X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17638
Przesłano:

"Fikcja czy rzeczywistość" - program "Edukacja Czytelnicza i Medialna" - klasa IV

Opracowanie programu
mgr Stanisław Szarek


„Fikcja czy rzeczywistość”


PROGRAM

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

KLASA IV


Program zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.

CELE:

1. Pogłębianie wiadomości ucznia dotyczących roli środków masowego przekazu w życiu człowieka.

- Należy ukazać uczniowi jakimi możliwościami medialnymi dysponuje człowiek w życiu współczesnym.

2. Poznawanie możliwości wpływania mass mediów (TV, reklamy, gry komputerowe) na świadomość młodego człowieka.

Człowiek z natury jest ufny i często naraża się na niebezpieczeństwo medialnej manipulacji.

3. Przygotowanie ucznia do świadomego odróżniania fikcji i rzeczywistości w komunikatach medialnych, bajkach, baśniach i innych pozycji literackich oraz grach komputerowych.

Ukazywanie zróżnicowanego charakteru przekazów medialnych celem identyfikacji prawdy i fałszu.

4. Poznawanie możliwości samodzielnego posługiwanie się narzędziami medialnymi poprzez własną twórczość.

Inspiracje aktualnych wydarzeń, osobiste doświadczenia i przeżycia ukazane w autorskim przekazie literackim, plastycznym, fotograficznym itp.

5. Zapoznanie uczniów z historią pisma, książki oraz ich znaczenie i rola w kulturze.

Analiza historyczna pisma, jego przeobrażenia i znaczenie dla przekazu wiedzy i informacji.

6. Wyrabianie potrzeby zbierania i gromadzenia książek w miejscach publicznych (biblioteki, czytelnie), oraz korzystania z ich zasobów.

Uczeń mający świadomość ogromnego potencjału historycznego człowieka, jego artystycznego dorobku, czuje potrzebę ochraniania tych dóbr, konserwacji dzieł sztuki, uzupełniania nowymi eksponatami.

7. Ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji z dostępnych źródeł przekazu.
Wyszukiwanie informacji w multimedialnych encyklopediach, słownikach, źródłach historycznych itp.


METODY:

1. Analiza środków masowego przekazu, poznanie i weryfikacja.

Współczesne możliwości człowieka w dostarczaniu informacji są ogromne.
Należy je możliwie jak najszerzej poznać (Internet, prasa, telewizja, kino, gry komputerowe itp.)

2. Analiza dobra i zła, prawdy i fałszu na podanych przykładach a także własnej twórczości.

Uczniowie świadomie odnajdują w literacko – plastycznych tworach dobro i zło, prawdę i fałsz, a także sami wplatają te wartości we własnej twórczości.

3. Tworzenie plastyczno – literackich prac z wykorzystaniem narzędzi medialnych (komputer, książka, czasopismo).

4. Opisuję swoje przeżyciach zaprojektowanym przez siebie pismem.

Analiza pisma na wszystkich etapach historycznych.
- Moje opowiadanie pisane w poszczególnych rodzajach pisma (obrazkowe, hieroglify, klinowe, wyrazowe, sylabowe, literowe).

5. Lekcja w bibliotece szkolnej, zapoznanie ze zbiorami oraz rolą bibliotekarza.

6. Praca z książką (encyklopedia, słowniki, czasopisma, mapy), z Internetem, w celu znalezienia potrzebnej nam informacji.

Zadawanie zadań zmuszających do poszukiwania potrzebnych informacji w różnych dostępnych środkach multimedialnych.

7. Przykłady manipulacji medialnej, wspólna dyskusja na ten temat.

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ EDUKACJI MEDIALNO - CZYTELNICZEJ

KLASA IV

1. Organizacja pracy w bieżącym roku szkolnym.
2. Rzeczywistość i fikcja – analiza, przykłady.
3. Prawda i fałsz w przekazach medialnych.
4. Jak sprawdzamy rzetelność informacji?
- słowniki,
- encyklopedie,
- Internet,
- świadkowie (spotkania z ciekawymi ludźmi).
5. Książka wczoraj i dziś – zarys historyczny.
6. Skąd czerpiemy wiadomości?
7. Pismo – dzieje prasy.
8. Promocja za wszelką cenę (bajki, gadżety, gry komputerowe itp.).
9. Kształt, treść, kolor w informacjach publicznych (znaki drogowe, inne).
10. Biblioteka szkolna,
- podział książek wg różnych form literackich.
11. Postać bajkowa, baśniowa, wymyślona.
12. Projekt postaci bajkowej, baśniowej (realnej i nierealnej).
13. Pojawiam się i znikam – pojęcie realistyczne (cyrkowe).
14. Postać bajkowa, baśniowa – sfera wyobraźni.
15. Postać realistyczna, popularna – sfera realizmu.
16. Kraina fikcji i rzeczywistości – interpretacja plastyczna.
17. Marzenia realne i nierealne – umiejętność rozpoznawania terminów.
18. Koloryzowanie prawdy – sukces na krótką chwilę.
19. Żyję w realistycznym świecie, fikcją, fantazją potrafię się dobrze bawić,
20. Światło dla zagubionych w świecie nierealistycznych gier - to ja


OCZEKIWANE EFEKTY

- Uczeń rozróżnia środki masowego przekazu.
- Poznaje możliwości manipulacyjne mass mediów.
- Odróżnia fikcję od rzeczywistości w przekazach medialnych, literackich i plastycznych.
- Samodzielnie posługuje się narzędziami medialnymi w własnej twórczości.
- Zna historię pisma, rozróżnia je i umie je zastosować w praktyce.
- Korzysta ze zbiorów bibliotecznych, docenia jej wartość i znaczenie.
- Samodzielnie wyszukuje i wykorzystuje informacje multimedialne, encyklopedyczne czy historyczne.
- Umie pomóc innym w walce z uzależnieniami od gier i literatury fantastycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.