X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1810
Przesłano:

Wolontariat

REGULAMIN KLUBU WOLONTARIUSZA PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BĄDŹMY RAZEM” W KOSZALINIE


MOTTO:
”JEŚLI MOŻESZ KOMUŚ POMÓC I CHCESZ,ZRÓB TO W PREZENCIE.
DLATEGO NIGDY NIKOGO NIE PROŚ O PIENIĄDZE,BO POMAGAJĄC KOMUŚ W TAKI SPOSÓB DAJESZ PRZECIEŻ TYLKO ODROBINĘ TEGO,CO I TAK ROBISZ W ŻYCIU.”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. WOLONTARIAT-TO BEZPŁATNE,ŚWIADOME I DOBROWOLNE DZIAŁANIE NA RZECZ INNYCH,WYKRACZAJĄCE POZA WIĘZI RODZINNO-KOLEŻEŃSKO –PRZYJACIELSKIE.
2. WOLONTARIUSZ-OSOBA PRACUJĄCA NA ZASADZIE WOLONTARIATU.WOLONTARIUSZEM MOŻE BYĆ KAŻDY,W KAŻDEJ DZIEDZINIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO,WSZĘDZIE TAM,GDZIE TAKA POMOC JEST POTRZEBNA.
3. KLUB WOLONTARIATU JEST INICJATYWĄ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BĄDŹMY RAZEM” W KOSZALINIE,SKIEROWANĄ DO LUDZI MŁODYCH,KTÓRZY CHCĄ POMAGAĆ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNYM,REAGOWAĆ CZYNNIE NA POTRZEBY ŚRODOWISKA,INICJOWAĆ DZIAŁANIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM,WSPOMAGAĆ RÓŻNEGO TYPU INICJATYWY CHARYTATYWNE I KULTURALNE
4. KLUB WOLONTARIATU WŁĄCZA UCZNIÓW Z SOSW W KOSZLINIE DO DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA ZASADZIE WOLONTARIATU
5. KLUB WOLONTARIUSZA JEST WSPÓLNOTĄ NIEZALEŻNĄ POLITYCZNIE,CAŁKOWICIE NIEODPŁATNĄ I OTWARTĄ NA WSZYSTKICH,KTÓRZY CHCĄ POMAGAĆ.

II.CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

1. CELEM KLUBU WOLONTARIUSZ JEST ZAANGAŻOWANIE LUDZI W KAŻDYM WIEKU DO ŚWIADOMEJ,DOBROWOLNEJ I NIEODPŁATNEJ POMOCY INNYM
2. WOLONTARIAT MA NA CELU AKTYWNE DZIAŁANIE W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE ORAZ ICH RODZINOM,OTOCZENIU.
3. CELEM JEST WYPRACOWANIE SYSTEMU WŁĄCZANIA DO DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE WOLONTARYSTYCZNYM I WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI I ZAPAŁU W PRACACH NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH.
4. CELEM JEST INTEGRACJA, AKCEPTACJA,UMOŻLIWIENIE POZNANIA SPECYFIKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NAUCZANIA SPECJALNEGO OSOBOM,KTÓRE CZUJĄ TAKĄ POTRZEBĘ.
5. KLUB WOLONTARIUSZA ANGAŻUJE SIĘ W ORGANIZACJĘ IMPREZ UROCZYSTOŚCI W SOSW W KOSZALINIE.
6. MIEJSCEM ORGANIZACJI DZIAŁAŃ WOLONTARIATU JEST STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W KOSZALINIE
7. KLUB WOLONTARIUSZA WŁĄCZA UCZNIÓW Z SOSW W DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA ZASADZIE WOLONTARIATU:
­ WSPÓŁPRACA ZE SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT W KOSZALINIE
­ WSPÓŁPRACA Z HOSPICJUM W KOSZALINIE

