X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17906
Przesłano:
Dział: Internat

Smażenie chrustu, różyczek karnawałowych. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Temat: Smażenie chrustu, różyczek karnawałowych
Prowadząca : Teresa Duławska
Uczestnicy: grupa wychowawcza IV
Wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu :
- lekkim- 3 osoby,
- umiarkowanym-5 osób,
- znacznym-2 osoby.
Data zajęć: 28.01.2013
Rodzaj zajęć: zajęcia kulinarne
Miejsce zajęć: pracownia gospodarstwa domowego
Czas zajęć:90 min

CELE ZAJĘĆ
Cele ogólne:
- kultywowanie zwyczajów karnawałowych
- zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności poprzez wykonywanie w miarę swoich możliwości samodzielnie ciasta – różyczki karnawałowe ,chrust
Cele operacyjne
Poziom wiadomości

A. Wychowanek zna:
- znaczenie terminu karnawał, zwyczaje karnawałowe,
- zasady jakie obowiązują w pracowni gospodarstwa domowego,
- określa wartości odżywcze wymienionych produktów.

B. Wychowanek rozumie:
- nazywa i zidentyfikuje produkty potrzebne do wykonania ciastek,
- rozróżnia produkty,
- konieczność stosowania się do przepisów bhp podczas pracy w kuchni

Poziom umiejętności
C. Wychowanek potrafi:
- rozwiązać krzyżówkę z hasłem KARNAWAŁ
- podać surowce niezbędne do wykonania chrustu, różyczek karnawałowych
- wymienić kolejno następujące po sobie czynności podczas wykonania w/w ciasta ,
- pracować w oparciu o instrukcję – przepis,
- bezpiecznie posługiwać się narzędziem ręcznym, obsługiwać sprzęt AGD,
- kroić i wycinać przygotowane ciasto w odpowiedni kształt /prostokąty, koła/
- aktywnie współdziałać w grupie podczas zajęć
- stosować zasady bhp podczas przygotowywania ciasta
- wykonuje czynności porządkowe w pracowni gospodarstwa domowego
Cele wychowawcze:
-wyrabianie wytrwałości, pracowitości,
- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach kulinarnych
Cele rewalidacyjne:
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez dobór odpowiedniego sprzętu i narzędzi kuchennych, prawidłowe nakrycie stołu do posiłku
- wzbogacanie słownictwa wychowanków o nazwy :produktów, przyborów i narzędzi gospodarstwa domowego itp.
- doskonalenie koncentracji uwagi poprzez krojenie ciasta w (paski, większe lub mniejsze koła)
Metody pracy :
- słowna - pogadanka
-pokaz z instruktażem,
- działanie praktyczne
Formy pracy :
- indywidualna
- zespołowa
Środki dydaktyczne :
-podręcznik – książka kucharska,
- materiały ze stron www – przepisy,
- produkty spożywcze potrzebne do wykonania ciasta / mąka,jajka,śmietana,sól,olej
- drobny sprzęt kuchenny / stolnica,wałek,radełko ,noże kuchenne/,
- urządzenia elektryczne / frytkownica, kuchenka elektryczna ,czajnik /,
- nakrycia stołowe / talerze, serwetnik /,
- fartuchy ochronne,
-środki czystości ( mydło, ręczniki jednorazowe, zmywaczki, ściereczki, płyn do mycia naczyń ),
- krzyżówka z hasłem KARNAWAŁ,
-układanka wyrazowa napisana komputerowo temat zajęć na kartkach papieru

Przebieg zajęć:

I. Zajęcia wstępne :
1.Powitanie wychowanków grupy
2.Podanie tematu zajęć- ,, Smażenie chrustu, różyczek -karnawałowe smakołyki”
3.Zapoznanie wychowanków z celami zajęć
4.Zapoznanie z terminem karnawał
-Przeczytanie wiersza
- Rozwiązywanie krzyżówki, głośne odczytanie hasła /KARNAWAŁ/
- Przeprowadzenie konkursu na najszybsze ułożenie powiedzeń i przysłów z rozsypanek wyrazowych związanych z karnawałem.
II. Praktyczne działanie
1. Prezentacja
– potrzebne składniki do wykonania ciasta,
- przybory i narzędzia kuchenne,
- etapy wykonania chrustu, różyczek
2. Zabawa -,, Wiem co to jest ” –odgadywanie za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, dotyku produkty kulinarne
3. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas zajęć
-założenie fartuszków ochronnych.
- mycie i wycieranie rąk (ciepłą wodą z mydłem ponieważ zmywa brud i bakterie).
- praca na wyznaczonych stanowiskach pracy.
4.Indywidualna i zespołowa praca wychowanków
5.Doradzanie, pomaganie w razie potrzeby, reagowanie w przypadku nieprawidłowości
III. Zakończenie zajęć
1.Wspólna degustacja ciastek
2.Wręczenie dyplomów i drobnych upominków
3. Podsumowanie przebiegu zajęć – ewaluacja:
Pytania do dzieci:
- Czy podobały wam się dzisiejsze zajęcia?
- Czy lubicie taką formę zajęć?
- Czy smakują Wam samodzielnie wykonane ciastka?
- Czy będziecie potrafili samodzielnie w domu wykonać tak wspaniałe ciastka?
4. Sprzątanie pracowni
- sprzątanie ze stołu
- zmywanie naczyń
5. Podziękowanie za wspólne zajęcia.
6. Pożegnanie.

Uwagi do realizacji zajęć :
Wychowawca podczas zajęć dostosowuje zadania do potrzeb i możliwości wychowanków . Stosuje pochwały indywidualne, nagradza sukcesy i motywuje ich do dalszej pracy .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.