X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17182
Przesłano:

Ćwiczenia usprawniające słuch - źródło dźwięku. Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH


Data: 16. 10. 2012 r.
Czas trwania zajęć: dwie jednostki lekcyjne
Miejsce zajęć: pokój w mieszkaniu ucznia
Uczestnik zajęć: Chłopiec objęty indywidualnymi zajęciami rewalidacyjni- wychowawczymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, postać czterokończynowa z przewagą strony prawej. Występują także zaburzenia współwystępujące takie jak stan po retinopatii wcześniaczej, w wyniku którego stracił całkowicie wzrok oraz upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
Prowadzący zajęcia: Agnieszka Toruń- Bednarz
Temat zajęć: Ćwiczenia usprawniające słuch – źródło dźwięku.
Środki dydaktyczne: kaseta magnetofonowa z „Programem Aktywności M. Ch. Knillów, materac, wałek rehabilitacyjny, oliwka, masażer, piłki jeżykowe, pudełko z kasztanami, przedmioty wydające dźwięki, instrumenty muzyczne (perkusyjne i dęte, gitara), budzik, pozytywka, pudełka, program Co to ? Kto to?
Cele zajęć:
Cel ogólny: Stymulacja zmysłu słuchu.
Cele szczegółowe:
Uczeń - słyszy dźwięki, co wyraża mową ciała, różnicowanie dźwięków
- lokalizuje źródło dźwięku, sygnalizuje odwróceniem głowy lub wyciągnięciem ręki,
- reaguje emocjonalnie na muzykę co wyraża mową ciała
- prowokowanie ucznia do wokalizacji
- dostarczanie zróżnicowanego repertuaru muzycznego
- rozpoznaje dźwięki Programu Aktywności,
- otwiera się na kontakty społeczne podczas zabaw przy muzyce.
Metody pracy: stymulacja, elementy muzykoterapii, metoda Knillów, aktywizacji, ćwiczenia ruchowe
Formy pracy: zindywidualizowana
Zasady:
 bezwarunkowej akceptacji dziecka,
 dokładnej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną i specjalistyczną pomocą,
 wnikliwej obserwacji dziecka powodującej u niego motywację do działania,
 zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,
 umożliwiania dziecku poczucia pozytywnej sprawczości,
 nagradzania emocjonalnego trakcie wykonywanej czynności.

Rola nauczyciela: wspiera, aktywizuje, pomaga, zachęca i motywuje do działania
Rola ucznia: na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. ZAJĘCIA WSTĘPNE
1) Przywitanie się z uczniem piosenką ,, Witaj ‘’ z jednoczesnym wyklaskaniem przez nauczyciela w dłonie chłopca jej rytmu. Wspólne granie na instrumentach muzycznych ww. piosenki.
2) Masaż dłoni i przedramion.
3)Wykonywanie ćwiczeń z zakresu Programu Aktywności M., Ch. Knillów;

II. ZAJĘCIA TEMATYCZNE
1) Łagodna aktywizacja muzyką ( prezentowanie muzyki pogodnej, rytmicznej, która ruchowo aktywizuje ucznia- powoduje ożywienie psychoruchowe ).
2) Demonstrowanie dźwięków i ich źródeł ( umożliwienie uczniowi chwycenie instrumentów muzycznych oraz pomoc w wydobyciu dźwięku).
3) Zapoznanie z mechanicznymi źródłami dźwięku( prezentacja kolorowej pozytywki , umożliwia odczucie wibracji podczas prezentowania budzika).
4) Odszukiwanie źródła dźwięku ( miejsce ukrycia np. pozytywki jest zależne od możliwości ucznia- w zasięgu ręki, lokalizuje źródło dźwięku i wyciąga dłoń w kierunku źródła dźwięku).
5) Wyciszenie modelowane muzyką( prezentowanie muzyki o charakterze spokojnym, o działaniu relaksacyjnym).

III. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
- porządkowanie miejsca pracy i podziękowanie za udział w zajęciach
- wymienienie pozytywnych reakcji - pochwalenie
- pożegnanie gestem i słowem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.