X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17960
Przesłano:

Chrystus przynosi pokój. Scenariusz katechezy do kl. 2 gimnazjum

Temat: CHRYSTUS PRZYNOSI POKÓJ.
Cele:
-wyjaśnienie znaczenia pokoju przyniesionego przez Jezusa Chrystusa jako owocu Jego męki, śmierci i zmartwychwstania;
-kształtowanie postawy odpowiedzialności za dzielenie się Chrystusowym pokojem.
Środki dydakt.:
-Pismo Święte, podręcznik, małe kartki, modlitwa o pokój,
Metody:
-mapa skojarzeń,
-słoneczko,
-praca z tekstem,
-rozmowa,
-modlitwa

Przebieg katechezy:

Witam się z uczniami, sprawdzam obecność, zapraszam do wspólnej modlitwy.
Przypominamy wiadomości z ostatniej katechezy.

Wprowadzenie:
1.Proszę uczniów ,aby na kartce, na której widnieje napis pokój napisali swoje skojarzenia związane z tym słowem, a następnie wyznaczona osoba dokonuje zapisu skojarzeń na tablicy w kształcie słoneczka.

Rozwinięcie:
2. Zadanie pyt.: Kto lub co służy budowaniu pokoju? Odp.: Zgoda, zrozumienie, miłość, Chrystus, Kościół,wiara, przykazania Boże, współpraca między ludźmi ,ludzie czyniący dobro itp.
Kto lub co niszczy pokój?( agresja,wojna, egoizm, nienawiść, zawiść, zło, zdrada, szatan, grzech, wrogość,terroryści, kłótnie,itp.)odp. przedstawiamy w formie tabeli, przepisujemy do zeszytu)

Pokój to: stan bezpieczeństwa, zgody, współdziałania między ludźmi, brak wrogości i wojny, poczucie duchowej równowagi.
3.Podanie tematu (na dzisiejszej katechezie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: co oznacza pokój przyniesiony przez zmartwychwstałego Jezusa?)-zapis tematu na tablicy i w zeszytach:CHRYSTUS PRZYNOSI POKÓJ.
4.Uroczyste odczytanie Pisma Świętego(J 20,19-23)
-analiza tekstu(uczniowie korzystają z podręcznika, w którym znajduje się omawiany tekst z Pisma Św.)
-katecheta wyjaśnia co oznaczało dla Izraelitów życzenie pokoju oraz jaki pokój zawdzięczamy Chrystusowi?
5.Zapis w zeszycie: CHRYSTUSOWY POKÓJ TO WOLNOŚĆ OD LĘKU, TO WZMOCNIENIE DUSZY I CIAŁA, TO OWOC ZWYCIĘSTWA NAD GRZECHEM(ZŁEM)
6.Katecheta odczytuje fragm. „Orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju z 1.01. 2013 r.”:
„Pokój obejmuje całą osobę ludzką i zakłada zaangażowanie całego człowieka. Jest to pokój z Bogiem przez życie zgodnie z Jego wolą. Jest to wewnętrzny pokój z samym sobą i pokój zewnętrzny z bliźnim i z całym stworzeniem.
Jezus, objawienie miłości Ojca, nie waha się złożyć ofiary z samego siebie. Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka, przeżywamy radosne doświadczenie ogromnego daru: jest nim udział w życiu samego Boga, czyli w życiu łaski, będącym zadatkiem życia w pełni szczęśliwego. Jezus Chrystus, w szczególności, daje nam prawdziwy pokój, który rodzi się z ufnego spotkania człowieka z Bogiem”

7.Pyt.: Kiedy doświadczamy Jezusowego pokoju?
Odp. W modlitwie, przyjmując sakramenty, w sposób szczególny w s. pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Zakończenie:
W Eucharystii, w której uobecnia się ofiara krzyża zostajemy napełnieni pokojem, czyli pełnią życia z Bogiem. Podczas sprawowania Eucharystii jesteśmy także wezwani do wprowadzania Chrystusowego pokoju przez modlitwę, czyny miłości i przezwyciężanie grzechu.(„przekażcie sobie znak pokoju”,”idźcie w pokoju Chrystusa”).
Zadanie pracy domowej:
Ułóż dekalog pokoju.
Modlitwa franciszkańska o pokój(uczniowie otrzymują tekst modlitwy ,który wkleją do zeszytu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.