X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17757
Przesłano:

Ochrona środowiska w miejscu pracy. Konspekt zajęć

KONSPEKT
Przedmiot: technologia prac w obiektach hotelarskich
Klasa: 1a ZSZ
Data: 08. 06.2010r.
Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Majewska

Temat: Ochrona środowiska w miejscu pracy

Cele lekcji: uczeń zna podstawowe zalecenia dotyczące ochrony środowiska, uczeń potrafi podać przykłady działań mających na celu ochronę środowiska, uczeń potrafi wykorzystać zdobytą wiedzą w życiu codziennym i podczas pracy.
Metody dydaktyczne: wyjaśnienie, pogadanka, gra dydaktyczna
Środki dydaktyczne: kserokopie przepisów dotyczących ochrony środowiska sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, kolorowe arkusze papieru, krzyżówka tematyczna, zeszyty przedmiotowe
Zasady nauczania: poglądowości, przystępności w nauczanie, samodzielności
Czas trwania: 2 jednostka lekcyjna

Tok lekcji:
1. Sprawy organizacyjne
• Powitanie uczniów
• Sprawdzenie obecności.
2. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji
3. Podanie tematu lekcji i zaznaczenie celów zajęć
4. Realizacja tematu
• Pogadanka na temat ekologii
• Gra dydaktyczna – kula śnieżna: uczniowie mają za zadanie podać przykłady działań na rzecz ochrony przyrody, które są w ich zasięgu.
• Rozdanie uczniom kserokopii przepisów dotyczących ochrony środowiska stworzonych na podstawie ustawy (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
• Wspólna z uczniami analiza otrzymanego materiału.
• Podsumowanie gry, zapis notatki w zeszycie.
5. Podsumowanie zajęć
• Powtórzenie wiadomości – krzyżówka tematyczna
• Podsumowanie zajęć
• Nagrodzenie najaktywniejszych uczniów.
6. Pożegnanie z uczniami z zakończenie lekcji.Przepisy dotyczące ochrony środowiska na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska szkodliwych substancji lub energii.
2. Korzystanie z urządzeń i instalacji nie powinno szkodzić środowisku.
3. Należy pamiętać o racjonalnym używaniu wody, prądu, gazu, itp
4. Należy kontrolować prawidłowe funkcjonowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
5. Należy kontrolować prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej i używać w urządzeń energooszczędnych.
6. Należy kontrolować prawidłowe funkcjonowanie instalacji gazowej i w miarę możliwości używać urządzeń gazo oszczędnych.
7. Należy pamiętać o recyklingu.
8. Należy mieć na uwadze, że opakowania i naczynia jednorazowe mają negatywny wpływ na środowisko.
9. Pracownicy są obowiązani postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.
10. Należy zgłaszać wszelkie awarie sprzętu i instalacji.
11. W miarę możliwości używać środków chemicznych przyjaznych środowisku.
Krzyżówka DBAJMY O ŚRODOWISKO!

pytania:
1. Ponowne przetwarzanie surowców wtórnych.
2. Jaki może być deszcz poprzez zanieczyszczenie środowiska?
3. Jakie żarówki powinny być używane by nie miało to negatywnego wpływu na środowisko?
4. Te opakowania są szkodliwe dla środowiska.
5. Cecha dobrej instalacji.
6. Funkcja komputera ułatwiająca oszczędzanie energii.
7. Co robimy ze światłem wychodząc z pomieszczenia?
8. Dzielenie śmieci na grupy.


Poprawne odpowiedzi pisane w odpowiednim diagramie jedna pod drugą utworzą hasło: EKOLOGIA

poprawne odpowiedzi: 1 recykling, 2 kwaśny, 3 energooszczędne, 4 plastikowe, 5 szczelność, 6 wygaszacz ekranu, 7 wyłączamy, 8 segregacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.