X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17842
Przesłano:

Utrwalenie wiadomości o polach i obowdach figur płaskich. Scenariusz lekcji matematyki w klasie V

Scenariusz lekcji matematyki w klasie V.

1. Imię i nazwisko nauczyciela : Joanna Włodarczyk
2. Przedmiot: matematyka
3. Klasa: V
4. Temat lekcji: Utrwalenie wiadomości o polach i obwodach figur płaskich.

5. Zamierzone cele lekcji / odniesienie do podstawy programowej –
Cele edukacyjne:
• Rozwijanie pamięci wyobraźni i logicznego myślenia.
• Rozwijanie rozumienia przez uczniów podstawowych pojęć geometrii.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne i rzetelne wywiązywanie się ze swoich zadań.
• Kształtowanie umiejętności słuchania innych.
Treści :
• Liczby naturalne, dodawanie ,odejmowanie , mnożenie i dzielenie,
• Obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów.
Osiągnięcia:
• Uzyskanie sprawności w prostym rachunku pamięciowym
• Rozwiązywanie prostych zadań wymagających użycia liczb i wykorzystania własności figur.

6. Metody pracy: gra dydaktyczna
7. Formy pracy: praca w zespołach, indywidualna
8. Środki dydaktyczne: domino trójkątne

9. Przebieg lekcji:

• Powitanie , sprawdzenie obecności.
• Przedstawienie celu lekcji, podział na grupy według wylosowanych figur tego samego kształtu i wybranie w każdej grupie eksperta.
• Rozdanie kart domina trójkątnego , wyjaśnienie zasad gry.
• Uczniowie losują kostkę domina w zależności od wylosowanej części:
• Nazywają figurę płaską
• Obliczają obwód figury wykorzystując własności figur
• Obliczają pola figur płaskich wykorzystując własności figur
• Ekspert zespołu prowadzi grę i wspiera członków zespołu potrzebujących pomocy.
• Nauczyciel kontroluje poprawność odpowiedzi,
• Uczniowie prezentują wyniki , nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę poszczególnych grup.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.