X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17435
Przesłano:

Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu - scenariusz zajęć technicznych

Scenariusz
Temat lekcji: Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu. 4x45 min
Cele operacyjne:
Uczeń:
- wyjaśnia pojęcia: skrzyżowanie, pojazd uprzywilejowany
- zna rodzaje skrzyżowań i sposoby ich oznakowania
- opisuje znaczenie znaków i sygnałów na skrzyżowaniach
- określa pierwszeństwo przejazdów na skrzyżowaniu w różnych sytuacjach drogowych.
Metody i formy pracy:
- pogadanka
- praca z podręcznikiem
- praca pod kierunkiem nauczyciela
- wycieczka na skrzyżowanie
Środki dydaktyczne:
- podręcznik z ćwiczeniami
- plansze ze znakami drogowymi
-plansze z różnymi rodzajami skrzyżowań
- kodeks drogowy.

Przebieg lekcji:
1. Podanie tematu lekcji
2. Sformułowanie definicji skrzyżowania na podstawie kodeksu drogowego.
Zapisanie definicji.
Skrzyżowanie – to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię. Skrzyżowanie to także rozwidlenie dróg oraz ich połączenie wraz z powierzchniami utworzonymi przez takie połączenia, rozwidlenia lub przecięcia.
3. Prezentacja i omówienie różnych rodzajów znaków stosowanych na skrzyżowaniach
- stop
-ustąp pierwszeństwa
- droga z pierwszeństwem
- znaki ostrzegające o zbliżającym się skrzyżowaniu
4. Omówienie kształtów skrzyżowań oraz zasad przejazdu przez skrzyżowanie.
Skrzyżowania można podzielić na równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu i o ustalonym, za pomocą znaków drogowych, pierwszeństwie. Na niektórych skrzyżowaniach dodatkowo ruch może być kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przez uprawnioną osobę. Ze względu na budowę skrzyżowanie może mieć kształt krzyża, litery T, Y lub litery O (rondo).
Na skrzyżowaniu zastosowanie mają, według kolejności:
• sygnały dawane przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
• sygnały świetlne,
• znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu,
• ustawowe normy regulujące pierwszeństwo.
Skrzyżowania dróg równorzędnych są oznaczone znakami drogowymi pionowymi "skrzyżowanie dróg" (A-5) lub nie są oznakowane ani znakami drogowymi określającymi pierwszeństwo przejazdu, ani sygnalizatorami świetlnymi. Na takich skrzyżowaniach wzajemne pierwszeństwo przejazdu jest regulowane przez trzy główne zasady. Pierwsza zasada stanowi, że kierujący pojazdem jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Zasada druga mówi, że kierujący pojazdem, dojeżdżając do skrzyżowania, na którym zamierza skręcić w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym w przeciwnym kierunku, na wprost lub skręcającym w prawo.
Trzecia zasada stanowi, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania, zobowiązany jest zawsze ustępować pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu, bez względu na to, z której strony on nadjeżdża.
Skrzyżowania drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną - Kierujący pojazdem poruszający się po drodze podporządkowanej, zbliżając się do skrzyżowania, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się po drodze z pierwszeństwem przejazdu.
Kierujący pojazdem poruszający się po drodze z pierwszeństwem przejazdu ma pierwszeństwo przed pojazdami kołowymi i szynowymi zbliżającymi się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną. Początek drogi mającej pierwszeństwo przejazdu, oznaczony jest znakiem drogowym pionowym "droga z pierwszeństwem" (D-1). Znak ten może być odwołany znakiem "koniec drogi z pierwszeństwem" (D-2).
5. Analiza różnych sytuacji na skrzyżowaniach na podstawie ćwiczeń str.72
6. Omówienie zasady pierwszeństwa przejazdu przez pojazdy uprzywilejowane.
Pojazd uprzywilejowany to pojazd który wysyła jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych wraz z sygnałami dźwiękowymi o zmiennym tonie.
7. Wyjście na najbliższe skrzyżowanie. Obserwacja znaków znajdujących się na tym skrzyżowaniu oraz przejeżdżających pojazdów.
8. Omówienie sytuacji na skrzyżowaniu.
9. Podsumowanie zajęć.
Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące wiadomości poznanych na lekcji. Na planszy magnetycznej rozwiązują przykładowe sytuacje mogące wystąpić na drodze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.