X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17503
Przesłano:
Dział: Języki obce

Happy Halloween - sceariusz lekcji angielskiego

1. TEMAT: Happy Halloween! Szczęśliwego Halloween!
KLASA: III

2. CELE OGÓLNE:
- wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturą krajów anglojęzycznych
- wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego
- rozwijanie sprawności językowych

3. CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uczeń rozumie ideę i tradycje związane z świętem Halloween
- uczeń rozumie instrukcje nauczyciela i reaguje na nie
- uczeń domyśla się nieznanych słów z kontekstu
- uczeń rozumie tekst czytany
- uczeń odpowiada na krótkie pytania i wykonuje polecenia nauczyciela

4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, rzutnik, słodycze, kserokopie z ćwiczeniami dla każdego ucznia, różne rodzaje dyni, kapelusz czarownicy, karty obrazkowe ze słownictwem;

5. METODY PRACY: burza mózgów, prezentacja, ćwiczenia praktyczne, zabawa „trick or treat”, ćwiczenie z wykorzystaniem TPR

6. FORMY PRACY: zborowa, indywidualna, w parach

7. PRZEBIEG LEKCJI:
• Część wstępna:
1. Powitanie i prezentacja tematu: nauczyciel w kapeluszu czarownicy i z dyniami wchodzi do klasy i wita się z uczniami, uczniowie odgadują temat lekcji i nauczyciel zapisuje temat wymyślony przez uczniów;
2. Zapoznanie z celami lekcji;
• Część właściwa:
3. Wprowadzenie słownictwa: nauczyciel pokazuje atrybuty czarownicy uczniom, uczniowie próbują je nazwać.
4. Prezentacja multimedialna: przy użyciu prezentacji nauczyciel opowiada o historii, zwyczajach i tradycjach związanych z świętem Halloween, równocześnie zachęcając uczniów aby dzieliły się swoimi dotychczasowymi wiadomościami na ten temat z resztą klasy.
5. Burza mózgów: na tablicy nauczyciel pisze słowo Halloween a uczniowie mówią wszystkie skojarzenia z nim związane, nauczyciel zapisuje na tablicy pomysły uczniów (słowo i obrazek odzwierciedlający jego znaczenie), uczniowie przepisują informacje z tablicy do zeszytów oraz wraz z nauczycielem ćwiczą poprawną wymowę;
6. Zabawa „trick or treat”- uczniowie dobierają się w pary, każda z par po kolei wychodzi za drzwi, w tym czasie reszta klasy wymyśla dla nich zadanie np. zaśpiewać znaną angielską piosenkę, wymienić nazwy przedmiotów w klasie/ piórniku, opisać pogodę, przedstawić się itd., każda z par wchodzą mówi: „trick or terat” (cukierek albo psikus) i wykonuje przydzielone zadanie za poprawnie wykonane zadanie para otrzymuje słodycze.
7. Ćwiczenia: nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie z ćwiczeniami, zadaniem uczniów jest dopasować do poznanych na lekcji słów ich angielskich definicji; wspólne sprawdzenie odpowiedzi;
• Część końcowa:

8. Uczniowie wstają i na komendę nauczyciela „point to...(pumpkim)” wskazują na odpowiednie karty obrazkowe rozmieszczone w różnych miejscach Sali (TPR).

9. Podsumowanie lekcji, sprawdzenie stopnia realizacji celów.

10. Podanie i objaśnienie pracy domowej- zadaniem uczniów jest wykonanie zadania nr. 2 na kserokopii z lekcji polegające na odnalezieniu i zakreśleniu w rozsypance wyrazowe słów poznanych na lekcji, a następnie wklejenie kserokopii do zeszytu.
Izabela Dudek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.