X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1763
Przesłano:

Przyjaciel, słowa czy czyny? Konspekt lekcji wychowawczej w kl. V

Cele
Po zajęciach uczeń :
- umie wskazać cechy charakteryzujące przyjaciela,
- rozumie, że przyjaźń wymaga otwarcia się na drugą osobę i uszanowania wszystkich przejawów jej człowieczeństwa,
- potrafi wskazywać i nazywać uczucia pozytywne i negatywne.

Formy, metody, techniki : burza mózgów, rozmowa kierowana, 6 kapeluszy E. De Bono, praca w grupach, prezentacja.

Środki dydaktyczne : wycięte z kolorowego kartonu kapelusze dla każdej grupy w kolorach wskazujących kierunek pracy uczniów, koperty z pytaniami dla grup.

Czas trwania : 45 minut.

Przebieg zajęć

Wstęp

1. Burza mózgów.
- Z czym kojarzy Wam się słowo ,, przyjaźń” ?
Uczniowie podają różnorodne propozycje. Nauczyciel nie komentując zapisuje je na tablicy. Na podstawie zebranego materiału dokonuje krótkiego podsumowania, które pozwoli mu przejść do kolejnego etapu lekcji.
5 minut
Rozwinięcie

2. Rozmowa kierowana.
- Czy potraficie wskazać przykłady literackich przyjaźni?
Uczniowie prawdopodobnie wskażą przykłady z baśni i bajek. Nauczyciel stara się skierować ich uwagę na sytuację bliską życiowemu doświadczeniu uczniów. Przedstawia następującą historię:

Kuba i Piotrek od zawsze byli przyjaciółmi. Razem grali w piłkę , wspólnie wracali ze szkoły, siedzieli w jednej ławce... Aż pewnego dnia Kuba postanowił wziąć dział w konkursie szkolnej gazetkina plakat promujący zdrowy styl życia. Oczywiście zasięgnął opinii przyjaciela. Gdy wszedł do klasy, w której rozwieszano prace zamarł. Oto na jednej ze ścian ujrzał swój własny plakat. Jak to możliwe? Przecież nadal trzymał go w ręku!

- Jak sądzicie, co się właściwie stało? Dlaczego Kuba był zaskoczony? Spróbujemy znaleźć odpowiedzi pracując w grupach.
5 minut

3. Podział na grupy.
Nauczyciel dzieli klasę na 5 grup. Każdej przydziela kartonowy kapelusz. Tłumaczy, że uczniowie przyjrzą się sytuacji, w jakiej znalazł się Kuba , zgodnie z kolorem rekwizytu:

1.biały - fakty, informacje, dane
2.czerwony – uczucia, emocje, odczucia
3.czarny – krytyka, ocena
4.żółty – korzyści, zalety
5.zielony – propozycje, wskazówki
6.niebieski – nauczyciel pozostawia sobie, aby kierować i podsumowywać.

Grupy otrzymują w kopertach pytania pomocnicze :

1. Kto wystąpił w opowiadaniu. Co, gdzie i w jakich okolicznościach się zdarzyło?
2. Co przeżywał Kuba? Co mógł czuć Piotrek?
3. Jak postąpił Piotrek? Dlaczego tak się zachował?
4. Jaką korzyść z tej trudnej sytuacji wyniósł Kuba? Czy ma ona jakieś zalety?
5. Jakie wyjście zaproponowalibyście Kubie ? Co powinien zrobić Piotrek?
10 minut

4. Praca w grupach.
Uczniowie poszukując odpowiedzi pracują w kierunku wskazanym przez kolor kapelusza i jeśli to potrzebne korzystają ze wsparcia nauczyciela.
15 minut

5. Prezentacja.
Efekt pracy grupy przedstawia wybrany przez uczniów lider.
5 minut


Podsumowanie

6. Rozmowa kierowana.
Nauczyciel razem z uczniami dokonuje podsumowania pracy na lekcji. W czasie rozmowy na tablicy pojawia się uporządkowany zapis.


Przyjaźń

prawdziwa fałszywa
szczęście, radość, pomoc, smutek, zranienie, bezsilność,
oparcie, bezpieczeństwo poczucie osamotnienia, strach

5 minut

O przyjaźni świadczą czyny!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.