X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17879
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Has she got blue eyes?". Utrwalanie czasownika Has got/have got. Scenariusz lekcji dla kl. III szkoły podstawowej

1.Temat lekcji-"Has she got blue eyes?"Utrwalanie czasownika has got/have got.

2.Cele ogólne lekcji:
-rozwijanie i utrwalanie słownictwa oraz sprawności językowych,
-wzbudzanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi.

3.Cele szczegółowe lekcji:
-uczeń rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
-uczeń potrafi zastosować wyrażenia i słownictwo w odpowiednim kontekście i sytuacji,
-uczeń rozumie pytania do niego kierowane(związane z tematem).

4.Środki dydaktyczne:
karty obrazkowe,wycięte z gazet ilustracje,rzutnik,kserokopie z ćwiczeniami,odtwarzacz CD.

5.Metody i formy pracy:
grupowa,indywidualna,dialog,ćwiczenia praktyczne,"burza mózgów".

6.Przebieg lekcji;

a)część wstępna:
-nauczyciel wita się z uczniami,informuje o temacie lekcji oraz przedstawia cele lekcji,
-nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy i prosi o przepisanie go do zeszytu.
b)część właściwa:
-nauczyciel powtarza słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym oraz wyrażenia "has she got/has he got?",
-nauczyciel prosi na srodek klasy jedną chętną osobę i zadaje pytania dotyczące tej osoby.Zadaniem reszty klasy jest udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela(np.has she got green eyes?Yes,she has),
-nauczyciel po zakończeniu ćwiczenia jeszcze raz zapisuje na tablicy utrwalane wyrażenia i słownictwo,
-nauczyciel rozdaje w klasie kilku osobom karty obrazkowe(flashcards)ukazujące twarze różnych osób.Uczniowie zadają pytania i udzielają odpowiedzi.Nauczyciel koryguje ewentualne błędy.
-nauczyciel rozdaje wszystkim uczniom kserokopie ćwiczeń wraz z ilustracjami i prosi o uzupełnienie brakujących wyrazów(np.eyes,hair,nose,long,short,curly),
-nauczyciel za pomocą rzutnika prezentuje kilka postaci nieznanych osób.Postaci te są opisywane przez lektora.Zadaniem uczniów jest stwierdzenie czy opis pasuje do danej osoby.
c)część końcowa:
-nauczyciel jeszcze raz powtarza słownictwo i zadaje pracę domową,którą wcześniej objaśnia.
-nauczyciel żegna się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.