X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17385
Przesłano:

Kultura i historia Wielkiej Brytanii - program pracy koła anglojęzycznego

KULTURA I HISTORIA WIELKIEJ BRYTANII
koło językowe dla klas IV-VI
Wybrane zagadnienia

........................................
(szkoła)

Nauczyciel: ..................... rok szkolny .............. semestr I (19h)


1. Cele edukacyjne

• Popularyzacja języka angielskiego w szkole
• Motywowanie do nauki
• Efektywne spędzanie wolnego czasu
• Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości poprzez udział w zabawach i dodatkowych zajęciach z językiem obcym
• Pogłębianie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z kultury i historii Wielkiej Brytanii
• Poprawa kompetencji językowych w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania
• Wzbogacanie słownictwa poznanego na lekcjach języka angielskiego
• Wykształcenie umiejętności korzystania z autentycznych materiałów źródłowych
• Wykształcenie samodzielności ucznia poprzez naukę korzystania z materiałów źródłowych i słowników
• Poznawanie świąt, tradycji i kultur anglojęzycznych
• Przygotowanie do konkursów dotyczących zagadnień związanych z kulturą i historią Wielkiej Brytanii

Plan zajęć może ulec zmianie na rzecz nowych propozycji i pomysłów uczniów związanych z bieżącym materiałem pracy – otwartość na sugestie młodzieży.

2. Treści nauczania
Tematyka zajęć będzie ściśle związana z kulturą i historią Wielkiej Brytanii.
Lista wybranych zagadnień planowanych do realizacji podczas spotkań koła:

Lp. Tematyka poruszanych zagadnień
1 Spotkanie organizacyjne. Utworzenie listy uczestników i przedstawienie proponowanego planu zajęć. Propozycje tematów przez uczniów.
2 Co kryje się pod nazwą Wielka Brytania (UK)? Podział administracyjny Zjednoczonego Królestwa. Jednostka monetarna – oglądamy prawdziwe monety waluty brytyjskiej.
3 Flaga, herb i hymn Wielkiej Brytanii.
4 Trochę historii Wielkiej Brytanii – wybrane zagadnienia (m.in. pierwsza osada angielska – Jamestown i rola Pocahontas oraz Johna Smitha w historii WB).
5 Upodobania kulinarne Brytyjczyków. Degustacja angielskiej herbaty i skąd tak naprawdę pochodzi.
6 Święta i tradycje brytyjskie.
7 Stereotypowe cechy charakteru Brytyjczyków i angielskie poczucie humoru.
8 Głowa państwa – Królowa Elżbieta II i jej codzienne życie.
9 What’s the weather like today? Czyli o brytyjskiej pogodzie i angielskim savoir vivre.
10 Jak powstał „Harry Potter”? – poznajemy historię J.K. Rowling oraz świat magii i magiczne słownictwo po angielsku.
11 Titanic – historia niezniszczalnego statku-kolosa. Przedstawienie krótkich scen filmowych obrazujących statek i jego historię.
12 Brytycyzmy, False Friends oraz różnice pomiędzy American English a British English.
13 Londyn – bogactwo atrakcji turystycznych.
14 Kultura szkocka – czyli o kiltach szkockich i koniczynce.
15 Anglia i jej charakterystyczne elementy.
16 Walia i Irlandia Północna – elementy wyróżniające.
17 Transport w Wielkiej Brytanii – czyli o double-deckers i ruchu lewostronnym.
18 Ikony brytyjskie – sławy i elementy kojarzące się nam z Wielką Brytanią.
19 Podsumowanie zajęć. Quiz wiedzy sprawdzający opanowanie materiału przez uczestników zajęć.

3. Formy pracy

• Cała grupa
• Praca indywidualna
• Praca w parach

4. Metody i techniki pracy

• Metoda komunikacyjna
• Burza mózgów
• Techniki samodzielnego uczenia się
• Korzystanie ze słownika
• Wizualizacja materiału (filmy edukacyjne)
• Gry edukacyjne

5. Materiały nauczania

• Karty pracy (kserokopie wykonane przez nauczyciela)
• Materiały autentyczne (filmy DVD, broszury, gazety i czasopisma, książki itd.)
• Słowniki
• Płyty CD
• Materiały i informacje zaczerpnięte z dodatkowych źródeł książkowych oraz Internetu
• Dodatkowe przedmioty związane z daną tematyką, np. waluta monetarna Wielkie Brytanii, herbata angielska i inne

6. Spodziewane efekty pracy

• Rozwijanie poprawnej wymowy
• Wzbogacenie słownictwa
• Wzbogacenie wiadomości o krajach anglojęzycznych
• Wyrównywanie braków edukacyjnych
• Wzbogacanie wiedzy na temat nowych form gramatycznych i leksykalnych
• Wdrożenie uczniów w przyszłą formę egzaminu po szóstej klasie szkoły podstawowej i gimnazjalnego
• Rozwijanie pomysłowości
• Uzyskanie korekty poczynionych błędów
• Efektywne spędzenie czasu
• Ćwiczenie umiejętności pracy z grupą (kompromisy, porozumiewanie się z innymi, wspólne dochodzenie do wniosków, tworzenie planów działania)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.