X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17669
Przesłano:
Dział: Języki obce

Życie w latach 80-tych - konspekt lekcji j. angielskiego

Klasa: I c gimnazjum

Temat lekcji: Life in the 80s- Życie w przeszłości

Prowadzący: Dariusz Tichoniuk

Data: 5.12.2012

Cele lekcji:

a) uczeń po lekcji powinien:

- znać słownictwo charakteryzujące styl życia lat 80-tych
- wskazać różnice w słownictwie miedzy brytyjska a amerykańską odmianą j. angielskiego
- znaleźć szczegółowe informacje w tekście potrzebne dla wykonania zadania
- przyporządkować przyimki at, in, on do określonych wyrażeń
- formułować proste zdania

Metody:
- praca pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem podręcznika
- praca w parach

Środki dydaktyczne:
- podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum „New exam challenges 2”
- tablica
- materiały przygotowane przez nauczyciela
- zeszyt ćwiczeń „New exam challenges 2”

Forma organizacyjna: nauczanie frontalna – z całą klasą

Typ lekcji: realizacja nowego tematu


Przebieg lekcji

I. Część organizacyjno-porządkowa

- sprawdzenie obecności uczniów na lekcji
- sprawdzenie pracy domowej
- przedstawienie celów lekcji

II. Realizacja tematu

Zadanie 1
- wyznaczeni uczniowie czytają tekst w podręczniku „Life in the 80s” str. 50
- uczniowie z pomocą nauczyciela tłumaczą tekst

Zadanie 2
- jako podsumowanie uczniowie przyporządkowują zdania do właściwej kategorii:
Life in the USA albo Life in the United kingdom (przygotowane przez nauczyciela)

Zadanie 3
- uczniowie zapisuje w podręczniku amerykańskie odpowiedniki dla brytyjskich terminów ( zad. 4 str. 51). Następnie wskazane osoby głośno odczytują to zadanie jako formę utrwalenia nowopoznanego słownictwa.

Zadanie 4
- Część gramatyczna lekcji. Przyporządkowanie przyimków at, in, on do określonych wyrażeń. Sporządzenie mapy myślowej.
(Materiały przygotowane przez nauczyciela):

at the weekend, 5 o’clock
in 1986, the evenings, the winter, mornings
on October 21st 1985, Friday evening

III. Zakończenie lekcji

- podsumowanie: różnice miedzy odmianami j. angielskiego, przyimki at, in on
- Zadanie pracy domowej: zad. 2 str. 50 i 6 str. 51
- Ocena pracy uczniów na lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.