X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17778
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjny. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Indywidualny program edukacyjny dla ucznia klasy Ia ZSZ w roku szkolnym 2009/2010

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


Imię i nazwisko uczennicy: ..............

1. Diagnoza PPP

U chłopca stwierdzono niepełnosprawność sprzężoną, na którą składają się upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchową i słuchową. Upośledzone procesy myślenia logicznego utrudniają mu rozumienie pytań i poleceń. Słabo są wykształcone procesy percepcyjne w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej. Dotyczy to pamięci wzrokowej i słuchowej, analizy i syntezy wzrokowej oraz koordynacji i integracji wzrokowo-ruchowej. Bardzo wolne jest tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego na materiale symbolicznym.

2. Cel nadrzędny: zdobycie przez ucznia niezbędnych kompetencji zawodowych

TREŚCI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
A Organizacja zajęć praktycznych
• zna i stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (min. obsługa urządzeń)
• zna przepisy ppoż i ochrony środowiska
• potrafi zorganizować stanowisko pracy
• stosuje środki ochrony indywidualnej
• dobiera odpowiednie środki czystości do wykonywanej pracy
• dobiera właściwy sprzęt do wykonywanej pracy
• poprawnie wykonuje czynności porządkowe w pokojach gościnnych, ciągach komunikacyjnych, na stołówce
• obsługuje urządzenia biurowe
B Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy sanitarne obowiązujące w gastronomii
• zna zasady higieny osobistej i przestrzega ich
• zna i stosuje odzież ochronną
• zna wymagania sanitarne dla zakładów gastronomicznych i rozumie je
• zna przyczyny i objawy zatruć pokarmowych
• stosuje zasady BHP podczas pracy w kuchni (obsługa urządzeń elektrycznych i mechanicznych, kuchennego sprzętu ręcznego, zachowanie bezpieczeństwa podczas obróbki wstępnej oraz termicznej)
C Pracownicy, układ funkcjonalny i wyposażenie hotelowego zakładu gastronomicznego
• wymienia pracowników zakładu gastronomicznego (kucharz, pomoc kuchenna, garmażer, kelner, cukiernik, bufetowa, pracownik zmywalni) oraz ich stanowiska pracy
• potrafi wymienić typy zakładów gastronomicznych
• nazywa pomieszczenia kuchenne
• wykonuje czynności w odpowiednim pomieszczeniu kuchennym i na odpowiednim stanowisku pracy
• zna i potrafi poprawnie wykorzystać w pracy sprzęt, maszyny i urządzenia kuchenne
D Prace pomocnicze w kuchni
• uczeń różnicuje sprzęt kuchenny i zna jego zastosowanie
• zna zasady zmywania naczyń kuchennych i stołowych oraz poprawnie je stosuje wykorzystując przy tym sprzęt do mycia naczyń, w tym wyparzarkę
• wie jak i gdzie prawidłowo przechowuje się bieliznę stołową
• zna zasady prania i prasowania oraz postępuje według nich
• potrafi segregować i przechowywać sprzęt kuchenny
• wylicza czynności porządkowe wykonywane w pomieszczeniach kuchennych, potrafi je wykonywać dobierając odpowiednie środki i sprzęt kuchenny
E Wiadomości wstępne dotyczące obiektów hotelowych • zna podstawowe pojęcia z historii hotelarstwa
• wymienia zadania hotelarstwa
• różnicuje rodzaje bazy noclegowej ( hotele, motele, pensjonaty, campingi, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, pola namiotowe, pokoje gościnne)
• zna podstawowe organizacje zajmujące się hotelarstwem i ich zadania (WTO, PTSM, PTTK, PAPT, PIT, UKFiT, PZH)
• wie co to jest łańcuch hoteli i potrafi podać przykłady
F Klasyfikacja usług hotelarskich
• zna i charakteryzuje podstawowe usługi hotelarskie
• wylicza i charakteryzuje usługi dodatkowe w hotelu (pranie, szeroka informacja, zakup biletów, zakupy, rezerwacja noclegów w innym mieście, wymiana walut, parking, wypożyczalnia samochodów, sklepy, kluby fitness, sale konferencyjne)
• odróżnia usługi hotelowe płatne od nieodpłatnych
G Wizerunek pracownika hotelu (etyka, etykieta, estetyka i komunikacja)
• zna zasady etyki w hotelarstwie i wyjaśnia znaczenie ich przestrzegania (tolerancja, szacunek, dyskrecja, tajemnica zawodowa, uczciwość)
• wie czym jest etykieta pracownika hotelu i potrafi stosować jej zasady
• wymienia zasady estetyki i potrafi je stosować
• objaśnia reguły dobrej komunikacji i potrafi je stosować

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.