X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18117
Przesłano:

Konkurs "Co wiesz o życiu papieża Jana Pawła II"

Konkurs wiedzy pt. „Co wiesz o życiu Papieża Jana Pawła II”
dla Szkoły Podstawowej.


Imię i nazwisko.........................Klasa................
Czas trwania: 45 min.

Zanim zaczniesz rozwiązywać test uważnie przeczytaj informację:


Do rozwiązania masz 50 zadań;
Za każde poprawnie wykonane zadanie możesz otrzymać jeden punkt;
Zaznacz prawidłową odpowiedź kółkiem, w przypadku pomyłki przekreśl niewłaściwą odpowiedź znakiem „x”, a następnie ponownie otocz kółkiem odpowiedź poprawną.

Powodzenia!

1.Kiedy urodził się Karol Wojtyła?
a)20 czerwca 1939r.
b)18 maja 1920r.
c)12 maja 1946r.

2.Jakie niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Krakowie w Uroczystość Wszystkich Świętych w 1946r.
a)urodził się Karol Wojtyła
b)Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie
c)ogłoszono koniec II wojny Światowej

3.Podaj dokładną datę powołania na „Urząd Piotrowy” kardynała Karola Wojtyłę.
a)16 X. 978r.
b)24.XI.1978r.
c)15.IX.1979r.

4.7 czerwca 1999r. Ojciec Święty poświęcił największą w Polsce, siódmą w Europie i jedenastą
na świecie bazylikę. Mieści się ona w:
a)Zakopanem
b)Swarzewie
c)Licheniu

5.Kardynał Wojtyła tuż po wyborze na papieża usłyszał, że ma wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. Słowa te skierował do Ojca Świętego:
a)Franciszek Macharski
b)Stanisław Dziwisz
c)Stefan Wyszyński

6.Która z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski odbyła się w stanie wojennym?
a)pierwsza
b)druga
c)trzecia

7.18 listopada 1990 roku Jan Paweł II udzielił audiencji pierwszemu i ostatniemu zarazem prezydentowi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jak nazywał się ten prezydent?
a)Michał Gorbaczow
b)Borys Jelcyn
c)Borys Godunow

8.Jak nazywa się jedyny w Azji kraj, w którym 90 % procent ludności stanowią katolicy?
Kraj ten był kilkakrotnie odwiedzany przez Ojca Świętego.
a)Filipiny
b)Indie
c)Chiny

9.Castel Gandolfo to:
a)zimowa rezydencja papieża
b)rzymski dom Jana Pawła II
c)nazwa włoskiej polikliniki
d)letnia rezydencja papieża

10.Wśród podanych dat wybierz te, które związane są z życiem największego Polaka.
a)18.V.1920r.
b)02.IV.2005r.
c)13.V.1981r.
d)16.X.1978r.

11.Jeden z kontynentów odwiedzanych przez Papieża nieustannie boryka się z problemem biedy i głodu. Podczas jej z pielgrzymek Ojciec Święty powiedział tam: „Gdybym tu nie przybył (....) nie mógłbym spokojnie umrzeć”. O jaki kontynent chodzi?
a)Afryka
b)Ameryka Północna
c)Europa

12.Który z europejskich krajów odwiedzanych przez Ojca Świętego nazywany jest „najstarszą córką Kościoła”?
a)Albania
b)Francja
c)Rosja

13.Tytuł książki napisanej przez Ojca Świętego brzmi:
a)Zbliżyć się do progu nadziei
b)Przekroczyć próg nadziei
c)Między wiarą a powołaniem
d)Pamięć i tożsamość

14. Który spośród wymienionych krajów europejskich odwiedzonych przez Papieża posiada największy odsetek katolików?
a)Wielka Brytania
b)Irlandia
c)Norwegia

15. Ojciec Święty odwiedził wiele państw położonych na wyspach. Jeden z wymienionych krajów nie jest wyspą. Który?
a)Haiti
b)Madagaskar
c)Brazylia

16. Jaką nazwę nosi największy kraj w Ameryce Południowej? W 1997r. odbyło się tam światowe spotkanie rodzin w którym uczestniczył Jan Paweł II.
a)Argentyna
b)Brazylia
c)Chile

