X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17539
Przesłano:

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka z wykorzystaniem dostępnych gier i zabaw dydaktycznych - lekcja matematyki z udziałem rodziców

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ Z UDZIAŁEM RODZICÓW
w klasie V

Temat: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka z wykorzystaniem dostępnych gier i zabaw dydaktycznych.

Cele lekcji:
- Utrwalanie rachunku pamięciowego na liczbach naturalnych.
- Kształtowanie wyobraźni matematycznej, spostrzegawczości, koncentracji uwagi.
- Ćwiczenie umiejętności pracy w grupie, „zdrowej” rywalizacji i współzawodnictwa.
- Angażowanie rodziców w proces dydaktyczny dzieci.

Metody pracy:
- praktycznego działania,
- aktywne: gry dydaktyczne.

Forma: ćwiczenia indywidualne, praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: tabele punktacji grup, stoper, łamigłówki „Happy”, Tangram, tablica interaktywna, elementy do budowy brył „KUGELI”, plansze z krzyżówkami, komputery, program „HEXELON”, ankieta.

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie:
- powitanie uczestników zajęć, poinformowanie o temacie i celu lekcji,
- podział uczniów (wraz z rodzicami) na grupy, wybór szefa grupy, omówienie zasad pracy podczas zajęć,
2. Rozwinięcie:
a)gra na komputerach „Tabliczka mnożenia – Hexelon”:
- każda osoba z grupy losuje inne działanie, wykonuje 30 przykładów w tempie wolnym,
- zbieranie punktów dla swojej grupy, ok. 10 min.,
- informacja dla rodziców nt. programu i jego wpływu na rozwój możliwości intelektualnych dziecka;
b)budowanie modeli brył z zestawów „KUGELI”:
- każda grupa losuje 2 karty z narysowanym modelem do wykonania przestrzennego,
- budowanie modeli, ok. 10min., ocena punktowa dla grupy,
- informacja dla rodziców nt. zabawy i jej wpływu na rozwój możliwości intelektualnych dziecka;
d)układanie łamigłówek „HAPPY”:
- każda grupa układa jak najwięcej łamigłówek w czasie 5 min.,
- sumowanie punktów,
- informacja dla rodziców nt. zabawy i jej wpływu na rozwój możliwości intelektualnych dziecka;
e)układanie „TANGRAMÓW”:
- losowanie 2 wzorów do ułożenia,
- układanie w czasie 5 minut, ocena punktowa dla grupy,
- informacja dla rodziców nt. zabawy i jej wpływu na rozwój możliwości intelektualnych dziecka;
3. Podsumowanie:
- zliczenie punktów grup, rozdanie nagród,
- przeprowadzenie ankiet nt. zajęć wśród dzieci i rodziców (ZAŁĄCZNIK 2, ZAŁĄCZNIK 3),
- przekazanie informacji rodzicom nt. wykorzystywanych podczas zajęć gier oraz ich wpływu na możliwości intelektualne dzieci (ZAŁĄCZNIK 1).
4. Zakończenie: rebus na tablicy interaktywnej do wspólnego rozwiązania.


ZAŁĄCZNIK 1
Gry wykorzystywane podczas zajęć:

1. Gra „TABLICZKA MNOŻENIA” – celem programu jest nauczyć dziecko w taki sposób liczyć, aby potrafiło automatycznie udzielić poprawnej odpowiedzi; gra rozwija umiejętność rachowania w pamięci na różnych poziomach trudności; poprzez możliwość ustawienia ilości czasu na podanie odpowiedzi na grającym wymuszane jest wyszukiwanie różnych sposobów szybkiego liczenia w pamięci; gra ćwiczy spostrzegawczość, sprawne kojarzenie informacji, twórczość (do pobrania ze strony internetowej: www.hexelon.pl).

2. BUDOWANIE BRYŁ – poprzez indywidualną zabawę ćwiczona jest wyobraźnia przestrzenna, koncentracja uwagi, spostrzegawczość oraz cierpliwość; wykorzystać do tej zabawy można wykałaczki lub popularne liczmany i plastelinę.

