X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17345
Przesłano:

Budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych. Scenariusz lekcji otwartej z chemii

Scenariusz lekcji otwartej

Prowadzący lekcję: Magdalena Broszkiewicz
Przedmiot: Chemia
Dział programowy: Układ okresowy pierwiastków.
Temat lekcji: Budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele lekcji
Uczeń:
- określa budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków,
- potrafi odczytać informacje o pierwiastku w oparciu o pracę z układem okresowym,
- definiuje prawo okresowości,
- efektywnie komunikuje się podczas pracy w grupie (kształci umiejętności interpersonalne podczas pracy zespołowej).

Metoda i formy realizacji:
- praktyczna – praca zespołowa w oparciu o przygotowane, wieloinformacyjne układy okresowe pierwiastków chemicznych,
- eksponująca – film dydaktyczny,
- słowna – podająca, burza mózgów.

Materiały i środki dydaktyczne użyte na lekcji:
- wieloinformacyjne układy okresowe pierwiastków chemicznych,
- arkusze papieru, kolorowe flamastry,
- multimedia.

Tok lekcji:
Faza zajęć : Wprowadzająca
Zagadnienia: Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wiadomości przypominające.
Czynności nauczyciela:
1.Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji.
2.Nauczyciel przypomina uczniom zagadnienia realizowane w oparciu o dane zapisane
w układzie okresowym pierwiastków chemicznych.
Czynności ucznia:
1.Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszytach przedmiotowych.
2.Uczniowie biorą udział w burzy mózgów.

Faza zajęć : Realizacyjna (główna)
Zagadnienia: Analiza głównych danych i informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków. Prawo okresowości. Rys historyczny powstania UOP.
Czynności nauczyciela:
1.Nauczyciel dzieli losowo uczniów na grupy. Każdej grupie przydziela wybrany układ okresowy , kartkę papieru i kolorowy flamaster.
2.Nauczyciel omawia uczniom temat zespołowego zadania i kontroluje 10 minutową pracę uczniów.
3.Nauczyciel wysłuchuje wypowiedzi liderów zespołów o zgromadzonych informacjach
i ocenia najlepszy zespół w oparciu o opinię pozostałych uczniów.
4.Nauczyciel włącza film dydaktyczny o powstawaniu UOP.
Czynności ucznia:
1.Uczniowie podzieleni na grupy zapoznają się z przydzielonym im UOP.
2.Uczniowie zapisują na kartkach informacje odczytane z UOP oraz wnioski wynikające
z odnotowanych danych. Uczniowie nabywają umiejętności efektywnego komunikowania się.
3.Lider zespołu przedstawia pozostałym uczniom i nauczycielowi efekt grupowej pracy.
4.Uczniowie oglądają film dydaktyczny.
Faza zajęć : Podsumowująca
Zagadnienia: Budowa układu okresowego.
Czynności nauczyciela:
1.Nauczyciel dokonuje podsumowania zagadnień lekcji i rozdaje uczniom przygotowane ksera z głównymi zagadnieniami z lekcji.
2.Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową: „Uzasadnij dlaczego układ okresowy potocznie nazywa się bankiem wiedzy o pierwiastkach”.
Czynności ucznia:
1.Uczniowie zapisują zadanie domowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.