17. Ojciec Święty kilkakrotnie odwiedzał Brazylię. Jaki procent ludności w Brazylii stanowią katolicy?
a)jest to nieliczna grupa ludności – około 1%
b)jedna trzecia mieszkańców tego kraju to katolicy – 30%
c)Brazylia jest w zdecydowanej większości katolickim krajem – katolicy stanowią 76% ludności

18. Na którym z kontynentów odwiedzanych przez Papieża żyje najwięcej katolików?
a)w Europie
b)w Afryce
c)w Ameryce Łacińskiej

19. W sierpniu 2004r. Ojciec Święty odbył ostatnią pielgrzymkę zagraniczną. Jej celem
było sanktuarium maryjne we Francji, znane z objawień, które otrzymała św. Bernadeta Soubirous.
Jak nazywa się miejscowość, w której znajduje się sanktuarium?
a)Lourdes
b)Fatima
c)Częstochowa

20. Jak nazywa się kraj afrykański w którym wybudowano na wzór Bazyliki św. Piotra olbrzymią katedrę pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Ojciec Święty konsekrował tę budowlę w 1990 roku podczas swojej siódmej pielgrzymki na kontynent afrykański.
a)Maroko
b)Wybrzeże Kości Słoniowej
c)Rwanda

21. Data chrztu Karola Wojtyły:
a)18.V.1920r.
b)20.VI.1920r.
c)16.X.1921r.

22.W którym kraju i na jakim kontynencie Papież w 1988 roku dobitnie potępił działalność światowych przywódców handlu narkotykami – tak zwanych „baronów narkotykowych”.
a)w Indiach (Azja)
b)w USA (Ameryka Północna)
c)w Boliwii (Ameryka Południowa)

23. W którym kraju miała miejsce najkrótsza – jednodniowa – wizyta Papieża w Polsce?
W jakich miejscach przebywał?
a)Skoczów i Bielsko Biała w 1995r.
b)Zakopane i Krościenko w 1997r.
c)Bydgoszcz i Toruń w 1980r.

24. Podaj dokładną datę beatyfikacji Jana Pawła II:
a)11.V.2007r.
b)13.X.2009r.
c)1.V.2011r.

25. Wymień nazwę letniej rezydencji Jana Pawła II:
a)Kostaryka
b)Castel Gandolfo
c)Casablanka

26. W liście do dzieci Ojciec Święty przywołuje scenę znalezienia 12 – letniego Jezusa w świątyni.
Co Jezus odpowiedział swoim rodzicom, gdy zastali Go na rozmowie z uczniami w Piśmie?
a)„Czemuście mnie szukali? Przecież jestem dorosły i mam prawo decydować o tym co robię”:
b)„Czemuście mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinienem być
w tym, co należy do Mego Ojca”;
c)„Dobrze że jesteście. Zabierzcie mnie do domu”.

27. Ojciec Święty odbył swoją ostatnią pielgrzymkę do:
a)Hiszpanii
b)Szwecji
c)Francji

28. Jak nazywa się uczelnia rzymska na której w 1948r. Karol Wojtyła obronił swoją pracę doktorską?
a)Biblicum
b)Gregorianum
c)Angelicum

29. Pierwsza parafia Ojca Świętego po otrzymaniu święceń kapłańskich znajdowała się:
a)w Niepołomicach
b)w Niemcach pod Lublinem
c)w Niegowici koło Bochni

30. Podaj nazwę pierwszej encykliki papieża Jana Pawła II?
a)Fides et ratio
b)Memento mori
c)Redemptor hominis

31. Ile encyklik napisał Ojciec Święty w ciągu całego swojego pontyfikatu?
a)4
b)14
c)24

32. Jaki tytuł nosi książka Papieża o powołaniu kapłańskim?
a)Powołanie do kapłaństwa
b)Miłość do ludu
c)Dar i Tajemnica

33. Który rok w okresie pontyfikatu Jana Pawła II przeszedł do historii jako Jubileuszowy Odkupienia?
a)1990
b)2001
c)1983

