X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1747
Przesłano:

Scenariusz zajęć warsztatowych dla grupy samokształceniowej nauczycieli bibliotekarzy

Temat : Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Zmiany w opracowaniu rzeczowym dokumentów w dziale 37. Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystanie wolnego czasu.

Cele ogólne:


• zapoznanie uczestników ze zmianami symboli UKD w dziale 37 wprowadzonymi do najnowszego wydania tablic UDC - P058 w stosunku do tablic UDC - P022,

• szczegółowe zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia nowych symboli na oznaczenie metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów na różnych poziomach (stopniach) nauczania.


Cele szczegółowe:

Po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią:

• wskazać zmiany symboli w klasyfikacji rzeczowej materiałów bibliotecznych w dziale 37. Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu,
• prawidłowo opracować i wprowadzić zmiany w dziale metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów w bibliotece szkolnej,
• rozróżniać i stosować nowe symbole na oznaczenie stopni ( poziomów) nauczania,
• prawidłowo analizować treść dokumentów,
• utworzyć katalog oparty na UKD dla potrzeb własnej biblioteki.

Zakres tematyczny zajęć:

1. Przedstawienie całości zagadnień dotyczących zmian symboli
wprowadzonych do najnowszych tablic UKD w dziale 37;
2. Przeprowadzenie analizy porównawczej nowego wydania tablic UDC - P058 (2006) w stosunku do tablic UDC - P022 (1977) w dziale 37;
3. Próba dostosowania nowych rozwiązań do potrzeb bibliotek szkolnych i publicznych;
4. Praktyczne zastosowanie nowych symboli w opracowaniu rzeczowym w dziale 37 w bibliotece szkolnej.

Metody pracy: podające ( wykład, prezentacja, instruktaż do ćwiczeń), aktywizujące ( ćwiczenia indywidualne, dyskusja)

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa


Środki dydaktyczne: rzutnik pisma, komplet foliogramów, porównawcze wzory graficzne symboli UKD, flipcharty, wydruki rekordów katalogu elektronicznego Biblioteki Narodowej, dokumenty do ćwiczeń,
materiały dla uczestników.

Miejsce zajęć: Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Augustowie

Data zajęć: 26 listopada 2007 r.

Czas trwania zajęć: 1 godz. 30 min.


Oczekiwane rezultaty: nabycie przez uczestników umiejętności stosowania nowych tablic UDC- P058 do opracowania materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dotyczących metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów na różnych poziomach ( stopniach) nauczania.


Przebieg zajęć:


1. Przedstawienie tematu i celów zajęć;

2. Przypomnienie ogólnych zmian symboli UKD w nowych tablicach UDC -P058 w stosunku do tablic UDC- P022;

3. Zasady tworzenia symboli złożonych w dziale 37. Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystanie wolnego czasu;

4. Zmiany w poddziałach wspólnych z kreską 0 (-02, -05). Sposoby zastosowania poddziałów wspólnych z kreską 0 do tworzenia symboli na oznaczenie metodyki nauczania przedmiotów na różnych poziomach kształcenia;

5. Zasady tworzenia symboli złożonych na oznaczenie metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia;

6. Zastosowanie nowych symboli UKD do opracowania materiałów bibliotecznych w bibliotece szkolnej i publicznej;

7. Praca indywidualna: opracowanie materiałów bibliotecznych dotyczących zagadnień z dziedziny pedagogiki oraz metodyki nauczania różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia - instruktaż do ćwiczeń, ćwiczenia indywidualne;

8. Indywidualna prezentacja sporządzonych klasyfikacji poszczególnych dokumentów;

9. Podsumowanie zajęć. Przekazanie materiałów dla uczestników. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.Załączniki :

1. Materiały dla uczestników „ Dział 37 wg najnowszego wydania tablic UDC – P058 (wyd. 2006)”,
2. Materiały dla uczestników „ Dział 37 wg najnowszego wydania tablic UDC – P058 w Bibliotece Pedagogicznej w Augustowie”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.