X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17763
Przesłano:

Plan zajęć pozalekcyjnych - Szkolny Klub Ratowniczy

Plan zajęć pozalekcyjnych
w roku szkolnym .........

Agnieszka Majewska

SZKOLNY KLUB RATOWNICZY

Ratownictwo medyczne od wielu tak pozostaje w kręgu moich zainteresowań. W roku 2004 ukończyłam kurs ratownictwa medycznego i od tego czasu zajmuje się propagowaniem tej dziedziny wśród dzieci i młodzieży w ZHP. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważna w dzisiejszym społeczeństwie. Z każdej strony czają się wszelakie niebezpieczeństwa i zagrożenia. W oczy często rzuca się tzw. znieczulica społeczna, często jesteśmy skazani sami na siebie. Dlatego właśnie uważam, że umiejętność udzielenia pomocy w razie wypadku jest niezwykle ważna.


I Cele ogólne:
1. Zdobycie przez uczniów umiejętności unikania zagrożeń życia i zdrowia.
2. Zdobycie przez uczniów umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej.

II Cele szczegółowe:
1. Uczeń przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia.
2. Uczeń unika zagrożeń dla życia i zdrowia.
3. Uczeń przejawia postawę prozdrowotną.
4. Uczeń zna podstawowe zasady ratownictwa medycznego.
5. Uczeń potrafi rozpoznać urazy.
6. Uczeń potrafi wykonać dobry opatrunek w sytuacji urazu.
7. Uczeń potrafi rozpoznać przypadek internistyczny i udzielić choremu pomocy.
8. Uczeń zna sposoby wzywania pomocy w różnych sytuacjach.
9. Uczeń rozróżnia materiały opatrunkowe i potrafi odpowiednio ich używać.
10. Uczeń zna zastosowanie podstawowych medykamentów.

III Założenia organizacyjne:
Zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Ratowniczego prowadzone będą w formie warsztatowej, ograniczając do minimum metody podające. Uczniowie nie tylko będę uczyć się jak udzielać pierwszej pomocy, ale również będą brać udział w symulacjach. Dzięki nim można będzie sprawdzić poziom wiedzy i umiejętności uczniów, jak też dzięki dobrej zabawie podsycać ich zainteresowanie Harcerskim Klubem Ratowniczym, a przez to promować pożądane społecznie postawy.
Mam zamiar nawiązać również współpracę z Harcerskim Klubem Ratowniczym
w celu prowadzenia wspólnych zajęć i pokazów.
By zrealizować założone cele, zajęcia powinny odbywać się raz na dwa tygodnie jednak w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Proponuję by zajęcia odbywały się w środy w godzinach 13.40 – 15.10.

IV Tematyka zajęć:
1. Stany zagrożenia życia.
2. Sposoby wzywania pomocy.
3. Ogólne zasady ratownictwa medycznego.
4. Utrata przytomności – rozpoznanie i sposoby pomocy.
5. Zadławienie – rozpoznanie i sposoby pomocy.
6. Badanie poszkodowanego – schemat badania.
7. Krwotoki – rodzaje i metody ich tamowania.
8. Ciało obce w ranie – schemat postępowania.
9. Amputacja urazowa – schemat postępowania.
10. Urazy głowy – rodzaje i sposoby udzielania pomocy.
11. Urazy kręgosłupa – rozpoznanie i metody udzielania pomocy.
12. Wstrząs – rozpoznanie, zagrożenia jakie powoduje oraz udzielanie pomocy.
13. Bóle brzucha – przyczyny i sposoby udzielania pomocy.
14. Rany brzucha – metody udzielania pomocy.
15. Złamania – rozpoznanie oraz metody unieruchamiania.
16. Zwichnięcia i skręcenia – rozpoznania oraz metody unieruchamiania.
17. Sposoby przenoszenia rannych.
18. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – schemat działania.
19. Oparzenia – rodzaje oraz metody udzielania pomocy.
20. Udar słoneczny i cieplny – objawy oraz sposoby udzielania pomocy.
21. Porażenie prądem – przyczyny i metody postępowania.
22. Odmrożenia – rodzaje i metody udzielania pomocy.
23. Hipotermia – przyczyny, rozpoznanie oraz sposoby udzielania pomocy.
24. Zatrucia – przyczyny, rodzaje, metody udzielania pomocy.
25. Zawał mięśnia sercowego – rozpoznanie oraz udzielenie pierwszej pomocy.
26. Atak związany z cukrzycą – rozpoznanie oraz udzielenie pierwszej pomocy.
27. Atak astmy – rozpoznanie oraz udzielenie pierwszej pomocy.
28. Atak epilepsji – rozpoznanie oraz udzielenie pierwszej pomocy.
29. Udar mózgu – rozpoznanie oraz udzielenie pierwszej pomocy.
30. Promocja zdrowego trybu życia.
31. Leki z naszej apteki – podstawowe leki.

V Przewidywane osiągnięcia:
Zakładam, że po zrealizowaniu zajęć w ramach Szkolnego Klubu Ratowniczego, uczniowie – członkowie klubu będą przejawiać zachowania prozdrowotne. Prowadzić będą zdrowy tryb życia i unikać wszelkich zagrożeń. Ponadto, co najważniejsze dla członków klubu, będą potrafili oni prawidłowo zareagować w sytuacji nagłego wypadku, jak również rozpoznać przypadki internistyczne i udzielić chorym pomocy. Uczniowie wiedzieć będą również jak i gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji.

VI Literatura:
1. Dariusz Podleś, Jacek Grzeszczyk, Pierwsza pomoc przedlekarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2007.
2. Patrick Wilson, Pierwsza pomoc, Wyd. Bellona, Warszawa 2002.
3. Witold Gacek (red.), Kompendium pierwszej pomocy, Wyd. CIOP - PIB, Warszawa 2002.
4. Janina Stępińska, Tomasz Szajewski, Pierwsza pomoc, Wyd, Tenten, Warszawa 1994.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.