X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18021
Przesłano:

Podatki w działalności gospodarczej

GŁÓWNY CEL : Klasyfikacja podatków i ich rodzaje w zależności od rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej.

CELE SZCZEGÓŁOWE: UCZEŃ POTRAFI:
1. wykorzystać posiadany zasób wiedzy z innych przedmiotów ekonomicznych,
2. podać definicję podatku,
3. dokonać klasyfikacji podatków,
4. zastosować rodzaje podatków do prowadzonej działalności gospodarczej

KOMPETENCJE KLUCZOWE:
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
- efektywne współdziałanie w zespole klasowym,
- podejmowanie decyzji grupowych,
- zdobywanie doświadczeń i wypracowywanie nawyków niezbędnych dla zawodu technik ekonomista.

KOMPETENCJE PRZEDMIOTOWE:
- umiejętne analizowanie i interpretowanie posiadanej wiedzy,
- poprawne posługiwanie się nazewnictwem ekonomicznym z zakresu podatków

PODSTAWA PROGRAMOWA:
Wyjaśnienie podstawowych kategorii ekonomicznych.

METODY:
Mapa pojęciowa, prezentacja na foliach, ćwiczenia praktyczne, dyskusja.

FORMY:
Praca grupowa, praca indywidualna,

POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Szary papier, mazaki, czyste kartki, foliogramy z klasyfikacją podatków, rzutnik, zadania dla uczniów, plansza do uzupełnienia z zasadami pracy w grupie, plansza z powiedzeniem Frankilna oraz z art.217 konstytucji


PRZEBIEG ZAJĘĆ

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:
1. Czynności organizacyjne ( powitanie, sprawdzenie listy obecności, przygotowanie do zajęć, podział klasy na 6 grup, wybór lidera, ustalenie zasad pracy w grupie).
2. Nawiązanie do tematu ( Słynne powiedzenie Frankilna „Na tym świecie nie ma nic pewnego, z wyjątkiem śmierci i podatków”,art.217 konstytucji).
3. Podanie tematu.

FAZA REALIZACYJNA:
1. Uczniowie podejmują próbę definicji podatku.
(Jednostronne, bezzwrotne i przymusowe świadczenie pieniężne uiszczane na rzecz
skarbu państwa lub organizacji sprawujących władzę publiczną)
2. W grupach uczniowie wypisują na kartkach znane im podatki i prezentują wyniki
( podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportu, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości, podatek od posiadania psów, podatek od gier, podatek vat, podatek akcyzowy, podatek rolny, podatek leśny)
3. Nauczyciel wyjaśnia, iż są to podstawowe podatki określone ustawami i prezentuje ich podział na folii
4. Uczniowie w grupach dokonują przypisania (na szarym papierze) powyższych podatków do poszczególnych rodzajów danej kategorii kryterium i prezentują wyniki pracy.
5. Nauczyciel sprawdza wyniki porównując je z prezentacją na foliach i wyjaśniając podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych płacony w formie karty podatkowej.
6. Uczniowie w grupach poszukują odpowiedzi na pytanie. Jakie podatki Twoim zdaniem będzie płaciło przedsiębiorstwo: usługowe, handlowe i produkcyjne? Podaj warunki jakie musi spełnić przedsiębiorstwo aby te podatki płacić? Lider grupy prezentuje odpowiedź.
7. Czy podatki są potrzebne ? Argumenty za i przeciw. Dyskusja.

FAZA PODSUMOWUJĄCA:
1. Podsumowanie zajęć.
2. Podanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.