X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18107
Przesłano:

Ssgregacja śmieci - scenariusz lekcji przyrody w klasie IV

Czas trwania: 45 minut
Cele:
- uczeń rozumie znaczenia słowa „śmiecie”,
- podaje główne źródła pochodzenia odpadów, śmieci,
- zna sposoby podziału odpadów,
- określa zalety i wady segregacji śmieci,
- wyjaśnienia znaczenia recyklingu
- rozumie konieczność segregacji śmieci,
- określa znaczenie segregacji śmieci dla środowiska i człowieka.
Metody:
- metody aktywizujące: burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia praktyczne,
- pogadanka.
Formy: praca indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Pomoce dydaktyczne: różnego rodzaju śmiecie ( dla każdego ucznia jeden śmieć), worki do segregacji śmieci, karty pracy, encyklopedia, rozsypanka sylabowa dla czterech grup

Przebieg zajęć:

1. Część wstępna: czynności organizacyjno-porządkowe, powitanie uczniów, zapoznanie z tematem zajęć.

2. Część główna
A. Burza mózgów.
Nauczyciel zapisuje na tablicy początek zdania:
Odpady to .................. . Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i dopisują zakończenie zdania.
B. Uczniowie zostają podzieleni na grupy 3-4 osobowe. Każda grupa dostaje od nauczyciela kopertę, w której znajduje się rozsypanka sylabowa.
Grupa I – gospodarstwa domowe, grupa II – zakłady przemysłowe, grupa III – zakłady opieki zdrowotnej, grupa IV – gospodarstwa rolne. Po zakończeniu pracy każda grupa podaje odpowiedź – źródła pochodzenia śmieci. Uświadomienie uczniom ile kilogramów śmieci produkuje człowiek w ciągu roku.
C. Poszukanie odpowiedzi na pytanie – Co zrobić, aby zmniejszyć ilość śmieci, odpadów? Wysłuchanie propozycji uczniów, nauczyciel zwraca uwagę na segregację śmieci.
D. Nauczyciel pokazuje uczniom różnorodne śmiecie oraz przygotowane worki
w odpowiednich kolorach przeznaczone do segregowania śmieci. Przekazuje wiadomości o zasadach segregacji śmieci, a następnie uczniowie dokonują ich podziału, wrzucając do odpowiedniego worka. Zadanie wykonuje każdy uczeń.
E. Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy, na której powinien napisać jakie są zalety i wady segregacji śmieci. Następnie nauczyciel prosi, aby uczniowie zaprezentowali wyniki swojej pracy, które on zapisuje na kartonie. Uświadamia uczniom, że segregacja ma więcej zalet niż wad oraz umożliwia recykling.
F. Chętny uczeń lub nauczyciel wyjaśnia znaczenie słowa recykling (można posłużyć się encyklopedią).

3. Podsumowanie zajęć.

Opracowała : mgr Małgorzata Goclon- Słonka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.