3. „TANGRAM” – łamigłówka pochodzi z Chin, została wymyślona przed 3000 lat. Składa się z 7 elementów, które powstają w wyniku podziału kwadratu. Zadanie polega na ułożeniu z tych elementów zadany wcześniej wzór. Najważniejszą zaletą tej gry jest rozbudzanie wyobraźni twórczej tak potrzebnej podczas rozwiązywania zadań problemowych oraz zajęć z geometrii. Układanie tangramów niewątpliwie ćwiczy też cierpliwość i wytrwałość – cechy bardzo uczniom przydatne... (dostępny również online).

4. Łamigłówki „HAPPY” – to jedne z najbardziej zaskakujących i budzących olbrzymie zdziwienie łamigłówek powtarzalnych (niewiele łamigłówek można obdarzyć tym mianem), dostarczających sporej dawki adrenaliny. Z 6-cio częściowych puzzli budujemy najpierw sześcian (3-D), a następnie próbujemy zmieścić je z powrotem w ramce (2-D). Wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa.
Te rewelacyjne łamigłówki, poprzez zabawę, świetnie ćwiczą wytrwałość, cierpliwość, spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną i logiczne myślenie, dają poczucie sukcesu i zwiększają wiarę we własne siły – ale też uczą pokory. U dzieci przekłada się to na sukcesy w szkole (potwierdzone statystycznie), szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych. Są również nieocenione w pracy z osobami z zaburzeniami i dysfunkcjami – zabawa nimi to bardzo intensywny, ale miły trening analizatora wzrokowo-ruchowego.

INNE:

1. SUDOKU – ćwiczy umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość, podzielność uwagi, cierpliwość, wytrwałość w dążeniu do celu (dostępne również online).

2. Płyta „Matematyka 2001” dołączona do podręcznika z matematyki zawiera wiele ciekawych ćwiczeń i gier do wykorzystania w domu.

3. SZACHY – intelektualne i sportowe elementy tej gry mają pozytywny wpływ na charakter i umysł grających; granie w szachy sprzyja wzmacnianiu takich cech osobowości, jak: zdolność koncentracji uwagi, umiejętność analizy i dedukcji złożonej sytuacji, pobudzanie wyobraźni, nawyk cierpliwości, samodzielność w podejmowaniu decyzji, sprawność w planowaniu i realizacji operacji wymagających stosowania strategii i taktyki, zaprawa pamięci; uczą też zdyscyplinowania, systematycznej samokontroli, wytrzymałości, samozaparcia, rozwijają umiejętność obiektywnej samokrytyki...


ZAŁĄCZNIK 2

ANKIETA DOTYCZĄCA LEKCJI DLA RODZICÓW
Proszę o wypełnienie ankiety przez podkreślenie wybranej odpowiedzi.

1. Czy dzisiejsza lekcja była wg Państwa:
nudna niezbyt ciekawa ciekawa?

2. Czy na lekcji panowała miła atmosfera?
tak nie czasami

3. Czy zadania do wykonania były wg Państwa:
bardzo łatwe łatwe trudne?

4. Czy przedstawiona na lekcji forma pracy z dzieckiem będzie przez Państwa wykorzystywana w domu?
tak częściowo nie

5. Czy w przyszłości chcieliby Państwo uczestniczyć w podobnych zajęciach?
jest mi to obojętne tak nie

6. Inne uwagi dot. lekcji: ........................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety!


ZAŁĄCZNIK 3

Ankieta dla ucznia

Obok każdego poniższego zdania opisz odpowiednim znaczkiem, jak oceniasz dzisiejszą lekcję: :-) :-| :-(

1. Lekcja była ciekawa.
2. Podobała mi się taka forma nauki.
3. Byliśmy dla siebie mili i pomagaliśmy sobie.
4. Nikt nikomu nie przeszkadzał w nauce.
5. Wszyscy pracowali tak samo pilnie.
6. Nikt nie chciał być najważniejszy.
7. Lubię, gdy rodzice uczestniczą w mojej nauce.

Dziękuję za wypełnienie ankiety!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.