III.WOLONTARIUSZE

1. WOLONTARIUSZEM MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY,KTO PRAGNIE SŁUŻYĆ INNYM.
2. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE,RESPEKTUJĄCE ZASADY KLUBU WINNY PRZEDSTAWIĆ PISEMNĄ ZGODĘ RODZICÓW,OPIEKUNÓW NA DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIACKĄ.
3. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU OPIERA SIĘ NA ZASADZIE DOBROWOLNOŚCI I BEZINTERESOWNOŚCI.
4. CZŁONEK KLUBU KIERUJE SIĘ BEZINTERESOWNOŚCIĄ,ŻYCZLIWOŚCIĄ,CHĘCIĄ NIESIENIA POMOCY,TROSKĄ O INNYCH.
5. WOLONTARIUSZ ZNA PLAN PRACY ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOLONTARIUSZY I PRZESTRZEGA ICH.
6. WOLONTARIUSZ SYSTEMATYCZNIE PROWADZI KARTY AKTYWNOŚCI.
7. KAŻDY CZŁONEK WOLONTARIATU SWOIM POSTĘPOWANIEM STARA SIĘ PROMOWAĆ IDEĘ WOLONTARIATU,BYĆ PRZYKŁADEM DLA INNYCH.

IV.STANDARDY FUNKCJONOWANIA KLUBU WOLONTARIUSZA

1. PRZYGOTOWYWANIE WOLONTARIUSZY DO PRACY WOLONTARIACKIEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOAPRAWNYMI INTELEKTUALNIE.
2. KOORDYNACJA PRACY WOLONTARIUSZY.
3. MONITOROWANIE DZIAŁŃ WOLONTARIUSZY.
4. EWALUACJA PRACY WOLONTARIUSZY.

V.STRUKTURA KLUBU WOLONTARIUSZA

1. KLUB WOLONTARIUSZA NIE POSIADA JAKIEJŚ SZCZEGÓLNIE ROZBUDOWANEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ.
2. NA CZELE KLUBU WOLONTARIUSZA STOI ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU(CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA- NAUCZYCIELE)

VI.OBSZARY DZIAŁANIA

1. AKTYWNOŚĆ WOLONTARIUSZY UKIERUNKOWANA JEST NA DWA ZASADNICZE OBSZARY:
­ ŚRODOWISKO SZKOLNE SOSW W KOSZALINIE PRZY ULICY RZECZNEJ I PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO
­ ŚRODOWISKO LOKALNE(WSPÓŁPRACA ZE SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT ORAZ HOSPICJUM W KOSZALINIE)
2. DZIAŁALNOŚĆ W KAŻDYM MIEJSCU,GDZIE WOLONTARIUSZ MOŻE NIEŚĆ POMOC.

VII.MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. WOLONTARIUSZE NIE WNOSZĄ ŻADNYCH STAŁYCH SKŁADEK Z TYTUŁU PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU.WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM WOLONTARIUSZY W POSZCZEGÓLNYCH AKCJACH PONOSI KLUB WOLONTARIUSZA
2. POZYSKIWANIEM WSZELKICH ŚRODKÓW POTRZEBNYCH DO PRZEPROWADZENIA AKCJI ZAJMUJE SIĘ ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW.
3. WSZELKIE ŚRODKI FINANSOWE BĘDĄ PRZEZNACZANE TYLKO WYŁĄCZNIE NA KLUB WOLONTARIUSZA.

VIII.NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

1. CO NAJMNIEJ RAZ NA ROK ZOSTANIE ZORGANIZOWANIE SPOTKANIE NAGRADZAJĄCO –PODSUMOWUJĄCE NA, KTÓRYM SPOTYKAJĄ SIĘ WSZYSCY WOLONTARIUSZE Z OPIEKUNAMI W CELU PRZYPOMNIENIA MISJI WOLONTARIATU,CELÓW I ZASAD DZIAŁANIA ORAZ NAGRODZENIA ZA DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIACKĄ.
2. FORMY NAGRADZANIA:
­ WYRAŻENIE UZNANIA SŁOWNEGO
­ WRĘCZENIE LISTÓW POCHWALNYCH I DYPLOMÓW
3. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY MA WALOR MOTYWUJĄCY PODKREŚLAJĄCY UZNANIE DLA DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIUSZA.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.