuł kroku: Ocenianie.

Poinformowałam uczniów, że ocenie podlegać będzie właściwe uzasadnienie (dokończenie zdania) oraz kulturalny sposób uczestniczenia w dyskusji: nie przerywanie kolegom, krótkie i zwięzłe wypowiedzi.


Część: 13 – Krok12:Lekcja 3 Dyskusja.

Tytuł kroku: Dyskusja

Dzieci siadają w kręgu. Po prawej stronie siadają obrońcy praw psów a po lewej przeciwnicy psów. Informuję dzieci, że powinny zabierać głos na przemian, raz obrońcy praw psów a raz przeciwnicy. Każdy wypowiada tylko jedno zdanie. Wszyscy powinni zabrać głos w dyskusji. Przypomniałam też kryteria oceny. Przykładowe wypowiedzi uczniów: Psy mają swoje prawa ponieważ: Jak są zaniedbane to cierpią. Potrzebują mieć swój dom. itp. Psy nie powinny mieć praw ponieważ: Są one po to, by człowiek czół się bezpiecznie. Psy mają mieszkać w budzie. Psy powinny pilnować domu. itp. Na koniec dyskusji wyjaśniłam uczniom, że oczywiście wszystkie psy mają prawa podobnie jak ludzie. Zadanie to miało na celu rozwijanie umiejętności uczestniczenia w dyskusji.


Część: 14 – Krok 13: Burza mózgów. Tworzenie karty praw zwierząt.

Tytuł kroku: Burza mózgów. Tworzenie karty praw zwierząt.

Zadałam dzieciom pytanie: Do czego psy mają prawo? Zapisywałam na tablicy wszystkie wypowiedzi. Następnie wybraliśmy wspólnie kilka najistotniejszych . Następnie spytałam, czy prawa psów możemy przenieść na inne zwierzęta. Równocześnie poinformowałam, że nie można udzielać odpowiedzi TAK, NIE tylko TAK, ponieważ… oraz NIE, ponieważ….
Przykładowe wypowiedzi: TAK, ponieważ: Wszystkie zwierzęta potrzebują żeby ludzie się nimi opiekowali. Żeby ludzie ich nie krzywdzili. Zapisałam je na dużym arkuszu i zaproponowałam aby nadać temu dokumentowi tytuł „Karta praw zwierząt”.
Na koniec wyjaśniłam dzieciom co to jest „Karta praw zwierząt:

Załącznik nr 4


Część: 15 – Krok 14: Refleksja nauczyciela.

Tytuł kroku: Refleksja nauczyciela.

Uważam, że temat bardzo zainteresował uczniów. Skłonił do samodzielnego myślenia. Zmusił do refleksji nad losem zwierząt. Uczniowie bardzo się angażowali podczas realizacji wszystkich zadań. Podeszli do nich bardzo emocjonalnie i jestem przekonana, że będą przez dłuższy czas troszczyć się o zwierzęta.


Część:7 – Krok 6: Refleksje uczniów

Tytuł kroku: Refleksje uczniów.

Lekcja bardzo ciekawa! Teraz już wiem na czym polega opieka nad zwierzętami.
Nie zawsze dbałem o swojego Reksa, bo nie wiedziałem, że to takie ważne.
Teraz wiem, ze na pewno mój pies ma dobre warunki.
Myślę, że zwierzęta to nie zabawki , które można rzucić do kąta.
Chcę by było więcej lekcji związanych z tematem zwierząt!
Nie mam zwierzątka ale chciałbym mieć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.