X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17370
Przesłano:
Dział: Świetlica

Dziecko w świecie Internetu - scenariusz zajęć dla klas I-III

Scenariusz zajęć dla nauczania zintegrowanego w świetlicy.

Temat : Dziecko w świecie Internetu.

Cel ogólny: uświadomienie dzieciom zagrożeń, które czekają na nich w sieci oraz promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu.
Cele operacyjne: - uczeń wie co to jest Internet, - jakie korzyści można uzyskać z korzystania z Internetu, - jest świadomy zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z sieci, - stosuje zasadę ograniczonego zaufania - „ Kto jest po drugiej stronie? ”, - wie, jak zachować się, gdy ma poczucie zagrożenia, - zna i stosuje internetowe zasady dobrego wychowania.
Metody: rozmowa, burza mózgów, praca praktyczna.
Formy pracy: zbiorowa, grupowa.
Środki dydaktyczne: krzyżówka, plansze informacyjne: zalety i zagrożenia Internetu oraz zasady bezpiecznego Internetu, dwa brystole, rozsypanka wyrazowa – zasady bezpiecznego Internetu, materiały i przybory potrzebne do wykonania plakatów – jestem bezpieczny w sieci.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie uczniów.
2.Wspólne rozwiązywanie krzyżówki na tablicy – rozwiązanie to hasło: INTERNET (nauczyciel informuje uczniów o temacie zajęć ).
3.Rozmowa z uczniami na temat zalet i korzyści wynikających z korzystania z Internetu: - burza mózgów: dzieci podają propozycje, które nauczyciel zapisuje na brystolu, - podsumowując temat nauczyciel przedstawia planszę informacyjną o zaletach Internetu: *szukanie informacji, *komunikowanie się z ludźmi na całym świecie, *granie w gry, *rozwijanie swoich zainteresowań, *korzystanie z internetowych sklepów, *szukanie przyjaciół, *operacje finansowe, *narzędzie pracy wielu ludzi, *kontakt ze światem osób, które nie mogą wychodzić z domu. i umieszcza ją w widocznym miejscu w sali.
4.Rozmowa z uczniami na temat zagrożeń, jakie niesie Internet:
- burza mózgów: dzieci podają propozycje, które nauczyciel zapisuje na brystolu, - podsumowując temat nauczyciel przedstawia planszę informacyjną o zagrożeniach świata wirtualnego: *uzależnienia, *szkodliwe treści, *niebezpieczne i szkodliwe kontakty, *wirusy i złośliwe programy, *włamania, *ujawnienia prywatnych danych. i umieszcza ją w widocznym miejscu w sali.
5.Nauczyciel dzieli dzieci na grupy i każdej grupie rozdaje rozsypankę wyrazową z zasadą bezpiecznego Internetu: - Nigdy nie podawaj informacji o sobie: adres zamieszkania, numer telefonu, miejsce swojej szkoły. – Zawsze mów rodzicom, gdy czułeś zakłopotanie kiedy używałeś Internet. – Bez zgody rodziców nie używaj Internetu. – Korzystaj z Internetu tylko pod kontrolą rodziców. – Nie rozmawiaj z obcymi osobami w Internecie. – Nigdy bez zgody rodziców nie wysyłaj własnych zdjęć. – Nie odpowiadaj na wiadomości z sieci - pokaż je rodzicom. Dzieci odczytują swoje rozsypanki, nauczyciel umieszcza planszę informacyjną z zasadami w widocznym miejscu w sali. Z plansz informacyjnych można stworzyć kącik Bezpiecznego Internetu.
6.Dzieci w grupach wykonują plakaty, które zawierają apel o bezpieczeństwo w sieci. – Wykonane plakaty należy umieścić przy kąciku Bezpiecznego Internetu, -Czynności porządkowe.
7.Podsumowanie zajęć.

Informacje dodatkowe:
Przy realizacji 5 punktu należy zadbać o to, aby w grupach byli uczniowie, którzy potrafią czytać np.: z klasy II czy III.
Przy realizacji 6 punktu nauczyciel prowadzący zajęcia, może zapisać hasło wymyślone przez dzieci na plakacie, w celu uniknięcia błędów ortograficznych.

Opracowała: Jolanta Siemoniak
ZSP nr 3 w Katowicach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.