34. Jak brzmi imię i nazwisko wybitnego uczonego, profesora filozofii, od którego pierwszy raz kardynał Wojtyła usłyszał słowa: „Będziesz papieżem”?
a)Wincenty Granat
b)Stefan Świeżawski
c)Ignacy Paderewski

35. Z jakim dniem rozpoczyna się testament Jana Pawła II i w jakim Języku był napisany?
a)16.X.1978r. w języku polskim
b)18.II.1979r. w języku łacińskim
c)06.III.1979r. w języku polskim

36. Kto według prawa kościelnego ma prawo wyboru papieża?
a)wszyscy księża
b)tylko biskupi
c)tylko kardynałowie

37. Kiedy miał miejsce zamach na życie Ojca Świętego?
a)23.IX.1990r. o godz. 20:20
b)17.XII.1992r. o godz. 7:00
c)13.V.1981r. o godz. 17:19

38. 16.X.2012r. obchodziliśmy kolejną rocznicę:
a)podróży Jana Pawła II do Polski
b)zamach na Jana Pawła II
c)rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II

39. Ojciec Święty odszedł do wieczności w wigilię ustanowionego przez siebie kościelnego święta.
O jakie święto chodzi?
a)Święta Wielkanocne
b)Boże Narodzenie
c)Święto Miłosierdzia Bożego

40. Jak nazywa się krótki życiorys Jana Pawła II, który włożono zapieczętowany w specjalnej metalowej tubie do trumny z ciałem papieża?
a)testament
b)życiorys
c)rogito

41. Wymień nazwę soboru powszechnego w którym czynny udział brał biskup Karol Wojtyła?
a)Sobór Jerozolimski
b)Sobór Watykański I
c)Sobór Watykański II

42. Podaj datę pogrzebu Ojca Świętego?
a)05.IV.2005r.
b)08.IV.2005r.
c)28.IV.2005r.

43. Podczas pierwszej i przedostatniej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty wypowiedział historyczne słowa modlitwy, które stały się początkiem duchowej odnowy i przemian społecznych w naszym kraju. Jak one brzmiały?
a)„Pokój ludziom dobrej woli”
b)„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi”
c)„Wiara czyni cuda”

44. Teatr konspiracyjny założony w 1941 r. m.in. przez Karola Wojtyłę i Mieczysława Kotlarczyka nosił nazwę:
a)Teatr Tragedii
b)Teatr Dramatyczny
c)Teatr Rapsodyczny

45. Karol Wojtyła:
a)został wyświęcony na księdza 21 lutego 1945 r.
b)rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1938r.
c)został mianowany kardynałem w 1967r.

46.Karol Wojtyła po wyborze na Papieża pierwsze przemówienie wygłosił:
a)po polsku
b)po włosku
c)po łacinie

47. 22 maja 1995r. Jan Paweł II Polskę odwiedził po raz:
a)5
b)7
c)6

48. Beatyfikacja Jana Pawła II nastąpiła:
a)6 lat po jego śmierci
b)5,5 lat po jego śmierci
c)6,5 lat po jego śmierci

49. Podaj dokładną datę beatyfikacji Jana Pawła II:
a)1 maja 2010 r.
b)1 maja 2011 r.
c)3 maja 2011 r.

50. Co symbolizuje drewno cyprysowe, z którego wykonano papieską trumnę:
a)odpuszczenie grzechów
b)nieśmiertelność
c)zaznanie łask Bożych

Opracowała: Wiesława Gadomska


1. Poprawne odpowiedzi:

2. b
3. b
4. a
5. c
6. c
7. b
8. a
9. a
10. d
11. a, b, c, d
12. a
13. b
14. b, d
15. b
16. c
17. b
18. c
19. c
20. a
21. b
22. b
23. c
24. a
25. c
26. b
27. b
28. c
29. c
30. c
31. c
32. b
33. c
34. c
35. b
36. c
37. c
38. c
39. c
40. c
41. c
42. c
43. b
44. b
45. c
46. b, c
47. b
48. a
49. a
50. b
51. b

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.